Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming ?

De totale kosten per Vlaming* bedragen 67,3 euro waarvan
41,2 euro gefinancierd  via overheidsdotatie en 26,1 euro uit eigen middelen. (2017)

Waar komen de inkomsten van de vrt vandaan?

Van alle inkomsten ( 461,8 miljoen Euro) komt 62,1% uit belastinggeld. De overige 37,9% verwerft de VRT op andere manieren.

Waar geeft de VRT uw geld aan uit?

85 % van de uitgaven gaat naar de productie en de verspreiding van de content. 15% naar overhead en Onderzoek en Innovatie.

*Onder Vlaming wordt verstaan het aantal inwoners in Vlaanderen, met name 6,52 miljoen inwoners op 1 januari 2017 (bron: de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Dit zal u ook interesseren