vrijdag 08 oktober 2021
08 oktober 2021

Geschiedenis: sleuteljaren

VRT

2021

 • De VRT wordt grondig hervormd en krijgt 2 nieuwe directies: Connectie en publieke opdracht
 • Tijdens het PBI-congres wordt de Brussels Declaration ondertekend. De verklaring onderschrijft de noodzaak van veiligheid voor de pers, vrijheid van media en democratie.

2020

 • De VRT krijgt een nieuwe Raad van Bestuur
 • CEO Paul Lembrechts en Algemeen directeur Media en productie verlaten de VRT. 
 • Leo Hellemans wordt CEO ad interim en wordt vanaf augustus vervangen door Frederik Delaplace
 • Een wereldwijde pandemie van covid-19 legt de wereld stil. Het verplicht mediamakers om hun productiewijzen om te gooien.
 • Er wordt een nieuwe Beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2021-2025

2019

 • Naar aanleiding van 50 jaar Touroverwinning van Eddy Merckx en de start van de Tour in Brussel krijgt de VRT-toren een geel jasje.
 • Samenwerking tussen VRT en architectenteam wordt stopgezet
 • Radio 2 Antwerpen verhuist naar nieuw gebouw 
 • Koning Filip bezoekt VRT NWS Jong en ontmoet de deelnemers van Belgodyssee

2018

 • Het boekenplatform langzullenwelezen.be ziet het levenslicht
 • Radio 2 zendt uit vanuit een luchtballon
 • Radio 2 Limburg en West-Vlaanderen verhuizen
 • VRT stopt met DVB-t uitzendingen

2017

 • Videoplatform VRT NU wordt gelanceerd
 • VRT krijgt een nieuwe huisstijl
 • De nieuwssite deredactie.be wordt vervangen door vrtnws.be
 • De VRT start samen met andere partners en de 5 Vlaamse universiteiten: "De universiteit van Vlaanderen"

2016

 • Start van een nieuwe beheersovereenkomst 2016-2020. Op 1 maart start Paul Lembrechts als gedelegeerd bestuurder.
 • Op 1 juni stopt teletekst als informatiekanaal.

2015

 • OP12 stopt met uitzenden op 1 januari.
 • Ketnet behoudt zijn eigen uitzendkanaal.
 • In het voorjaar starten de voorbereidingen van de onderhandelingen rond een nieuwe beheersovereenkomst. De Vlaamse Regering en de VRT waren eerder overeen gekomen om de lopende beheersovereenkomst met een jaar in te korten. Eind 2015 wordt een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar ondertekend.

2014

 • Sandra De Preter wordt ten gevolge van een ziekte vervangen als CEO, eerst ad interim door Willy Wynants, in oktober definitief door Leo Hellemans.
 • De nieuwe Vlaamse regering legt een besparingstraject op. De VRT moet in 2015 22 miljoen euro besparen. Dat bedrag loopt tegen eind 2019 verder op tot 39 miljoen euro.
 • Het medium radio viert zijn 100-jarig bestaan met ondermeer een tentoonstelling in Leuven.

2013

 • Op 22 april beslist de Raad van Bestuur van de VRT dat de openbare omroep ook in de toekomst op de huidige Reyers-site blijft. De VRT zal haar intrek nemen in een nieuw, duurzaam en efficiënt gebouw. De omroep zal zelf instaan voor de financiering ervan. Dat is mogelijk omdat de VRT in een nieuw gebouw aanzienlijk kan besparen op exploitatiekosten en omdat ze een deel van het terrein kan verkopen. Met deze beslissing bevestigt een van de belangrijkste Vlaamse culturele actoren het belang van een blijvende aanwezigheid in Brussel.

2012

 • Canvas en Ketnet worden ontkoppeld.
 • De VRT krijgt een derde kanaal waarop overdag tot 20 uur Ketnet wordt uitgezonden en na 20 uur OP12 een plaats krijgt.

2010

 • De organisatie wordt bijgestuurd. Naast de diensten die direct onder de gedelegeerd bestuurder ressorteren, zijn er drie directies: media, productie en algemene zaken (technologie, HR, financiën).
 • Sandra De Preter wordt aangesteld als de nieuwe gedelegeerd bestuurder.

2009

 • MNM gaat van start op 5 januari en volgt daarmee Donna op.
 • Na het vertrek van Dirk Wauters in 2009 komt Piet Van Roe opnieuw tijdelijk aan het hoofd van de VRT.
 • Vanaf 6 oktober 2009 staat de VRT voor Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, een naamsverandering die past in de gewijzigde mediawetgeving.

2007

 • De VRT kiest voor een reorganisatie: om een crossmediaal en multimediaal aanbod te realiseren worden de directies Radio en Televisie opgeheven. De organisatie van de omroep is voortaan gebaseerd op het proces, en niet op de media zelf, met Strategie, Media en Productie als pijlers.
 • Op 2 maart 2007 wordt Dirk Wauters de nieuwe gedelegeerd bestuurder. Hij volgt daarmee gedelegeerd bestuurder (ad interim) Piet Van Roe op.

2004

 • "Dé sportzomer van de eeuw": zo kondigt de VRT het jaar 2004 aan. Het EK Voetbal en de Olympische Spelen in Athene zorgen er onder andere voor dat de openbare omroep een volledig nieuw sportkanaal opstart: Sporza. Later zal het kanaal zelf verdwijnen, maar sportprogramma's zullen wel onder de noemer Sporza blijven bestaan.

