Opdracht

De VRT wil alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken.

Beleid

Wat zijn de basisprincipes van het VRT-beleid?

Organisatie

Hoe is de VRT georganiseerd?

Middelen

Hoe wordt de VRT gefinancierd? Wat zijn de kosten?

Resultaten

De prestaties van de VRT in woorden en cijfers.