maandag 12 juli 2021
12 juli 2021

Hoe onderteken ik digitaal documenten/contracten met AdobeSign?

Documenten en contracten kunnen nu ook digitaal ondertekend worden via AdobeSign.

Waarom digitaal ondertekenen?

De ondertekening van overeenkomsten wordt steeds vaker op digitale wijze verlangd. De huidige coronacrisis zorgde er voor dat een aantal procedures in het kader van werken op afstand, zoals die van digitaal ondertekenen, in een stroomversnelling zijn terecht gekomen. VRT heeft daarom een standaard geformuleerd die voor digitale ondertekening van elke overeenkomst zal worden gehanteerd.

Hoe onderteken ik op een rechtsgeldige manier?

De VRT vraagt aan haar medewerkers en aan haar contractpartners (externe productiehuizen, ...) om in de regel overeenkomsten met de elektronische identiteitskaart (eID) te ondertekenen. Een elektronische handtekening via eID wordt namelijk automatisch gelijkgesteld met de handgeschreven versie van een handtekening op een origineel van de overeenkomst, en is daardoor in elk geval rechtsgeldig onder Belgisch recht.  Digitaal ondertekenen door enkel een eerder ingescand exemplaar van de handgeschreven handtekening in het document te “plakken”, volstaat niet. Bekijk zeker en vast de video's hiernaast of de handleiding hieronder.  Zo ben je er zeker van dat het ondertekeningsproces op een correcte manier verloopt.

Waarom moet ik AdobeSign gebruiken om digitaal te ondertekenen?

VRT heeft de software van AdobeSign gekozen om een digitale ondertekening van haar overeenkomsten mogelijk te maken. Met AdobeSign zijn echter verschillende vormen van digitaal ondertekenen mogelijk. Het is belangrijk dat bij het ondertekeningsproces de juiste vorm van handtekenen (namelijk via eID) door de persoon die ondertekent, wordt geselecteerd.

VRT deelt in de ondertekeningsflow en begeleidende communicatie via Salesforce mee dat de ondertekening noodzakelijk via eID dient te gebeuren. Ook voor overeenkomsten waarvan de ondertekening niet vanuit Salesforce vertrekt, is het essentieel dat de ondertekening via eID plaatsvindt. Je dient er dus steeds zelf op toe te zien dat dit volgens de juiste standaard gebeurt.

Wat doet AdobeSign met mijn gegevens?

AdobeSign dient als softwareleverancier de AVG-regelgeving (ter bescherming van persoonsgegevens) te respecteren. De persoonsgegevens die binnen het kader van het ondertekeningsproces via AdobeSign worden verwerkt zijn bovendien erg beperkt. Het gaat om je naam, achternaam, mailadres en IP-adres. Er worden geen andere persoonsgegevens uitgelezen van je eID.

Videohandleiding voor PC

Sign_PC_2 from Auguste on Vimeo.

Videohandleiding voor Mac

Digitale handtekening: handleiding voor Mac from Auguste on Vimeo.

Gerelateerd