Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming ?

De totale kosten per Vlaming* bedragen 67,9 euro waarvan
41,2 euro gefinancierd  via overheidsdotatie en 26,7 euro uit eigen middelen. (2016)

Waar komen de inkomsten van de vrt vandaan?

Van alle inkomsten ( 435,9 miljoen Euro) komt 61% uit belastinggeld. De overige 39% verwerft de VRT op andere manieren.

Waar geeft de VRT uw geld aan uit?

85 % van de uitgaven gaat naar de productie en de verspreiding van de content. 15% naar overhead en Onderzoek en Innovatie.

*Onder Vlaming wordt verstaan het aantal inwoners in Vlaanderen, met name 6,48 miljoen inwoners op 1 januari 2016 (bron: de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Dit zal u ook interesseren