vrijdag 06 mei 2022
06 mei 2022

Beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst legt de afspraken vast waaraan de VRT zich gedurende vijf jaar moet houden in ruil voor financiële middelen van de Vlaamse overheid.

Download hier de Beheersovereenkomst

Wat is een beheersovereenkomst?

De Beheersovereenkomst 2021-2025 werd op 10 december 2020 ondertekend door de Vlaamse regering en de publieke omroep.

De beheersovereenkomst regelt onder andere:

  • meetbare doelstellingen m.b.t. de VRT-opdracht (kwaliteit, bereik, waardering)
  • de doelstellingen over de onderzoeks- en innovatieopdracht van de VRT
  • de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid, het financiële beleid, technologie en transmissie
  • de toegekende financiële middelen 

De Vlaamse Regering kan nog andere bepalingen opnemen in de beheersovereenkomst. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld de commerciële communicatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten/activiteiten.

Beheersovereenkomst 2021-2025

De Beheersovereenkomst 2020– 2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bepaalt het kader waarbinnen de openbare omroep in de periode 2021-2025 haar opdracht zal vervullen.

De basisvisie van deze beheersovereenkomst is om niet langer als traditionele radio- en televisieomroeporganisatie, maar als publieke mediaorganisatie met focus op audio en video een maatschappelijke taak ter versterking van de Vlaamse samenleving in Vlaanderen en Brussel op te nemen. 

In een mediasector die gekenmerkt wordt door nooit geziene internationalisering en tal van uitdagingen die daarmee gepaard gaan op vlak van lokale productie en desinformatie, kan en moet de publieke omroep een unieke rol spelen door dicht bij alle Vlamingen te staan, haar maatschappelijke en breed-educatieve opdracht voorop te stellen, correcte informatie en duiding aan te bieden in de strijd tegen desinformatie, en dit alles op een toekomstgerichte en in toenemende mate digitale manier.

De Beheersovereenkomst schuift 6 strategische doelstellingen naar voren:

  1. Relevant voor en dicht bij Vlaanderen
  2. Voor iedereen een breed, kwalitatief en in toenemende mate digitaal aanbod
  3. Betrouwbare informatie als gemeenschappelijk referentiepunt
  4. De Vlaamse cultuur en creativiteit stimuleren
  5. Durven innoveren en gebruik maken van technologie voor maatschappelijke impact
  6. Samen het media-ecosysteem sterk houden

Vorige Beheersovereenkomsten

Addenda aan BH 2007-2011

Integrale livestream van 10 december 2020