maandag 03 april 2023
03 april 2023

Charter deugdelijk bestuur

De Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder hebben een Charter van Deugdelijk Bestuur opgesteld waarin zij zich verbinden zich tot naleving van hoge standaarden van deugdelijk bestuur.

Charter Deugdelijk Bestuur VRT

"VRT N.V. van publiek recht is een vennootschap opgericht onder Belgisch recht. De Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder verbinden zich tot naleving van hoge standaarden van deugdelijk bestuur (corporate governance). In de hiërarchie der normen leven zij in de eerste plaats de wet- en regelgeving na, vervolgens de statuten van de NV van publiek recht en ten slotte de bepalingen van dit Charter van Deugdelijk Bestuur."

De volgende onderwerpen worden behandeld in het Charter Deugdelijk Bestuur:
 • Raad van Bestuur
 • Rol, bevoegdheden
 • Taakverdeling en organisatie
 • Werkprocedures
 • Samenstelling en subcomités
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Individuele Bestuurders
 • Comités
 • Aandeelhouder(s)
 • Gedelegeerd Bestuurder
 • Directiecollege

Gerelateerd