Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming?

In 2020 kostte de VRT per Vlaming 37,95 euro in overheidsfinanciering (61.4% van middelen) . Daarnaast bestond 38,6 procent van haar budget uit zelf verworven middelen.

De VRT kostte de Vlaming in 2020,  37,95 euro aan overheidsmiddelen.

De totale kost per mediagebruiker bedroeg in 2020: 64,58 euro. 61,4 % daarvan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (en dus de Vlaming als belastingbetaler). De overige 38,6% haalt de VRT uit eigen middelen.

Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming ?

Waar geeft de VRT uw geld aan uit?

87.9 % van de uitgaven gaat naar de productie en de verspreiding van de content. 12.1% naar overhead en Onderzoek en Innovatie.

*Onder Vlaming wordt verstaan het aantal inwoners in Vlaanderen (bron: de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Onafhankelijke studie brengt economische meerwaarde van de VRT in kaart

Dit zal u ook interesseren