maandag 12 juni 2023
12 juni 2023

Code van de Raad voor de Journalistiek

De VRT-nieuwdienst is aangesloten bij de Raad voor Journalistiek. De leden van de Raad respecteren de code van de Raad van de Journalistiek. 

De VRT-nieuwsdienst is aangesloten bij de Raad voor Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media. De code is bedoeld als een leidraad voor de praktijk. Hij bevat in totaal 27 artikelen, en wordt aangevuld met richtlijnen die sommige artikelen concreet toelichten. De code wordt ook door de Raad voor de Journalistiek gebruikt om vragen en klachten te beantwoorden die bij de Raad worden ingediend.

De Raad voor de Journalistiek past de principes van zijn code toe op concrete gevallen uit de praktijk. Het gaat daarbij om de inachtneming van beroepsethische minimumregels. Journalistieke beroepsethiek valt overigens niet samen met wat de wetgeving en de rechtspraak zeggen over de persvrijheid en de beperkingen ervan. Soms lopen recht en ethiek gelijk, maar soms ook lopen hun stellingnamen uiteen. Daarom komt een ethische tekortkoming nog niet automatisch neer op een fout in de juridische zin van het woord ( bron: website Raad voor Journalistiek).

Gerelateerd