maandag 29 augustus 2022
29 augustus 2022

Charter diversiteit

Iedereen verschillend, iedereen welkom

Een duidelijk diversiteitsbeleid is noodzakelijk om de diversiteitsopdracht van de VRT waar te maken. Daarbij vertrekken we van een helder geformuleerd engagement: het Charter Diversiteit.

  • De VRT is de omroep van en voor iedereen in Vlaanderen. Alle mensen moeten zich kunnen herkennen in wat we maken. We laten de samenleving zien zoals ze is en zijn voor iedereen toegankelijk.
  • De VRT respecteert mensen zoals ze zijn. Elke mens heeft meer dan één identiteit. We kijken daar met een open en genuanceerde blik naar en stoppen hem niet in een vakje.
  • We tonen wat ons verbindt en willen bruggen slaan tussen individuen, groepen, generaties en gemeenschappen. Zo bouwen we mee aan een harmonieuze en pluralistische maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt.
  • De VRT wil ook zelf een voorbeeld zijn. Als werkgever staan we voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid. We beoordelen mensen uitsluitend op hun talenten en bieden iedereen kansen om zich te ontplooien.
  • Diversiteit verhoogt onze kwaliteit. Ze inspireert ons en helpt ons te verbeteren en te vernieuwen.
  • Diversiteit is de rode draad door onze programma’s en ons beleid. Er is bijgevolg op de VRT geen plaats voor intimidatie, uitsluiting en discriminatie op welke grond dan ook.
  • De VRT gaat ervan uit dat iedereen die voor ons werkt deze visie ook vanzelfsprekend vindt. 

Het charter diversiteit in verschillende talen

Gerelateerd