Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming?

De totale kosten per Vlaming(*) bedroegen in 2017 67,3 euro
(bij abstractie van de versterking van het vermogen van het Pensioenfonds
Contractuelen VRT). Daarvan was € 41,2 gefinancierd via overheidsdotatie en € 26,1 uit eigen middelen.

Hoeveel overheidsmiddelen per Vlaming ?

Van alle inkomsten ( 461,8 miljoen Euro) komt 62,1% uit belastinggeld. De overige 37,9% verwerft de VRT op andere manieren.

Waar geeft de VRT uw geld aan uit?

85 % van de uitgaven gaat naar de productie en de verspreiding van de content. 15% naar overhead en Onderzoek en Innovatie.

*Onder Vlaming wordt verstaan het aantal inwoners in Vlaanderen, met name 6,52 miljoen inwoners op 1 januari 2017 (bron: de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Onafhankelijke studie brengt economische meerwaarde van de VRT in kaart

Dit zal u ook interesseren