Diversiteit

DE VRT EN DIVERSITEIT

Vandaag leven we in Vlaanderen in een diverse samenleving. Kijk maar naar een drukke winkelstraat, de voetbalploegen in eerste klasse, of gewoon op de speelplaats. Heel wat mensen met uiteenlopende etnisch-culturele origine hebben definitief hun plaats gevonden. Maar diversiteit zie je ook in leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap.

Als publieke omroep wil de VRT iedereen welkom heten door een verscheidenheid aan mensen een plaats te geven in ons aanbod. Iedereen moet ook evenwichtig en genuanceerd voorkomen, zodat we iedereen kunnen bereiken. Ook in onze organisatie willen we diverse teams. We kijken naar onze medewerkers als talentvolle collega’s, en hun individuele kenmerken beschouwen we als rijkdom die onze creativiteit extra kan voeden. We doen dus meer dan doelgroepenbeleid: mensen zijn meer dan één van hun aspecten.

Een duidelijk diversiteitsbeleid met plannen op maat van de verschillende afdelingen is een must om deze opdracht van de VRT waar te maken. Daarbij vertrekken we van een helder geformuleerd engagement: het Charter Diversiteit.

Het Charter Diversiteit        

Actieplannen

 

 Het Actieplan Diversiteit

 

VRT meet ... diversiteit                                   

In de Beheersovereenkomst staat dat “de VRT een jaarlijkse monitoring organiseert via een externe, onafhankelijke partij m.b.t.  de evenwichtige vertegenwoordiging en genuanceerde beeldvorming van de doelgroepen”.

  • Dus geven we elk jaar de opdracht aan het Steunpunt Media (een samenwerking tussen de universiteiten van Antwerpen en Leuven) om de verschillende actoren te tellen in ons aanbod: De monitor diversiteit. De nieuwste resultaten werden bekend gemaakt in het voorjaar 2014 (monitor diversiteit 2013).
  • Ook het bereik van Nieuwe Vlamingen laten we meten: zie hieronder de jongste bereikstudie.
  • De metingen helpen om de jaarlijkse actieplannen op te stellen, waarmee we de diversiteit in het aanbod (televisie, radio, online) willen verhogen.

Resultaten bereikstudie bij Nieuwe Vlamingen

 

De monitor diversiteit 2015

 

De monitor diversiteit 2014

 

De monitor diversiteit 2013

 

De monitor diversiteit 2012

 

De Monitor Diversiteit 2011

 

 

 

VRT overlegt over ... diversiteit

De cel diversiteit

Jaarlijks overlegt  de VRT met verschillende belangenverenigingen over doelstellingen, actieplannen en cijfers. De expertise van die verenigingen willen we gebruiken en daarom beschouwt de VRT hen ook als partners in diversiteit. Een apart overleg over toegankelijkheid helpt ons bij de ontwikkeling van het aanbod voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en voor iedereen die er nood aan heeft. Ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie, gesproken ondertiteling toegankelijke websites, allemaal opdrachten die we ter harte nemen.

 

Diversiteit in programma's

Diversiteit komt geïntegreerd aan bod in allerlei programma’s.

In eigen huis geeft VRT Diversiteit advies aan programmamakers en -medewerkers: producers, regisseurs, programmamanagers, scenaristen, redacteurs, journalisten, ...

 

Diversiteit ... bij de medewerkers

 

Om kansengroepen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen in de media, organiseert de VRT jaarlijks tien betaalde stages van zes maanden. Daarbij kunt u als medewerker mee op een redactie of in de productie van de VRT werken. Het gaat om een positieve actie inzake tewerkstelling: etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap worden uitdrukkelijk aangespoord om zich kandidaat te stellen.

Een baan in de media? Dat is niet alleen journalist, cameraman of presentator. Het medialandschap telt veel meer interessante beroepen. VRT diversiteit biedt je in de brochure Student zoekt mediaopleiding een staalkaart aan van wat je allemaal kan doen binnen de media en meer specifiek binnen de VRT.

Mediarte.be en VRT Diversiteit lanceerden met steun van de Vlaamse overheid de website www.kiesvoormedia.be om jongeren te stimuleren  een studierichting te kiezen die uitzicht biedt op een job in de media.

