maandag 21 juni 2021
21 juni 2021

De VRT kiest voor een compact en horizontaal gebouw

21 juni 2021 - De VRT heeft een partner voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects, Bureau Bas Smets, Tractebel, CES, Ideal Acoustics, Willemen Construct, Jan De Nul Group en EEG. 

Onder de naam VRT Morgen bundelen zij hun krachten om het nieuwe VRT-huis te realiseren waarheen de publieke omroep kan verhuizen vanaf de zomer van 2026. Het nieuwe mediahuis zet maximaal in op flexibiliteit en samenwerking en plaatst ontmoetingsplekken tussen de VRT-medewerkers centraal. Het is een compact en toegankelijk gebouw dat bestaat uit twee gestapelde volumes. Een gelijkvloers met mezzanine en slechts drie bovenliggende verdiepingen van 87 x 87 m typeren het bouwwerk. Een groene omgeving floreert in en rond het nieuwe VRT-huis.

De kandidaatstelling voor het nieuwbouwproject, dat past in de transformatie van de Reyerswijk en de realisatie van mediapark.brussels, ging van start in februari 2020. Via een Design & Build-formule dienden zeven bouwteams hun kandidatuur in. Met een aantal kandidaten daarvan werd er de voorbije periode een concurrentiedialoog gevoerd. Op basis van dit onderhandelingstraject kozen de Raad van Bestuur en de directie van de VRT voor een definitieve gunning aan het bouwteam VRT Morgen. De opdracht werd iets meer dan een jaar geleden uitgeschreven met een maximale bouwkost van 133,5 mio euro. VRT Morgen zal het gebouw realiseren voor een bouwkost die ruim binnen het opgegeven opdrachtbudget valt.

(Lees verder onder de video.)

Videospeler inladen...

 

Luc Van den Brande, voorzitter Raad van Bestuur VRT: “De VRT heeft gekozen voor een mooi en sterk ontwerp waarin de medewerkers zich goed zullen voelen om creatief te zijn. De beslissing om voor dit project opnieuw te kiezen voor Reysers, hangt samen met het belang om de Vlaamse Gemeenschap blijvend verantwoordelijkheid te laten nemen in Brussel. Als grootste Vlaams cultuurinstituut laat dan ook de VRT Brussel niet los en versterkt daarmee verder de band tussen Vlaanderen en Brussel. Het nieuw gebouw zal niet alleen het omroepcentrum zijn maar tevens een open huis voor alle Vlamingen.”

De nieuwe beheersovereenkomst maakt de VRT klaar voor de toekomst en dit gebouw is daar het perfecte huis voor.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: “Met de realisatie van het nieuwe gebouw neemt onze openbare omroep opnieuw een grote stap richting de toekomst. Een modern mediabedrijf verdient de meest optimale infrastructuur. Het nieuwe gebouw wordt dé referentie binnen de Brusselse mediahub. Aan de legendarische Reyerslaan, komt er naast de vertrouwde toren, een modern en duurzaam mediagebouw dat inspeelt op de meest recente evoluties in het medialand. Het is duidelijk dat de VRT de komende jaren ingrijpend zal veranderen. De aanzet werd gegeven in de nieuwe beheersovereenkomst; de verandering zal binnenkort ook heel erg zichtbaar zijn met het nieuwe gebouw. Ook voor de medewerkers en partners van de VRT wordt dit een aangename en moderne werkplek.”

Kristiaan Borret, Brusselse bouwmeester: “Het nieuwe VRT-huis is een kwalitatief gebouw dat voldoet aan de hedendaagse architecturale verwachtingen. Het gebouw past perfect in de stedelijke context en de omgeving van de Reyerssite.”

Herbekijk de persvoorstelling en lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

“Een gebouw dat onze nieuwe manier van samenwerken stimuleert”

Het nieuwe VRT-huis van 65.000 m² – waarvan 40.000 m² bovengronds – blijft op de huidige site aan de Reyerslaan en wordt omschreven als een horizontaal gebouw met twee gestapelde volumes. Het eerste achthoekige volume is een basis die bestaat uit een ruime lobby, vele ontmoetingsplekken voor medewerkers en bezoekers én drie grote televisiestudio’s. Daarbovenop komt het tweede volume, het werkveld, bestaande uit slechts drie verdiepingen. Elke verdieping bestaat uit een bijzonder ruime werkvloer, een vierkant van 87 m x 87 m waar samenwerking centraal staat. De VRT is een creatief huis en in de toekomst zal het mogelijk zijn om heel makkelijk op elke kantoorvloer content te maken. Flexibiliteit en mediacreatie gaan hand in hand. Op vlak van toegankelijkheid streeft het nieuwe VRT-huis naar een A++ label, wat staat voor een uitstekend toegankelijk gebouw voor bezoekers en medewerkers.

“We hebben gekozen voor een horizontaal gebouw dat een nieuwe manier van samenwerken bevordert en silo’s doorbreekt tussen onze afdelingen”, aldus CEO van de VRT Frederik Delaplace. “Onze mensen zullen letterlijk samen-werken op grote werkplatformen die flexibel kunnen inspelen op hoe media de komende decennia evolueren. Het gebouw vormt een nieuwe leefwereld voor de medewerkers: een plek waar creatie en interactie centraal staan en waar we overal media kunnen maken.”

“Het ontwerp draait om de ontmoeting tussen mensen. Een open, centrale trap verbindt de werkvloeren en gemeenschappelijke delen. En ook daar staat interactie centraal dankzij de aanwezigheid van verschillende tuinen en aangename ontmoetingsplekken," zegt John Eyers (Architect, Jaspers-Eyers Architects)

Een duurzaam gebouw met vijf binnentuinen en een compacte voetafdruk

Het nieuwe VRT-huis is een compact gebouw, geïntegreerd in de natuurlijke omgeving en met een beperkte ecologische voetafdruk. Het bouwproject kiest enerzijds voor het behoud van zo veel mogelijk bestaande bomen en anderzijds is het nieuwe gebouw 100% vrij van fossiele brandstoffen. Er wordt gebruik gemaakt van een goed isolerende gebouwenschil en het gebouw wordt volledig verwarmd met behulp van gerecupereerde warmte en warmtepompen. Op het dak staan nog eens 2.300 m² zonnepanelen om de elektrische installatie te ondersteunen.

De VRT kiest ook letterlijk voor een groen gebouw met vijf grote binnentuinen en aanpalende terrassen. Door de combinatie met de bomen en het park is dit een uitgesproken groene omgeving, binnen en buiten.

Verhuizing gepland vanaf de zomer van 2026

Het bouwteam heeft de ambitie om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. De komende maanden worden de VRT-medewerkers van nabij betrokken om vast te leggen hoe de merken en afdelingen zich ruimtelijk tot elkaar zullen verhouden. Intussen wordt het dossier klaargemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning. Wanneer deze vergunning afgeleverd is, wordt de exacte startdatum van de werken bepaald. Het doel is om te verhuizen vanaf de zomer van 2026

Dossier: Nieuwe VRT huis

Nieuwe VRT huis

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Terugblik op een geslaagde burendag: “Wij zijn fiere buren”

Nieuw VRT-gebouw krijgt vorm: de officiële eerste steen is gelegd 

Werken aan nieuw VRT-gebouw starten in november

De VRT kiest voor een compact en horizontaal gebouw