maandag 04 september 2023
04 september 2023

Educatie

VRT heeft een breed-educatieve rol. Ze draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers en zet in op documentaire. 

VRT heeft een breed-educatieve rol

 • VRT ondersteunt de opleiding van kinderen en jongeren en engageert zich op dat vlak om meer samen te werken met het onderwijs, onder meer met het oog op het deelbaar maken van actuele content.
 • VRT hanteert de standaardtaal. Via helder, correct en toegankelijk Nederlands taalgebruik bepaalt VRT mee de norm ervan. Tussentaal en dialect kunnen enkel per uitzondering en in het belang van een breder concept van een programma en/of andere mediadienst. VRT speelt een actieve rol in het stimuleren van de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruikers en werkt mee aan en/of neemt initiatieven rond onder meer taalverwerving en taal-en spreekvaardigheid.
 • VRT besteedt aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s en sensibiliseert en/of mobiliseert burgers rond deze thema’s. Het stimuleren van actief burgerschap en aandacht voor wetenschapseducatie, ondernemerschap en innovatie zijn daarbij actiepunten. VRT pleegt hierover regelmatig overleg met maatschappelijke actoren. 

VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers

 • VRT bevordert mediawijsheid door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
 • VRT helpt het publiek om de mogelijkheden van het digitale medialandschap te benutten, er kritisch mee om te gaan, door een gids te zijn naar betrouwbare bronnen en door interactie met het publiek. Projecten die zich specifiek richten op kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen zijn daarbij aandachtspunten.
 • VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid en onderwijs.
 • Het Actieplan Mediawijsheid van VRT is de leidraad voor wat ze op het vlak van mediawijsheid doet.

VRT zet in op documentaire

 • VRT investeert in documentaire. Documentaire krijgt een prominente plaats in de programmatie van Canvas, inclusief in primetime, en in het online aanbod.
 • VRT investeert in interne producties en coproducties.
 • VRT biedt jong talent de kans om expertise inzake documentaire op te doen.
 • VRT promoot de Vlaamse documentaire in Europese en internationale netwerken.
 • VRT ontwikkelt een strategisch plan inzake documentaire. Ze pleegt hierover (uitdagingen, opportuniteiten, kwaliteitsnormen, …) structureel overleg met de sector en het VAF.
 • VRT bouwt aan duurzame relaties met documentaireproducenten.

Actua Educatie

Spring mee op de digitale sneltrein

Kristel Verbeke en Kamal Kharmach helpen gezinnen hun budget op orde te krijgen in Geld gezocht

Van Nederland tot Kroatië: EDUbox gaat internationaal

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’

Gratis lessenpakket rond Canvas-reeks ‘Wij, vrouwen’: “Ik hoop dat leerlingen er hun mama’s en oma’s over aanspreken”

Factcheckers: Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren maken special rond geld

Hoe vertel je 38.000 jaar in 10 afleveringen?