donderdag 14 september 2023
14 september 2023

VRT NWS omarmt regioberichtgeving Radio2

Organisatie van Radio2-regiowerking valt vanaf 1
januari 2024 onder VRT NWS 

Vanaf 1 januari 2024 worden de regionale redacties van Radio2 organisatorisch ondergebracht bij VRT NWS. Dit is een aanpassing in de interne organisatie, waarbij de medewerkers in de regiohuizen blijven werken en de nieuwsinhoud onveranderd blijft. Deze verschuiving intensifieert de samenwerking tussen Radio2 en VRT NWS. Dit zorgt er expliciet voor dat de regiojournalistiek onder dezelfde redactionele bescherming en verantwoordelijkheid valt, en behoudt tegelijkertijd het regionale karakter van Radio2. VRT NWS omarmt de regio als een onmisbaar deel van de informatie en duiding voor de Vlaamse mediagebruiker. Dit ondersteunt het engagement dat VRT blijft nemen om regionale berichtgeving hoog op de agenda te houden. 

Wat houdt deze verschuiving in?

De regionale nieuwsgaring wordt vanaf 2024 aangestuurd vanuit VRT NWS. De luisteraars en surfers zullen hierdoor geen verandering opmerken. 

De verankering van Radio2 in de regio’s is een sterke troef die VRT zeker wil behouden. Daarom blijven de medewerkers van de regionale redacties vanuit de regiohuizen werken en is er dus geen verhuis naar het omroepcentrum in Brussel gepland.

Ook het nieuwsaanbod blijft ongewijzigd, met nog steeds 7 regionale nieuwsbulletins per dag, 50 regionale webartikels per dag, en het regionale Radio2-middagprogramma dat vanuit de regio wordt geproduceerd.

Waarom is deze verschuiving nodig?

De afgelopen jaren zijn de regionale redacties uitgegroeid tot digital-first nieuwsredacties. Dit heeft tot een indrukwekkend aanbod van regionaal nieuws bij VRT NWS geleid, waarbij 1 op de 4 gelezen verhalen in de app en site van VRT NWS over regionaal nieuws gaat. Hoewel de berichtgeving en nieuwsgaring van de regioredacties inhoudelijk en deontologisch al onder de verantwoordelijkheid van VRT NWS viel, was dit niet het geval op organisatorisch vlak. Met deze verschuiving wordt de regionale nieuwsgaring dus inhoudelijk, deontologisch én organisatorisch gebundeld bij VRT NWS. Dit zorgt niet alleen voor een sterkere positie van VRT NWS tijdens het dubbele verkiezingsjaar, maar zorgt bovendien ook voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen VRT NWS en een lokale verankering van VRT NWS in de regio’s. 

Radio2 en VRT NWS kijken uit naar deze versterkte samenwerking.