Uitgaven

De VRT investeert zo veel mogelijk van haar middelen rechtstreeks in haar aanbod.

 

 

Via een analytische opsplitsing van de kosten wordt informatie verschaft over de verhouding van de kosten van de programma-output ten opzichte van de kosten van de ondersteunende directies en de kosten van Brand Extensions.

De kosten worden van de programma-output worden verder onderverdeeld per mediabeleving: radio, televisie en het internet en mobiel aanbod.

Kosten per net

De VRT rapporteert in haar jaarverslag over de kosten per net.

De meeste recente cijfers die hiervan op dit moment ter beschikking zijn, zijn deze van 2016.

Radio

De totale cijfers (in mio euro) (bron: VRT-Jaarverslag 2016).

In vergelijking met de andere radionetten is Radio 1 het duurste radionet/luisteraar. De verklaring daarvoor zijn de duidings- en sportprogramma's die op Radio 1 worden uitgezonden.

Televisie

De totale cijfers (in mio euro) (bron: VRT-Jaarverslag 2016).

Internet en mobiele toepassingen

De kosten van Internet & Mobiele toepassingen daalden met 1,8 miljoen euro in 2016.

Dit weerspiegelt de ambities van VRT op het vlak van internet en mobiel. (bron: VRT-Jaarverslag 2016)

Gerelateerd