2003

 • De televisie viert haar 50-jarig bestaan

2002

 • In 2002 volgt Tony Mary Bert De Graeve op als gedelegeerd bestuurder.

BRTN

1997

 • Het maxi-decreet van 1997 vormt de openbare omroep vanaf 1 januari 1998 om in de naamloze vennootschap van publiek recht VRT, Vlaamse Radio en Televisieomroep.

1996

 • Gedelegeerd bestuurder Bert De Graeve neemt in februari 1996 de leiding van de omroep over van Cas Goossens.
 • TV1 profileert zich als het verbredende net, TV2 wordt het verdiepende net en zal opgesplitst worden in een net voor volwassenen (het latere Canvas) en een net voor kinderen (het latere Ketnet).
 • Dat jaar start de omroep ook met haar eerste internetaanbod.

1995

 • De omroep valt onder de minister van de Media (niet langer onder Cultuur).
 • Minister Eric Van Rompuy maakt een blauwdruk voor een grondige hervorming van de BRTN.

1992

 • BRTN lanceert een nieuw radionet: Donna, een zender met eigentijdse muziek. Opvolger MNM start in januari 2009.

1991

 • Het omroepdecreet van 27 maart 1991 veranderde de officiële benaming BRT en BRTN, waarbij de N staat voor "Nederlands".

1986

1983

 • Studio Brussel gaat van start op 1 april 1983 als een regionale zender tijdens spitsuren om en rond Brussel (met jonge muziek). Vanaf 1987 zendt StuBru uit in heel Vlaanderen.

BRT

1979

 • In 1979 maakt een decreet van de BRT een Vlaamse culturele instelling. Nieuwsuitzendingen en programma's met een informatief karakter moeten in een strenge geest van objectiviteit verlopen.

1977

 • In 1977 gaat TV2 (de voorloper van Canvas) van start. Het tweede televisienet start met een programmering op twee avonden per week.
 • Vanaf 18 oktober zendt het tweede net vier avonden per week uit.

1971

 • Op 1 januari 1971 startten de televisie-uitzendingen in kleur.

1961

 • Op radio komt er naast BRT 1, BRT 2 en de Wereldomroep BRT 3 bij, met klassieke muziek en ‘ernstige programma’s’.

1960

 • In 1960 verandert de omroepwet de benaming van de omroep in BRT (Belgische Radio en Televisie).
 • Paul Vandenbussche wordt de nieuwe administrateur-generaal vanaf 1960.

NIR

1958

 • Tot 1958 ressorteert de omroep onder het ministerie van Verkeerswezen en PTT. Van dan af komt het NIR onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur. Die werkt een nieuwe omroepwet uit, die radio en televisie meer autonomie verlenen.

1953

 • Op 31 oktober 1953 worden de eerste televisie-uitzendingen in België uitgezonden.

1940-1945

 • De Tweede Wereldoorlog wordt ook met woorden gestreden. De Duitsers palmen de nationale ether in met propaganda via Sender Brüssel, uitgezonden vanuit het in beslag genomen NIR-gebouw.
 • Een aantal NIR-medewerkers volgen de Belgische regering naar Londen. Zij maken daar de Belgische BBC-uitzendingen als Belgische Nationale Dienst voor Radio-Omroep (BNRO).
 • Op 31 januari 1945 richt de raad van bestuur van de BNRO de Werelddienst op, later de Wereldomroep en vervolgens Radio Vlaanderen internationaal in 1992.
 • Na de oorlog wordt de BNRO opgedoekt, het NIR neemt zijn oude plaats weer in, niet alleen met zijn nationale eerste programma, maar ook met de gewestelijke omroepen. Gebaseerd op de vooroorlogse initiatieven, maar nu onder nationaal beheer als een tweede programma.

1938

 • Het nieuwe gebouw van het NIR opent zijn deuren aan het Flageyplein in Elsene. Het omroepgebouw van architect Joseph Diongre, een pakketbootvorm in Art Décostijl, herbergt de modernste studio’s in het Europa van die tijd.

1937

 • Het NIR wordt opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling, elk met een eigen directeur-generaal. 
 • Aan Nederlandstalige kant is dit Theo De Rond.

1931

 • Op 1 februari 1931 start het Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep (NIR) op de middengolf met twee nationale programma’s: een Nederlandstalig programma op 322 m en een Franstalig op 484 m.
 • Het vermogen van de zenders in Veltem bedraagt amper 15 kilowatt, onvoldoende voor een goede ontvangst over heel het land.
 • Luisteraars betalen ook een jaarlijkse en voor die tijd hoge taks: 60 frank voor een lampenradio en 20 frank voor een kristalontvanger, omgerekend 1,5 en 0,50 euro. 
 • Marcel Van Soust de Borckenfeldt, gewezen directeur van Radio Belgique, wordt bij de oprichting van het NIR, de eerste directeur-generaal.
 • Er komt ook nog één directeur per taalgroep: Gust De Muynck voor Vlaanderen en Théo Fleischman voor het Franstalige landsgedeelte.

1930

 • De overheid stelt in 1930 orde op zaken in de vooroorlogse etherchaos.
 • Het unitaire NIR/INR krijgt het nationale zendmonopolie voor twaalf jaar en de omroepverenigingen vullen een deel van de zendtijd.

Gerelateerd