Thema diversiteit in de beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse gemeenschap legt een aantal doelstellingen op ivm diversiteit in bereik, beeldvorming en personeelssamenstelling.

© Geert Van Hoeymissen

Bereiken van diverse bevolkingsgroepen

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 met de Vlaamse overheid, moet de VRT op weekbasis minstens 75% van elke relevante doelgroep bereiken:

  • Geslacht: M/V
  • Leeftijdsgroepen: 12-24, 25-44, 45-64, 65+
  • Opleidingsniveau: lager, LSO, HSO en HO
  • Afkomst: nieuwe Vlamingen

Diversiteit in beeldvorming

De VRT moet streven naar een diversiteit in beeldvorming bij alle intern en extern geproduceerde televisieprogramma’s, uitgezonderd aangekochte programma's:

  • Afkomst: 7,5% nieuwe Vlamingen (min. 5%*)
  • Geslacht: 40% vrouwen (min. 33*)

*Het minimum moet behaald worden vanaf 2016. Het streefdoel tegen 2020.

De VRT schenkt voldoende aandacht aan diversiteit. De publieke omroep stelt zich tot doel iedereen aan te spreken en hanteert daarom in haar producties een representatieve, niet-stereotiepe, genderneutrale en genuanceerde beeldvorming van alle geledingen in de samenleving. De VRT doet dit op een respectvolle manier, met een open blik en is hierbij alert voor demografische ontwikkelingen. Ook de toegankelijkheid van het aanbod is voor de VRT een essentieel onderdeel van haar publieke opdracht.  (BHO 16-20) 

Diversiteit in personeelssamenstelling

Een divers team is een maatschappelijke opdracht, maar draagt ook bij tot meer creativiteit en diversiteit. Daarom... streeft de VRT in de samenstelling van haar personeelsbestand naar: (streefcijfer 2020)

  • Vrouwen: 40% voor het gehele personeelsbestand, 33% voor midden en hoger kader.
  • Personen met een arbeidshandicap : 1,8%.
  • Nieuwe Vlamingen : 4%

De VRT organiseert 10 bezoldigde opleidingsstages per jaar zolang evenredige arbeidsdeelname niet is bereikt.

Overleg met de sector

Jaarlijks overlegt de VRT met verschillende belangenverenigingen over de doelstellingen, actieplannen en cijfers. De expertise van die verenigingen willen we gebruiken en daarom beschouwt de VRT hen ook als partners in diversiteit.

Een apart overleg over toegankelijkheid helpt ons bij de ontwikkeling van het aanbod voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en voor iedereen die er nood aan heeft. Ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie, gesproken ondertiteling, toegankelijke websites, verstaanbaarheid: allemaal opdrachten die we ter harte nemen.

Dit kan u misschien ook interesseren?

Gerelateerd