maandag 17 juni 2024
17 juni 2024

Programmacharter

Het programmacharter van de VRT past in het integriteits- en kwaliteitsbeleid van de omroep en bevat de deontologische richtlijnen voor alle programma’s, uitgezonderd de programma’s van de nieuwsdienst.

Het programmacharter bepaalt de verantwoordelijkheden met betrekking tot deontologie van de programmamakers, hun leidinggevenden en van degenen die beslissen over de uitzendingen. Tegelijk verduidelijkt het hun rechten met betrekking tot onder meer de redactionele onafhankelijkheid.

Het programmacharter geldt voor alle programma’s en multimediadiensten op alle media (radio, tv, internet en mobiele toepassingen), en dat zowel voor interne producties als voor programma’s van externe productiehuizen en aankoop. De nieuwsdienst heeft een eigen beroepsethische code.

Het charter bevat richtlijnen voor wat de VRT uitzendt en voor de manier waarop de omroep zijn programma’s produceert. 

Het is opgebouwd rond zeven thema’s:

  • creatief en verantwoordelijk
  • integer en onafhankelijk
  • maatschappelijk relevant en pluriform
  • gehecht aan waarheid en verantwoording
  • fair en met respect
  • aandacht voor de gevoeligheden van het publiek
  • open en eerlijk. 

Om het charter effectief toe te passen wordt het kwaliteitsbeheer uitgevoerd door de adviseur programma-ethiek en de programma­charterraad. Structurele klachten en bijzondere vragen worden door de programmacharterraad behandeld.

De VRT wil met het programmacharter, de adviseur programma-ethiek en de programmacharterraad deontologische vragen en problemen preventief en proactief aanpakken om zo de kwaliteit van haar programma’s en multimediadiensten te verhogen. Het invoeren van het programmacharter biedt aan de programmamakers meer zekerheid en bescherming bij de uitvoering van hun taken. 

Gerelateerd