woensdag 31 oktober 2018
31 oktober 2018

VRT stopt op 1 december met haar DVB-T signaal

De VRT stopt op 1 december met haar DVB-T signaal en wil kijkers zo goed mogelijk wegwijs maken naar alternatieven 

Vanaf zaterdag 1 december 2018 zal de VRT niet meer uitzenden via de digitale ether, ook wel bekend als DVB-T. Binnenkort moet de VRT het contract voor het zenderpark vernieuwen. Bovendien is daarbij een upgrade naar DVB-T2 nodig. De kijker zal hiervoor een nieuwe decoder nodig hebben. De VRT zou hiervoor van haar kant meer dan 1 miljoen euro moeten investeren, dat staat niet in verhouding tot het aantal DVB-T kijkers. Deze beslissing is genomen op basis van een grondig en onafhankelijk onderzoek. (*) Dat heeft uitgewezen dat op dit ogenblik nog slechts 1% van de Vlamingen DVB-T gebruikt als voornaamste bron om televisie te kijken.

We begrijpen dat mensen die vandaag op deze manier tv kijken op zoek moeten naar een alternatief. Daarom willen we de kijkers zo goed mogelijk uitleggen waarom de VRT deze beslissing heeft genomen, welke alternatieven we voor DVB-T kunnen voorstellen en hoe we ons publiek hier wegwijs naartoe kunnen maken. 

VRT NU

Vandaag vinden meer en meer mensen de weg naar alternatieven op het internet. Uit cijfers van de CIM establishment studie uit 2017 (**), blijkt dat 85% van alle Vlamingen afgelopen maanden gebruik heeft gemaakt van internet.

 Het online videoplatform VRT NU is het ideale alternatief om gratis naar het VRT-aanbod te kijken. Bovendien is VRT NU beschikbaar op mobiele toestellen, waardoor er altijd en overal naar het VRT-aanbod kan gekeken worden. 

De VRT vraagt geen geld voor deze service. Een eenvoudige registratie bij VRT NU en een internetaansluiting volstaan. We beseffen dat een internetaansluiting niet gratis is voor de eindgebruiker, maar elke technologie om televisie te kijken, brengt kosten met zich mee, of het nu gaat om een basisinvestering of een terugkerende kostprijs.

Hiermee komt de VRT ook tegemoet aan de afspraken in de Beheersovereenkomst, zeg maar ons contract met de overheid. Daarin staat dat het aanbod op minstens één platform moet beschikbaar zijn zonder dat een directe betaling voor het aanbod wordt gevraagd.  

Andere alternatieven

Daarnaast bestaan er ook betalende alternatieven: Er is een online alternatief (Stievie) en de VRT-netten zijn terug te vinden in het aanbod van verschillende kabel- en IPTV-distributeurs zoals Telenet, Proximus, Scarlet en Orange.

Dat is ook het geval via de satelliet bij TV Vlaanderen, dat via het ‘Antenne TV’ ook een DVB-T2-pakket met daarin onze netten aanbiedt. Door wegwijs te maken naar deze alternatieven willen we het ongemak om van een vertrouwde technologie naar een andere verzachten en dit zo goed mogelijk begeleiden.

Technologische evolutie

Het stopzetten van DVB-T maakt onderdeel uit van een onvermijdelijke evolutie. Tien jaar geleden is de VRT overgestapt van het analoge naar het digitale antennesignaal, DVB-T. Vandaag dient er zich een nieuwe overstap aan, we kijken steeds meer via het internet. Je kan het vergelijken met telefooncellen: ooit waren ze alomtegenwoordig in het straatbeeld, vandaag niet meer omdat de telefonie met gsm’s en smartphones grondig geëvolueerd is.

Europa

Op Europees niveau sluit de VRT zich aan bij de kernwaarden van de European Broadcasting Union (EBU). Daarin staat dat we ernaar streven om met het aanbod alle delen van de samenleving te bereiken. Dit doet de VRT via meerdere platformen, maar vanaf december niet langer via DVB-T.

Zwitserland heeft ondertussen als volgende Europees land aangekondigd te stoppen met deze technologie. Net als Vlaanderen kent dit relatief kleine land een intensieve verspreiding van kabel en internet waardoor DVB-T er veel minder is doorgebroken als in uitgestrekte landen.

Goede huisvader

We begrijpen bij de VRT dat een deel van de DVB-T kijkers op zoek moet naar een alternatief. Als openbare omroep moeten we keuzes maken en onze middelen als een goede huisvader beheren. Daarom kiezen we ervoor om te investeren in een toekomstgerichte technologie, zoals internet, waarmee we ons aanbod voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar maken. De DVB-T kijkers zullen we op weg helpen naar het alternatief.

Voor meer vragen kan u terecht op onze ‘Veel gestelde vragen’-pagina of contacteer onze klantendienst.

(*) De VRT is met een grondig onderzoek nagegaan hoeveel Vlamingen gebruik maken van DVB-T om televisie te kijken. Dit deed het onafhankelijke bureau Ipsos via een telefonisch onderzoek bij een representatief staal van 3.000 respondenten in Vlaanderen en Brussel. De onderzoekers namen deze interviews zowel via mobiele als vaste lijnen af en legden hun bevraging voor aan het gezinslid dat (mee) beslist over de telecomaankopen binnen het gezin. Deze persoon is vaak het best op de hoogte van de manier waarop er TV gekeken wordt binnen het gezin en kan dus het meest betrouwbare antwoord geven. Er werd ook gevraagd naar DVB-T bezit in tweede verblijven.

Onderzoeken die het bezit en gebruik van digitale technologieën bij Vlamingen in kaart brengen, doen dit doorgaans met een kleinere steekproef of enkel via een online bevraging. 

(**)CIM establishment* studie. Onderzoek op basis van 3.142 respondenten; 80% face-to-face interviews, 20% online enquêtes. Veldwerk: 24 oktober 2016 - 30 september 2017, Vlamingen, +12 jaar. Representatieve steekproef op vlak van provincie, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, werkstatus (actief/inactief), opleiding en taal

Dit kan u misschien ook interesseren?