Ik kan in het buitenland geen aangekochte programma's herbekijken op VRT NU

VRT NU kijken in het buitenland: wat kan?

Hiervoor volgen wij de regels rond de portabiliteit zoals deze worden voorzien door de Europese commissie. Alle info daarover kan u hier terugvinden: http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/06/08/portability-of-digital-services/.

De regel is dus dat u als inwoner van België het recht hebt om tijdelijk het aanbod van programma's mee te nemen binnen Europa (*de facto is dit EER = EU + Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). 

Gebruikers die willen kijken in België

Livestream: U kan probleemloos kijken op de livestream van Sporza, VRT NWS en op die van VRT NU zonder account. 

Gebruikers met een account met een Belgische woonplaats die willen kijken binnen de Europese Unie* :

Wat betreft VRT NU wil dit zeggen dat vanaf nu al onze gebruikers met een account gebaseerd op een Belgisch adres over heel Europa kunnen kijken naar alle programma's op VRT NU. Op deze manier zijn wij in regel met de Europese regelgeving. 

Livestream: u kan binnen de EU* kijken naar de livestream op VRT NU wanneer u ingelogd bent met uw account gebaseerd op een Belgisch domicilie.


Gebruikers met een account met een Belgische woonplaats die willen kijken buiten de Europese Unie* :

kunnen enkel kijken naar eigen producties en niet naar aangekochte programma’s. De reden hiervoor is dat wij niet over deze auteursrechten beschikken.

In beide gevallen is het dus van belang dat u beschikt over een account gebaseerd op een Belgisch adres. Naar gelang de plaats waar u verblijft, kan u vervolgens alles herbekijken of slechts eigen producties bekijken. 

Livestream: de livestream is buiten de EU niet beschikbaar. 

Gebruikers met een account zonder een Belgisch adres

Indien u niet beschikt over een Belgisch adres heeft u niet automatisch het recht, op basis van deze regelgeving, de programma's te bekijken. De wetgeving baseert zich dus niet op de nationaliteit, maar op de domicilie. 

Let op: We implementeren de regels zoals ze gesteld worden door de regelgever. Daarnaast spelen de eisen van de aanbodleveranciers ook mee. Zij hebben een stem in dit debat en staan niet altijd toe dat hun programma's "overal" mogen verdeeld worden.

Gerelateerd