De VRT moet in de eerste plaats aandacht besteden aan informatie, cultuur en educatie.

De VRT moet in de eerste plaats aandacht besteden aan informatie, cultuur en educatie. De VRT vult deze in op maat van de verwachtingen van de mediagebruikers. 
Om te vermijden dat ze een niche-omroep zou worden, mag ze ook ontspanning en sport brengen. Als omroep van en voor alle Vlamingen, focust de VRT op programma's uit Vlaanderen.

  • De VRT is de garantie op onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding.
  • De VRT heeft aandacht voor diverse culturele domeinen, waaronder kunsten, archtectuur, film en fictie, muziek en toerisme, erfgoed en letteren.
  • De VRT wil de Vlaamse mediagebruikers iets leren en hun inspireren, in het bijzonder ook aan kinderen en jongeren.

Ontspanning en sport zijn zowel vanuit educatief, informatief als creatief oogpunt en met het oog op sociale cohesie een integraal onderdeel van de opdracht.

  • De VRT brengt kwaliteitsvolle ontspanning, in belangrijke mate met Vlaamse programma's.
  • De VRT brengt sportnieuws en -duiding. Ze heeft aandacht voor een brede waaier een populaire en kleine sporten.

De aandacht voor Vlaams aanbod draagt bij tot de ontwikkeling van de identiteit en diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving.