Beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst legt de afspraken vast waaraan de VRT zich gedurende vijf jaar moet houden in ruil voor financiële middelen van de Vlaamse overheid.

Overeenkomst Vlaamse Overheid - VRT

De bijzondere regels en voorwaarden om financiële middelen van de overheid te krijgen voor de uitvoering van de openbare-omroepopdracht, worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. In regel voor vijf jaar. 
De huidige beheersovereenkomst loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

 

De beheersovereenkomst regelt onder andere:

 • meetbare doelstellingen m.b.t. de VRT-opdracht (kwaliteit, bereik, waardering)
 • de doelstellingen over de onderzoeks- en innovatieopdracht van de VRT
 • de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid, het financiële beleid, technologie en transmissie
 • de toegekende financiële middelen 

De Vlaamse Regering kan nog andere bepalingen opnemen in de beheersovereenkomst. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld de commerciële communicatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten/activiteiten.

Beheersovereenkomst 2016-2020

De Beheersovereenkomst 2016 – 2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bepaalt het kader waarbinnen de openbare omroep in de periode 2016-2020 haar opdracht zal vervullen.

De missie van de VRT is te informeren, inspireren en verbinden. De publieke omroep wil de Vlamingen verrijken en de Vlaamse samenleving versterken.

Hij vertrekt daarbij van volgende basiswaarden:

 • onafhankelijk en betrouwbaar,
 • excellente en kwaliteitsvolle dienstverlening,
 • voor iedereen en iedereen mee,
 • Vlaamse identiteit in haar verscheidenheid,
 • creatief, innoverend en duurzaam,
 • open, transparant en constructief.

Zeven strategische doelstellingen vormen het kader waarbinnen de VRT in de periode 2016-2020 werkt:

 1. voor iedereen relevant
 2. informatie, cultuur en educatie prioritair
 3. publieke meerwaarde voor ontspanning en sport
 4. aangescherpte merkenstrategie met VRT als kwaliteitslabel
 5. toekomstgericht , digitaal en innovatief
 6. versterking van het media-ecosysteem
 7. efficiënte en meer wendbare organisatie.

Lopende Beheersovereenkomst

Vorige Beheersovereenkomsten

Addenda aan BH 2007-2011

Komende beheersovereenkomst