dinsdag 23 juli 2019
23 juli 2019

Toezicht en transparantie

De VRT wil een transparante en open organisatie zijn. Zij geeft alle informatie vrij die ze kan vrijgeven. De VRT wordt bovendien gecontroleerd door tal van toezichtsorganen.

Open en transparante organisatie

De VRT wil een transparante en open organisatie zijn. Zij vindt het belangrijk om zich ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap te verantwoorden over wat ze met haar middelen (die hoofdzakelijk bestaan uit een overheidsdotatie) doet. Daarom geeft de openbare omroep in principe alle informatie vrij die van hem gevraagd wordt. Tegelijk wenst de VRT erop te wijzen dat zij als naamloze vennootschap van publiek recht niet alle informatie over haar werking publiek kan maken. Zij moet immers functioneren in een concurrentiële omgeving en kan dus geen gedetailleerde informatie vrijgeven die haar wezenlijke belangen zou schaden.

Dat betekent echter geen vrijgeleide voor het VRT-management. De VRT-directie wordt grondig gecontroleerd door verschillende controleorganen op verschillende niveaus. 

De VRT geeft aan elk controleorgaan de meest ruime informatie die dat orgaan nodig heeft om zijn toezicht optimaal te kunnen uitvoeren. De leidende principes van het toezicht zijn vastgelegd in het Charter Deugdelijk Bestuur van de VRT.

De controleorganen brengen verslag uit over hun bevindingen aan de raad van bestuur, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Het interne Auditcomité en extern de commissaris, Audit Vlaanderen, het Rekenhof en de gemeenschapsafgevaardigde hebben toegang tot alle documenten en informatie, ook de bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke documenten en informatie.