Educatie

De VRT heeft een breed-educatieve rol. Ze draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers en zet in op documentaire. 

Videospeler inladen...

De VRT heeft een breed-educatieve rol

 • De VRT ondersteunt de opleiding van kinderen en jongeren en engageert zich op dat vlak om meer samen te werken met het onderwijs, onder meer met het oog op het deelbaar maken van actuele content.
 • De VRT hanteert de standaardtaal. Via helder, correct en toegankelijk Nederlands taalgebruik bepaalt de VRT mee de norm ervan. Tussentaal en dialect kunnen enkel per uitzondering en in het belang van een breder concept van een programma en/of andere mediadienst. De VRT speelt een actieve rol in het stimuleren van de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruikers en werkt mee aan en/of neemt initiatieven rond onder meer taalverwerving en taal-en spreekvaardigheid.
 • De VRT besteedt aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s en sensibiliseert en/of mobiliseert burgers rond deze thema’s. Het stimuleren van actief burgerschap en aandacht voor wetenschapseducatie, ondernemerschap en innovatie zijn daarbij actiepunten. De VRT pleegt hierover regelmatig overleg met maatschappelijke actoren. 

De VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers

 • De VRT bevordert mediawijsheid door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
 • De VRT helpt het publiek om de mogelijkheden van het digitale medialandschap te benutten, er kritisch mee om te gaan, door een gids te zijn naar betrouwbare bronnen en door interactie met het publiek. Projecten die zich specifiek richten op kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen zijn daarbij aandachtspunten.
 • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid en onderwijs.
 • Het Actieplan Mediawijsheid van de VRT is de leidraad voor wat ze op het vlak van mediawijsheid doet.

De VRT zet in op documentaire

 • De VRT investeert in documentaire. Documentaire krijgt een prominente plaats in de programmatie van Canvas, inclusief in prime time, en in het online aanbod.
 • De VRT investeert in interne producties en coproducties.
 • De VRT biedt jong talent de kans om expertise inzake documentaire op te doen.
 • De VRT promoot de Vlaamse documentaire in Europese en internationale netwerken.
 •  De VRT ontwikkelt een strategisch plan inzake documentaire. Ze pleegt hierover (uitdagingen, opportuniteiten, kwaliteitsnormen, …) structureel overleg met de sector en het VAF.
 • De VRT bouwt aan duurzame relaties met documentaireproducenten.

Actua Educatie

Andermans zaken is terug met acht nieuwe afleveringen

Vanaf 10 januari 2022 op Canvas

Over springpaarden, padel en sneakers: het nieuwe seizoen van #weetikveel

Extra week kerstvakantie? Steek iets op dankzij VRT

Wetenschap voor én door iedereen

‘Kunnen zijn wie je bent’: EDUbox maakt thema identiteit bespreekbaar in de klas

Michaël Van Droogenbroeck maakt de balans op van de coronacrisis

Boek ‘Media in een samenleving in transitie’ bundelt actueel media-onderzoek