woensdag 26 januari 2022
26 januari 2022

Cultuur

De VRT maakt cultuur op een brede en verdiepende manier toegankelijk voor een, breed publiek, ze prikkelt de nieuwsgierigheid van mediagebruikers naar cultuur en moedigt hen aan om aan het rijke, culturele aanbod in de Vlaamse Gemeenschap te participeren.

Videospeler inladen...

De VRT moedigt cultuurparticipatie aan, heeft aandacht voor de culturele diversiteit in de Vlaamse samenleving en biedt een venster op de wereld. Daarbij heeft de VRT aandacht voor diverse culturele domeinen, waaronder kunsten, architectuur, film en fictie, muziek en toerisme, erfgoed en letteren, zowel uit binnen- als buitenland.

Onze opdracht

Cultuur voor alle Vlamingen

De VRT is een sleutelspeler in het toegankelijk maken van cultuur voor een breed publiek en dit via verschillende programma’s en diensten op alle relevante platformen. 

De VRT informeert ook in prime time over cultuur

De VRT maakt relevante culturele evenementen bereikbaar voor iedereen en behoudt onder meer via evenementen op locatie een rechtstreeks contact met de Vlamingen. 

Onze missie

VRT zet in op een actieve en geïntegreerde cultuuraanpak die de mediagebruiker met kennis van zaken informeert over het culturele landschap met als doel de participatie aan cultuur te stimuleren.

Aandacht voor diverse creatieve uitingen op een verbredende en verdiepende manier

  • De VRT heeft aandacht voor de diverse culturele domeinen in Vlaanderen en daarbuiten, waaronder podiumkunsten, volkscultuur, amateurkunsten, kunstuitingen uit het socio-culturele veld, beeldende kunsten, humane wetenschappen, mode en design, architectuur en urbanisme, toerisme, en over culturen en cultuuruitingen van andere volkeren en/of gemeenschappen, film en hoogstaande Vlaamse fictie.
  • De VRT heeft aandacht voor niet-Vlaamse culturele uitingen en biedt een venster op de wereld.
  • De VRT beschikt voor de verschillende culturele domeinen over de nodige expertise.
  • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse cultuursector. 

Blijvende investering in lokale content

  • De VRT investeert in lokale content die de Vlaamse identiteit en diversiteit weerspiegelt.
  • De VRT heeft daarbij aandacht voor diverse genres, waaronder fictie, documentaire en ontspanning

Cultuurparticipatie bevorderen

  • De VRT hanteert een levendige, actieve benadering van cultuur. Ze streeft ernaar de mediagebruikers bekend te maken met dingen die ze nog niet kennen.
  • De VRT moedigt gebruikers aan actief deel te nemen aan het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap. Ze werkt samen met partners in het (socio-)culturele veld om de diversiteit en rijkdom aan culturele evenementen in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht te brengen.
  • De VRT spoort mediagebruikers aan om cultuurcontent te delen via hun persoonlijke kanalen, dit uiteraard met respect voor de rechten van de betrokken rechthebbenden.

Aanbod

Alle VRT-netten dragen bij aan de invulling van deze culturele opdracht. Dat doen ze zowel met een aantal specifieke cultuurprogramma’s  zoàls Pompidou (Klara) als met meer “gemengde” programma’s, zoals  De madammen (Radio 2). De informatieprogramma’s berichten dan weer over de culturele actualiteit.

De VRT investeerde de voorbije jaren in haar cultuuraanbod. Het Journaal van Eén bevat jaarlijks minstens 365 cultuuritems. Terwijl er in 2012 nog 534 items aan bod kwamen tijdens Het Journaal, waren dat er in 2019: 610. 

Bereik

De VRT bereikt met haar cultuuraanbod een groot deel van de Vlaamse kijkers. Dat komt omdat de cultuurprogramma’s over het hele jaar gespreid worden en dat enkele programma’s in primetime, zoals muziekprogramma’s, Vlaamse films en Vlaamse fictie  een relatief hoog bereik halen. 

Actua Cultuur

Column cultuur: Allemaal theater

Radio2 Eregalerij: helemaal 'Enamorada' op Belle Perez, Peter Vanlaet, Natalia en Raymond van het Groenewoud

Veiling De Nationale Expo brengt 23.780 euro op voor Kom op tegen Kanker

70 amateurkunstenaars veroveren plek in Koninklijke Bibliotheek van België

Nationale Expo ontmaskert de Ensor in elk van ons

Het ABC van VRT met de M van ... Muziekdiversiteit: zonder VRT geen Compact Disk Dummies, Warhaus of Zwangere Guy

“Radiospots zijn een verzameling van miniluisterspelen”

Koningin Elisabethwedstrijd Viool brengt opnieuw de grootste toptalenten naar Brussel