donderdag 23 juli 2020
23 juli 2020

Veelgestelde vragen over DVB-t

Op 1 december 2018 stopte de VRT met zelf uit te zenden via DVB-T. We begrijpen dat mensen die op deze manier tv keken op zoek moeten naar een alternatief. Daarom willen we de kijkers zo goed mogelijk uitleggen waarom de VRT deze beslissing heeft genomen, welke alternatieven we voor DVB-T kunnen voorstellen en hoe we ons publiek hier wegwijs naartoe kunnen maken.

 

Waarom stopt de VRT met uitzenden via DVB-T?

Tien jaar geleden is de VRT overgestapt van het analoge naar het digitale antennesignaal, DVB-T. Vandaag dient er zich een nieuwe overstap aan, we kijken steeds meer via het internet. Met DVB-T bereikt de VRT slechts een zeer klein deel van het Vlaamse publiek – 1 procent van alle gezinnen – terwijl we merken dat kijken via het internet fors toeneemt. Al ruim 1.300.000 mensen registreerden zich bij ons gratis online videoplatform VRT NU. 

Vergelijk het met telefooncellen. Nadat mobiele telefoons ingeburgerd raakten, werden telefooncellen steeds minder gebruikt en zijn ze uiteindelijk uit het straatbeeld verdwenen. De evolutie van televisie kijken via een antenne naar online kijken is gelijkaardig. Je kan het ook vergelijken met telefooncellen: ooit waren ze alomtegenwoordig in het straatbeeld, vandaag niet meer omdat de telefonie met gsm’s en smartphones grondig geëvolueerd is. 

We begrijpen dat mensen die gewoon zijn om op een bepaalde manier tv te kijken, zoals via DVB-T, dat liever zouden blijven doen. Maar we moeten ook bij de VRT als een goede huisvader omgaan met onze middelen. Voor de laatste kijkers DVB-T blijven onderhouden, en de nodige kostelijke investering naar DVB-T2 doen van minstens 1 miljoen euro, zou gewoon te duur zijn. Dan is het verstandiger om te investeren in internet. Internet is ondertussen zodanig ingeburgerd dat het als een basisbehoefte beschouwd mag worden. Uit cijfers van de CIM establishment studie uit 2017 (*), blijkt dat 85% van alle Vlamingen afgelopen maanden gebruik heeft gemaakt van internet.

Wat zijn de alternatieven om tv te kijken wanneer VRT met DVB-T stopt?

Je kan op verschillende manieren naar het VRT-aanbod kijken.

Wie dat gratis wil doen, kan terecht op ons online videoplatform VRT NU. De VRT vraagt geen geld, een eenvoudige registratie volstaat. Om toegang te krijgen tot VRT NU heb je een internetaansluiting nodig.

Het VRT-aanbod is ook te bekijken via een ander videoplatform zoals APP TV, hiervoor moet je wel een abonnement betalen.

Verder is het VRT-aanbod beschikbaar op de kabel (aangeboden door distributeurs zoals Telenet ), IPTV (aangeboden door Proximus, Scarlet en Orange ), via satelliet ( aangeboden door TV Vlaanderen ).

Hoewel de VRT zelf stopt met het uitzenden via DVB-T worden onze zenders wel opgenomen in het DVB-T2-aanbod van TV Vlaanderen Antenne TV (de prijs van een maandelijks abonnement is 9,95 euro). 

Om VRT NU te kunnen kijken, heb ik een internetaansluiting nodig. Is VRT NU daarmee wel gratis?

VRT NU is weldegelijk gratis. De VRT vraagt de gebruikers geen geld om toegang te krijgen tot dit aanbod. De gebruiker heeft inderdaad een internetaansluiting nodig. Elke technologie om tv te kijken brengt kosten met zich mee, of het nu een basisinvestering is of terugkerende kosten. Zo moet je om DVB-T te kijken een decoder en een antenne kopen.

Wat met gebruikers die zich op een plek bevinden waar geen kabel of geen wifi is, zoals campingbewoners of binnenvaartschippers?

We gaan bij de VRT deze mensen zo goed mogelijk wegwijs maken naar het online aanbod van VRT NU. De dekking van Vlaanderen door wifi-netwerken neemt steeds meer en meer toe. Hetzelfde geldt voor 4G- en in de toekomst 5G-netwerken. Voor een internetverbinding kunnen sommige mensen, een beroep doen op het sociaal tarief. Met een computer, laptop, tablet of smartphone kunnen ze het aanbod van VRT NU bekijken. Dit kunnen ze ook overbrengen op hun tv-scherm, door een kabelverbinding tussen computer en scherm, of via Chromecast. 

Geen enkele technologie is helaas feilloos, bijvoorbeeld DVB-T is op bepaalde plekken in Vlaanderen moeilijk of niet te ontvangen.  

 

Is de VRT niet verplicht om haar aanbod gratis ter beschikking te stellen? En schiet ze hier niet tekort door te stoppen met uitzenden via DVB-T?

In de beheersovereenkomst, het contract met de Vlaamse overheid, staat dat ons ‘publieke aanbod via minstens één open platform ter beschikking van de mediagebruikers staat’. Een ‘open platform’ betekent dat het aanbod toegankelijk is voor de mediagebruiker zonder dat aan hem of haar een directe betaling voor dat aanbod wordt gevraagd. Dit is het geval met VRT NU: we vragen geen geld voor dit aanbod.

Moet de VRT van Europa of als lid van de EBU haar aanbod niet ‘universeel beschikbaar’ aanbieden? Gaat de VRT hier niet tegen in door niet meer uit te zenden via DVB-T?

De VRT sluit zich aan bij de kernwaarden van de EBU. Een daarvan is dat we ernaar streven om met ons aanbod alle delen van de samenleving te bereiken, zonder iemand uit te sluiten. Dit doen we via meerdere platformen. Nergens is vastgelegd dat dit via DVB-T moet gebeuren.

Is de VRT de enige omroep in Europa die niet meer via DVB-T uitzendt?

Nee, ondertussen heeft in Zwitserland de openbare omroep aangekondigd dat ook zij stoppen met uitzendingen via DVB-T. Dat dit eerst bij ons en in Zwitserland gebeurt is niet toevallig: allebei zijn we relatief kleine regio’s in Europa die beiden een sterk uitgebreid kabelnetwerk hebben. Zowel in Vlaanderen als in Zwitserland is, onder meer daardoor, het gebruik van DVB-T zeer laag. Andere Europese omroepen blijven vooralsnog uitzenden via DVB-T, vaak is de situatie er anders dan in Vlaanderen.

 

Heeft de VRT de beslissing om te stoppen met DVB-T ernstig onderzocht?

Jazeker, we zijn met een grondig onderzoek nagegaan hoeveel Vlamingen gebruik maken van DVB-T om televisie te kijken. Dit deden we via een telefonisch onderzoek bij een representatief staal van 3.000 respondenten in Vlaanderen en Brussel. De interviews werden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Ipsos. Zij namen zowel via mobiele als vaste lijnen contact op en legden hun bevraging voor aan het gezinslid dat (mee) beslist over de telecomaankopen binnen het gezin. Deze persoon is vaak het best op de hoogte van de manier waarop er TV gekeken wordt binnen het gezin en kan dus het meest betrouwbare antwoord geven. Er werd ook gevraagd naar DVB-T bezit in tweede verblijven.

Uit het onderzoek blijkt dat 1 procent van de Vlaamse gezinnen voornamelijk via DVB-T televisie kijkt. Dit bewijst dat het gebruik van DVB-T zeer beperkt is en dat we als VRT beter in andere technologieën investeren. 

Onderzoeken die het bezit en gebruik van digitale technologieën bij Vlamingen in kaart brengen, doen dit doorgaans met een kleinere steekproef of enkel via een online bevraging.

Is het mogelijk om de onderzoeksresultaten van het VRT-onderzoek te lezen?

De resultaten werden opgenomen op de pagina onderzoeksresultaten van de VRT-studiedienst.

(*)CIM establishment* studie. Onderzoek op basis van 3.142 respondenten; 80% face-to-face interviews, 20% online enquêtes. Veldwerk: 24 oktober 2016 - 30 september 2017, Vlamingen, +12 jaar. Representatieve steekproef op vlak van provincie, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, werkstatus (actief/inactief), opleiding en taal

Dit kan u misschien ook interesseren?