Vlaamse engagementsverklaring non-discriminatie

Namens de VRT heeft CEO Paul Lembrechts de engagementsverklaring non-discriminatie van de Vlaamse Overheid ondertekend.

© Geert Van Hoeymissen

Namens de VRT heeft CEO Paul Lembrechts de engagementsverklaring non-discriminatie van de Vlaamse Overheid ondertekend.

Deze verklaring werd op 22 maart voorgesteld aan de Vlaamse Overheid en Minister-president Geert Bourgeois. In deze verklaring engageren de leidende ambtenaren van van de Vlaamse overheid om non-discriminatie hoog op de agenda te plaatsen.

Er zijn acties op twee niveaus: op het niveau van de organisatie o.a. rond toegankelijkheid van de dienstverlening en niet-stereotyperende beeldvorming. En met het persoonlijk engagement van de CEO om een aantal actiepunten uit te voeren bij de VRT. 

Meer in detail

De VRT engageert zich in de verklaring tot:

  • Een evaluatie van en een optimalisatieplan voor redelijke aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte.
  • Een evaluatie van en een optimalisatieplan voor de toegankelijkheid van de dienstverlening, websites, mobiele applicaties en gebouwen.
  • Een evaluatie van en een optimalisatieplan voor Niet-stereotyperende en niet-polariserende beeldvorming in de interne en externe communicatie.
  • Het gebruik van een aantal beleidsinstrumenten van de Vlaamse Overheid.

En meer specifiek om:

  • Vacatureberichten te laten onderzoeken op non-discriminatie.
  • Aandacht te schenken aan de thema's diversiteit en discriminatie bij het onthaal van nieuwe medewerkers.

Download de volledige tekst

Dit kan u misschien ook interesseren ?