Privacy

laatste update 18 oktober 2017

Deze website wordt beheerd door VRT NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst . Voor klachten op het e-mailadres: klachtenprocedure@vrt.be.

Over het privacybeleid

Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

De VRT vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om de VRT-content te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. De VRT wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. De VRT vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle “VRT-diensten”. Dat gaat over:

  • de “VRT-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de VRT aanbiedt en die toegang geven tot de VRTcontent.
  • alle andere VRT-diensten waarbij u in contact komt, zoals deelname aan programma’s, wedstrijden of sms-acties, bezoek van de VRT-evenementen, enz. 

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, afgekort VRT, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel. In deze voorwaarden wordt naar “VRT” ook verwezen met “wij”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst via de webapplicatie 

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op de VRT-onlinediensten gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

De VRT kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de relevante VRT-diensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.  

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Waarom verzamelt de VRT uw persoonlijke gegevens?

De VRT verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. We vinden het belangrijk de juiste programma’s, liedjes, clips en andere content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden. 

Op welke manier verzamelt VRT uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van bepaalde VRT-diensten gebruik te kunnen maken, zal u een VRT-account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in uw VRT-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd, of in het kader van een programma uw stem uitbrengt, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, deelneemt aan een VRT-programma door een sms, e-mail of ander bericht te sturen, of een VRT-evenement bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de VRT-onlinediensten.

We verzamelen gegevens over de VRT-onlinediensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de VRT-onlinediensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:  

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.    

De VRT maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van VRT.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen.

Indien u op de VRTonlinediensten inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Standaard gaat het hier om de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan uw VRT-profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. De VRT zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal de VRT ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen

De VRT-onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.    

Verzamelt de VRT ook persoonlijke gegevens van minderjarigen?

Gelet op de bijzondere aandacht die kinderen in een online omgeving moeten krijgen, voert de VRT een strikt beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens van minderjarigen.

Zo verzamelt de VRT in principe enkel gegevens van minderjarigen wanneer zij hiervoor de ouderlijke toestemming heeft gekregen. Dat is bijvoorbeeld het geval op Ketnet.be, waar minderjarigen in een veilige omgeving een Ketprofiel kunnen aanmaken, mits ze hiervoor de toestemming van hun ouders hebben. Daarvoor stuurt VRT een bevestigingsmail aan de ouders. Binnen deze context van een eigen gepersonaliseerde en veilige Ketnet-omgeving verzamelt de VRT bepaalde persoonlijke gegevens van minderjarigen. Voor meer informatie over de manier waarop de VRT deze gegevens verzamelt, hoe ze deze gebruikt kan u terecht op het specifieke Ketnet-privacybeleid

 

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om de VRT-diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de VRT-diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de VRT-onlinediensten, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 

Om u te herkennen als VRT-gebruiker

Wanneer u de VRT-onlinediensten gebruikt via uw VRT-profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende VRT-onlinedienst(en) bezoekt of wil deelnemen aan interactieve features op de VRT-onlinediensten zoals bijvoorbeeld wedstrijden. Voor bepaalde VRT-onlinediensten zal deze technologie ook kunnen onthouden waar precies u bent gestopt met kijken en/of luisteren naar de VRT-content. 

Om de VRT-diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke VRT-diensten en VRT content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze programmamakers en ontwikkelaars geven  om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze VRT-diensten en VRT-content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen, om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 

Om de VRT-onlinediensten en -advertenties te kunnen personaliseren

De VRT streeft ernaar om voor iedere gebruiker de VRT-onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan de VRT aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou de VRT bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Verder kunnen ook meer aangepaste en relevante advertenties op de VRT-onlinediensten getoond worden. Indien wij bijvoorbeeld denken dat u geïnteresseerd bent in schoonheidsproducten, dan zal u merken dat we u van tijd tot tijd advertenties van dergelijke producten tonen. De inkomsten die de VRT hieruit haalt, zullen altijd opnieuw in de VRT-diensten en de VRT-content geïnvesteerd worden.

De VRT doet voor de advertenties op de VRT-onlinediensten een beroep op de diensten van de NV Pebble Media met zetel te Schalieënhoevedreef 20/c, 2800 Mechelen. De VRT heeft met Pebble Media schriftelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging en bescherming van de gegevens die zij van de VRT ontvangt. De doorgifte van gegevens aan Pebble Media gebeurt in een gecodeerde vorm.

De VRT geeft u de controle over het gebruik van uw gegevens voor deze advertentiedoeleinden. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden wordt gebruikt, kan u dit steeds aanpassen zowel via de de Pebble Media-website (www.pebblemedia.be) als via uw cookie-instellingen. Als u deze instellingen aanpast zal u wel nog steeds advertenties op de VRT-onlinediensten te zien en/of te horen krijgen. Deze zullen evenwel minder relevant zijn doordat ze niet meer aan uw vermoedelijke interesses aangepast zijn.     

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van de VRT

De VRT kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over  nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan de VRT ook laten weten als u niet langer wenst dat de VRT u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van de VRT als in dat van onze gebruikers.

 

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld: 

Leveranciers van VRT

Om onze VRT-diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor de VRT toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. De VRT laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.  

Sociale media

Bepaalde VRT-onlinediensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. De VRT heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door de VRT worden verzameld

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van de VRT te beschermen.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie

De VRT kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. De VRT zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of de VRT u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

 

Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die de VRT over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een VRT profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan u de VRT contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens die u in het antwoord op vraag 1.3 hierboven terugvindt. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden. We verwijzen hiervoor ook naar het antwoord op vraag 3.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De VRT vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. De VRT laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 

Update van deze privacyverklaring

De VRT zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.