Vlaamse regering wil grotere regenwaterputten verplichten bij nieuwbouw en grondige verbouwingen

Wie zijn woning grondig verbouwt, zal vanaf volgend jaar een regenwaterput moeten plaatsen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu waren regenwaterputten enkel verplicht bij nieuwbouwwoningen. Vanaf volgend jaar zal de regenwaterput ook verplicht zijn voor wie een stuk laat bijbouwen of werken laat uitvoeren aan de afwatering.

Wie een grondige verbouwing plant, zal vanaf 2023 ook een nieuwe regenwaterput in rekening moeten nemen. De Vlaamse regering wil de volumes van regenwaterputten optrekken met het oog op de klimaatverandering en de bijhorende droogtes. 

Een put van 5.000 liter was al langer verplicht, ongeacht de grootte van het dak. Nu zullen gebouwen met een dak groter dan 80 m² een put van minstens 7.500 liter moeten steken. Bij een dak van meer dan 120 m² wordt dat een put van 10.000 liter. Deze verplichting geldt niet alleen bij nieuwbouwwoningen, maar dus ook voor wie grondig verbouwt of werken uitvoert aan de afval- en regenwatervoorzieningen.

Elke druppel telt en vang je maximaal op
Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)

"Elke druppel telt", beklemtoont minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)."Dat betekent dat je ook elke druppel maximaal moet opvangen en hergebruiken."van minister van Omgeving Zuhal Demir. Als op de eigen eigendom onvoldoende water kan worden geïnfiltreerd, laat de nieuwe regelgeving toe om naar een aanpalende groenzone af te wateren. Die moet een minimale oppervlakte hebben van een kwart van het verharde terrein waar het water op wordt opgevangen.

Dat principe wordt vandaag al gebruikt bij de watertoets bij nieuwbouwwoningen, en wordt nu uitgebreid naar verbouwingen. Tot nog toe gold die regeling niet voor oppervlaktes tot 40 m², maar daar wordt van afgestapt.

"Maar ook alle overheden zullen het goede voorbeeld moeten geven", aldus minister Demir. "Bijkomende verharding van het openbaar domein kan in de toekomst alleen maar als er voldoende infiltratie- en buffervolume voorzien wordt. Steden en gemeenten moeten afstand nemen van de grote grijze, verharde vlaktes zoals we die te vaak zien en moeten durven kiezen voor onverharde, groene en biodiverse plaatsen die ook zullen helpen bij verhitting."

De nieuwe regels doorlopen nu nog een consultatieronde en een openbaar onderzoek, waarna de definitieve goedkeuring binnen de regering volgt. Op groenblauwpeil.be kunnen (ver)bouwers alvast berekenen aan welke voorwaarden hun perceel het best voldoet.

Meest gelezen