Diversiteit

DE VRT EN DIVERSITEIT

Vandaag leven we in Vlaanderen in een diverse samenleving. Kijk maar naar een drukke winkelstraat, de voetbalploegen in eerste klasse, of gewoon op de speelplaats. Heel wat mensen met uiteenlopende etnisch-culturele origine hebben definitief hun plaats gevonden. Maar diversiteit zie je ook in leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap.

Als publieke omroep wil de VRT iedereen welkom heten door een verscheidenheid aan mensen een plaats te geven in ons aanbod. Iedereen moet ook evenwichtig en genuanceerd voorkomen, zodat we iedereen kunnen bereiken. Ook in onze organisatie willen we diverse teams. We kijken naar onze medewerkers als talentvolle collega’s, en hun individuele kenmerken beschouwen we als rijkdom die onze creativiteit extra kan voeden. We doen dus meer dan doelgroepenbeleid: mensen zijn meer dan één van hun aspecten.

Een duidelijk diversiteitsbeleid met plannen op maat van de verschillende afdelingen is een must om deze opdracht van de VRT waar te maken. Daarbij vertrekken we van een helder geformuleerd engagement: het Charter Diversiteit.

Het Charter Diversiteit        

Actieplannen

 

 Het Actieplan Diversiteit

 

VRT meet ... diversiteit                                   

In de Beheersovereenkomst staat datde VRT een jaarlijkse monitoring organiseert via een externe, onafhankelijke partij m.b.t.  de evenwichtige vertegenwoordiging en genuanceerde beeldvorming van de doelgroepen”.

  • Dus geven we elk jaar de opdracht aan het Steunpunt Media (een samenwerking tussen de universiteiten van Antwerpen en Leuven) om de verschillende actoren te tellen in ons aanbod: De monitor diversiteit.
  • Ook het bereik van Nieuwe Vlamingen laten we meten: zie hieronder de jongste bereikstudie.
  • De metingen helpen om de jaarlijkse actieplannen op te stellen, waarmee we de diversiteit in het aanbod (televisie, radio, online) willen verhogen.

Resultaten bereikstudie bij Nieuwe Vlamingen

 

De monitor diversiteit 2015

 

De monitor diversiteit 2014

 

De monitor diversiteit 2013

 

De monitor diversiteit 2012

 

De Monitor Diversiteit 2011

 

 

 

VRT overlegt over ... diversiteit

De cel diversiteit

Jaarlijks overlegt  de VRT met verschillende belangenverenigingen over doelstellingen, actieplannen en cijfers. De expertise van die verenigingen willen we gebruiken en daarom beschouwt de VRT hen ook als partners in diversiteit. Een apart overleg over toegankelijkheid helpt ons bij de ontwikkeling van het aanbod voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en voor iedereen die er nood aan heeft. Ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie, gesproken ondertiteling toegankelijke websites, allemaal opdrachten die we ter harte nemen.

 

Diversiteit in programma's

Diversiteit komt geïntegreerd aan bod in allerlei programma’s.

In eigen huis geeft VRT Diversiteit advies aan programmamakers en -medewerkers: producers, regisseurs, programmamanagers, scenaristen, redacteurs, journalisten, ...

 

Diversiteit ... bij de medewerkers

 

Om kansengroepen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen in de media, organiseert de VRT jaarlijks tien betaalde stages van zes maanden. Daarbij kunt u als medewerker mee op een redactie of in de productie van de VRT werken. Het gaat om een positieve actie inzake tewerkstelling: etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap worden uitdrukkelijk aangespoord om zich kandidaat te stellen.

Een baan in de media? Dat is niet alleen journalist, cameraman of presentator. Het medialandschap telt veel meer interessante beroepen. VRT diversiteit biedt je in de brochure Student zoekt mediaopleiding een staalkaart aan van wat je allemaal kan doen binnen de media en meer specifiek binnen de VRT.

Mediarte.be en VRT Diversiteit lanceerden met steun van de Vlaamse overheid de website www.kiesvoormedia.be om jongeren te stimuleren  een studierichting te kiezen die uitzicht biedt op een job in de media.

 

Diversiteit in Jaarverslag

 

 

  •     Eind 2015 had 2,9% van de medewerkers een migratieachtergrond (streefcijfer: 4%).
  •     Eind 2015 had 1,2% van de medewerkers een arbeidshandicap (streefcijfer: 1,5%).
  •     Het aandeel vrouwelijke medewerkers in het totale personeelsbestand bedroeg eind 2015 39,0% (streefcijfer: 40%).
  •     Het aandeel vrouwelijke managers (functieklassen A, B en C) bedroeg eind 2015 22,0% (streefcijfer: 33%).



Het personeelsbestand evolueerde naar een meer diverse samenstelling wat betreft personen met een migratieachtergrond en personen met een beperking, al was de evolutie niet zo groot als gewenst.
De man/vrouw-verhouding (zowel in het totaal personeelsbestand als in het management) evolueerde in ongunstige zin ten opzichte van de opgestelde normen. Om financiële redenen bouwde de VRT haar personeelsbestand af. Dat bemoeilijkte de instroom van personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking en vrouwen.

( Bron: Jaarverslag 2015)

 

 

 

De VRT zette de eigen monitoring over nieuwe Vlamingen in haar personeelsbestand verder.
 

  • Eind 2014 had 2,6% van de medewerkers een migratieachtergrond (streefcijfer: 4%).
  • Eind 2014 had 1,1% van de medewerkers een arbeidshandicap (streefcijfer: 1,5%).

Medewerkers met een arbeidshandicap kunnen sinds 2014 aan de VRT vragen een “integratieprotocol” op te maken. Voor deze medewerkers werd nagegaan welke specifieke ondersteuning ze moeten krijgen in het uitoefenen van hun functie.

(Bron: jaarverslag 2014)