donderdag 23 november 2023
23 november 2023

Diversiteit en inclusie

Als publieke omroep heeft VRT de opdracht om de verscheidenheid in de Vlaamse maatschappij te weerspiegelen, zowel voor als achter de schermen. VRT is immers de omroep van en voor iedereen in Vlaanderen.

VRT draagt de Vlaamse identiteit in al haar verscheidenheid uit en laat de diversiteit in de samenleving zien. 

Zo staat het te lezen in de beheersovereenkomst van de publieke omroep met de Vlaamse Gemeenschap. 

Daarnaast heeft VRT de engagementsverklaring non-discriminatie van de Vlaamse Overheid ondertekend.

Als organisatie willen we divers en inclusief zijn. Diverse en inclusieve organisaties zijn immers creatiever.

Team Diversiteit & Inclusie legt zich vooral toe op het sensibiliseren, adviseren en coachen van VRT-medewerkers en programmamakers. Dat doen we via interne acties en campagnes, concrete tips, workshops en evenementen.

1. Wat doet de VRT rond diversiteit en inclusie?

Thomas Geuens

Vanuit het diversiteitsstreven zet VRT actief in op het sensibiliseren, adviseren en coachen van VRT-medewerkers en programmamakers. Via interne acties en campagnes, concrete tips, workshops en evenementen wordt dat bewustzijn gestimuleerd. Om actief mensen uit kansengroepen meer mogelijkheden te bieden, biedt VRT niet enkel ervaringsopdrachten aan. Er worden ook geregeld evenementen georganiseerd of bezocht om de drempel naar de publieke omroep te verlagen.

Zijn we vandaag waar we willen staan? Nee. Maar het is een feit dat de diversiteit in het personeelsbestand groeit, en ook de representatie in beeld toeneemt.

2. Hoe zit dat met de diversiteitsquota?

Opnames van Tik Tak © VRT - Geert Van Hoeymissen

VRT hanteert geen quota. Noch in haar personeelsbestand, noch in representatie in zijn programma’s. Wel zijn er in de beheersovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap streefcijfers vooropgesteld. 

Op vlak van beeldvorming is het de bedoeling om tegen 2025 enkele relevante doelgroepen beter te vertegenwoordigen. Het aantal vrouwen in beeld moet naar 48%, personen met buitenlandse herkomst naar 9,5% en mensen met een beperking naar 2%.

Ook op vlak van het personeelsbestand wordt er tegen 2025 gestreefd naar een meer diverse samenstelling, met minstens 40% vrouwen en een beter genderevenwicht voor het hoger kader, minstens 7% personen met buitenlandse herkomst en minstens 2% personen met een beperking.

3. Doet VRT aan positieve discriminatie?

Stéphan Tanganagba met vlogcamera © VRT - Jokko

Nee. Diversiteit en inclusie gaat over een bewustzijn, niet enkel over cijfers. Het is een feit dat de instroom uit bepaalde doelgroepen moeilijk blijft, zeker in ons personeelsbestand. Toch hebben we ook deze mensen nodig om de verscheidenheid in de Vlaamse maatschappij te weerspiegelen. We zoeken gewoon naar personen met een talent, maar het zou natuurlijk fout zijn om te denken dat die in bepaalde groepen niet zitten. 

Daarom organiseert VRT organiseert betaalde, digitale ervaringsopdrachten. Het is een positieve actie om de drempels weg te nemen bij de mensen die zulke drempels ervaren, zoals mensen met een beperking of met migratieachtergrond. Die actie is nodig om tot het beoogde niveau te komen. 

Vragen over deze ervaringsopdrachten?
An Dezeure of Nyota Mweze helpen je graag verder!

4. Wat betekent toegankelijkheid op VRT?

VGT-studio © VRT - Jokko

Door in te zetten op die toegankelijkheid wil VRT haar aanbod beschikbaar maken voor personen met onder andere een auditieve of visuele beperking, zodat ook zij kunnen genieten van de programma’s. Het gaat onder meer over ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie en gesproken ondertiteling. 

Meer over ons aanbod vind je hier.

Maar we werken ook aan de  toegankelijkheid van ons taalgebruik. Zo houden we rekening met de mediabehoeften van kortgeschoolden in Vlaanderen en hanteren we daarom een begrijpbare taal. Ook hebben we aandacht voor het ‘digitaal mee’ zijn van mensen.

5. Binnen welk netwerk haalt VRT haar inspiratie?

workshop © VRT

Om ervoor te zorgen dat het aanbod en de digitale platformen herkenbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, gaat VRT geregeld in overleg met verschillende belangenverenigingen. Zij denken op een constructieve manier mee na over de doelstellingen, actieplannen en cijfers. De expertise van die verenigingen wordt geïntegreerd in de diversiteitsaanpak van de publieke omroep. 

Het gaat over onder meer Netwerk tegen armoede, de Vlaamse ouderenraad, GRIP vzw, LEVL, de Vrouwenraad en Çavaria.

Daarnaast is er apart overleg over toegankelijkheid dat VRT helpt bij de ontwikkeling van het aanbod voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en voor iedereen die er nood aan heeft. Ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie, gesproken ondertiteling, toegankelijke websites, verstaanbaarheid: het zijn allemaal opdrachten die we ter harte nemen.

Voor al je vragen over diversiteit en (werken bij) de VRT, kun je terecht op het e-mailadres diversiteit@vrt.be.

Nuttige links

Contact

Diversiteit

Hoe maakt VRT haar aanbod toegankelijk voor iedereen?

"Hier is niks te zien, maar van alles te beleven"

Zonder afspraak – Tussen droom en daad staat… je familie

Bekijk fictiereeksen met je ogen dicht

Waarom zet VRT ook in op G-sport?

Tess Elst versterkt de ploeg van sportankers

Maak kennis met deze straffe madammen van VRT

Will Ferdy [1927-2022]