donderdag 27 april 2023
27 april 2023

Toegankelijke taal

Taal voor iedereen begrijpelijk. 

Geletterdheid en geletterd zijn

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Bovendien verandert alles zó snel dat sommigen het moeilijk krijgen om aan boord te blijven. Om volwaardig deel te nemen aan deze samenleving moet je heel wat basisvaardigheden beheersen.

Geletterdheid is de vaardigheid om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Je moet kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens én gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren, om als burger deel te nemen aan de samenleving en om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

Geletterdheid heeft een invloed op je zelfbeeld, interactie met anderen, je kansen en inzetbaarheid in de maatschappij en je welbevinden.

Laaggeletterdheid

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is functioneel laaggeletterd, dat zijn bijna 900.000 mensen (ouderen, ongekwalificeerde schoolverlaters, mensen met een migratieachtergrond, gezinnen in armoede, …). Ze kunnen niet voldoende lezen, schrijven, rekenen of computeren om zelfstandig te functioneren in de samenleving en dreigen uit de boot te vallen.

Laaggeletterden en anderstaligen die Nederlands leren botsen vaak op te moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen. Als mensen de taal niet begrijpen, haken ze af.

VRT streeft naar Heldere Taal

VRT streeft naar heldere communicatie, toegankelijk en begrijpelijk Nederlands, hanteerbaar voor iedereen. Heldere taal is een toegangspoort tot de samenleving.

Niet alleen kansengroepen zijn gebaat bij duidelijk taalgebruik. Iedereen heeft er belang bij.

Radio 1 lanceerde in het verleden de campagne Heerlijk Helder. Het project werd nadien geadopteerd door Team Taaladvies van de Vlaamse overheid. Zij stimuleren momenteel heel wat organisaties om duidelijker en toegankelijker met hun klanten en gebruikers te communiceren.

VRT wil actief de geletterdheid van alle Vlamingen stimuleren, onder meer door praktijkvoorbeelden (Thuis) te geven en oefenkansen te stimuleren (via o.a. NedboxKetnet DubSchrijfassistent voor anderstaligen,…).

Taalhulpmiddelen

Lezen

  • Teletekstpagina 888

Schrijven

Spreken

Taalbronnen