Jaarverslag

Is de VRT er voor iedereen?

18 juli 2019 — In 2018 is de publieke omroep er opnieuw in geslaagd om zijn verschillende doelgroepen met gepast aanbod te bereiken.

41,2 euro per Vlaming

In 2018 kostte de VRT per Vlaming 41,2 euro. Daarnaast bestond 39 procent van haar budget uit zelf verworven middelen.

68 procent Vlaamse TV-productie

Volgens de beheersovereenkomst moet het aandeel
van de Vlaamse tv-(co)producties ten minste 65 procent bedragen in primetime.

warmste week

Dit jaar kan je ook vrijwilligen voor De Warmste Week

17 september 2019 - De Warmste Week groeit door als grootste, meest betrokken solidariteitsbeweging van Vlaandere ...

Ketnet Brandt Weer voor De Warmste Week

18 september 2019 - Ook dit jaar zet Ketnet zijn schouders onder De Warmste Week. Na veel warme edities van Ketne ...

Studio Brussel en Kortrijk samen voor De Warmste Week

Op maandag 17 juni kregen alle inwoners van de stad Kortrijk een kaartje van Studio Brussel in hun brievenbus. Zo vernamen ...