 

Diversiteit in Jaarverslag 2014

(Bron: jaarverslag 2014)


De VRT haalde in 2014 de streefcijfers:

  • 7,6% van de sprekende actoren in de programma’s van Eén, Canvas, OP12 en Ketnet (behalve de aangekochte programma’s) waren nieuwe Vlamingen (streefcijfer: 5%),
  • 35,3% waren vrouwen (streefcijfer: 33%).

De VRT zette de eigen monitoring over nieuwe Vlamingen in haar personeelsbestand verder.
 

  • Eind 2014 had 2,6% van de medewerkers een migratieachtergrond (streefcijfer: 4%).
  • Eind 2014 had 1,1% van de medewerkers een arbeidshandicap (streefcijfer: 1,5%).

Medewerkers met een arbeidshandicap kunnen sinds 2014 aan de VRT vragen een “integratieprotocol” op te maken. Voor deze medewerkers werd nagegaan welke specifieke ondersteuning ze moeten krijgen in het uitoefenen van hun functie.

  • Het aandeel vrouwelijke medewerkers in het totale personeelsbestand bedroeg eind 2014: 39,1% (streefcijfer: 40%).

Vooral voor functies in de directie Technologie & Operaties was het moeilijk voldoende vrouwelijke kandidaten te vinden.

  • Het aandeel vrouwelijke managers (functieklassen A, B en C) bedroeg eind 2014: 24,4% (streefcijfer: 33%).


De VRT kon de voorbije jaren relatief weinig nieuwe medewerkers aanwerven. Daardoor was de mogelijke instroom van nieuwe Vlamingen,vrouwen en personen met een beperking in het personeelsbestand ook klein.

AANTREKKEN VAN DIVERS TALENT
De VRT probeerde op verschillende manieren talent uit specifieke bevolkingsgroepen aan te trekken:
>> 10 stagiairs met een arbeidshandicap of een migratieachtergrond volgden een ervaringsstage bij de VRT. Die ervaring verhoogde hun kansen om in de Vlaamse audiovisuele sector een job te vinden. Vijf personen die in 2013 een ervaringsstage bij de VRT volgden, kregen in 2014 een contract van (on)bepaalde duur.
>> De VRT sloot met de sociale partners een protocolakkoord “Voorbehouden betrekkingen” af. Twee personen met een arbeidshandicap kregen in dat kader een arbeidsovereenkomst aangeboden.
>> Bij het invullen van vacatures spreekt de VRT ook specifiek organisaties (zoals Inclusion voor ex-paralympiërs) en netwerken (zoals de Koning Boudewijnstichting) aan om in contact te kunnen komen met divers talent.
De VRT zette acties op bij evenementen waar relatief vaak mensen met een migratieachtergrond komen (zoals een wervingsactie bij bezoekers van UrbaNice Party van MNM).
>> De VRT organiseerde “speeddate”-sessies om geschikte kandidaten te vinden voor de VRT-nieuwsdienst. Het voordeel van deze rekruteringsmethode is dat een bredere en meer diverse instroom van talent mogelijk is. 20 personen kregen een opdracht bij VRTNieuws.

OPLEIDING & ONTWIKKELING VAN (DIVERSITEITS)COMPETENTIES
>> Medewerkers met een beperkte bagage van het Nederlands konden, in samenwerking met VDAB, hun taalkennis versterken.
>> Zes medewerkers met een migratieachtergrond kregen een opleiding interviewtechnieken. Veertien medewerkers met een migratieachtergrond kregen logopedische begeleiding.
>> VRT-medewerkers konden deelnemen aan de “Masterclass Nieuwe Vlamingen”. De informatiesessie toonde aan de hand van praktijkvoorbeelden het belang van diversiteit voor de beeldvorming aan.
>> Eindredacteurs, regisseurs, producers en andere medewerkers van het interne productiehuis VRT Televisie konden een workshop diversiteitscoaching volgen. Daar werden tips gegeven over het in beeld brengen van diversiteit. Verschillende leidinggevenden en mentoren van stagiairs volgden een opleiding ‘omgaan met diversiteit in een team’.
>> Medewerkers van de nieuwsdienst konden deelnemen aan een diversiteitssessie over de man/vrouw-verhouding.