donderdag 26 januari 2023
26 januari 2023

Onafhankelijk nieuws en informatie

De VRT-nieuwsdienst stelt het publieke belang voorop, hanteert een duidelijke journalistieke deontologie en is redactioneel onafhankelijk. Inhoudelijke afwegingen staan voorop bij de selectie en presentatie van nieuws en ander journalistieke content.

Onze opdracht

VRT is de garantie op onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding

Wim De Vilder en Martine Tanghe

In een snel internationaliserende mediaomgeving met een overaanbod aan informatie, is de publieke omroep de garantie op onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding. Betrouwbaarheid is geen verworvenheid, maar een blijvend aandachtspunt. VRT investeert in onafhankelijke en kwaliteitsvolle journalistiek. Kernwaarden daarbij zijn: betrouwbaar, kwalitatief, accuraat, onafhankelijk van politieke partijen en drukkingsgroepen, vrij van commerciële belangen, onpartijdig en diepgaand.

Nieuws aangepast aan verschillende doelgroepen

 • VRT bereikt met haar informatieaanbod alle doelgroepen, inclusief kinderen en jongeren, op alle relevante platformen. Ze zet in op een brede programmatie en verdieping door context en duiding te bieden.
 • Alle aanbodsmerken van VRT hebben aandacht voor informatie en duiding.
 • VRT voorziet in een informatief aanbod online voor anderstaligen met een belangstelling in Vlaanderen.

Het VRT-nieuwsaanbod evolueert in functie van het mediagebruik

Het journaal met Vlaamse Gebarentaal Sofie Silbermann
 • VRT voert haar informatieopdracht technologieneutraal uit. Nieuws, informatie en duiding vinden we op alle relevante platformen terug via diverse,creatieve formats of vertelvormen.
 • Het informatie- en duidingsaanbod van VRT is toegankelijk en gratis beschikbaar voor de eindgebruiker.
 • VRT biedt een centraal 24/7 nieuwsplatform (VRTNWS.be) aan als betrouwbare gids in actualiteit, context en duiding. VRT werkt voor haar online informatie- en duidingsaanbod een gedragscode uit waarvan de bouwstenen de deontologische code, het redactiestatuut, de code van de Raad voor de Journalistiek, de tien richtlijnen voor onpartijdigheid en de tien geboden voor sociale media zijn, teneinde de hoogste standaarden inzake kwaliteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het online aanbod te verzekeren.
 • Het audiovisuele is het fundament van het digitale aanbod, dat met het oog op de realisatie van bovenstaande ambities wordt uitgewerkt, met ondersteuning van grafiek, foto en tekst.

Nieuwsombudsman

Tim Pauwels

Sinds 1 januari 2023 is Bert Lauwers actief als Nieuwsombudsman VRT Nieuws. De Nieuwsombudsman toetst de deontologische vragen, opmerkingen of klachten af  voor de programma's van de VRT Nieuwsdienst. 

De Nieuwsombudsman toetst vragen, opmerkingen of klachten over nieuwsdienstprogramma's af aan het redactiestatuut en de interne richtlijnen over onpartijdigheid. Dat statuut garandeert de onafhankelijkheid van de nieuwsredactie maar legt ook het beroepsethische kader vast.

Op zijn eigen pagina becommentarieert de nieuwsombudsman de berichtgeving van VRT NWS aan de hand van het redactiestatuut en de Code van de Raad voor Journalistiek.

U kan de Nieuwsombudsman bereiken via nieuwsombudsman@vrtnws.be. Hij doet zijn best om alle vragen, opmerkingen en klachten van kijkers, luisteraars en surfers zo snel mogelijk te beantwoorden. De ombudsman antwoordt niet op anonieme klachten en op scheldmails.

Samenwerking met de schrijvende pers

 • VRT neemt deel aan initiatieven en/of neemt initiatieven om kwaliteitsvolle journalistiek in Vlaanderen te stimuleren. Die initiatieven kunnen betrekking hebben op onder meer inhoudelijke samenwerking, het delen van video en innovatieprojecten.
 • VRT verwijst mediagebruikers door naar relevante bijdragen van andere aanbieders van journalistiek, zowel printmedia als online initiatieven.

Investeren in onafhankelijke, betrouwbare en kwaliteitsvolle journalistiek

 • Bij de selectie en presentatie van nieuws en andere journalistieke content staan publiek belang, journalistieke deontologie en onpartijdigheid, betrouwbaarheid, redactionele onafhankelijkheid, snelheid en inhoudelijke afwegingen voorop.
 • VRT biedt context, diepgang en duiding in een ruim scala van domeinen van informatie, waaronder binnenlands nieuws, buitenlands nieuws, politiek, financieel- en sociaal-economisch nieuws, cultuur, en sport. De publieke omroep helpt mediagebruikers om in tijden van overvloedige actuastromen en ongecheckte informatie feiten te begrijpen en de impact ervan te doorgronden. Ze biedt duidelijke context die mediagebruikers toelaat om na en door middel van onpartijdige en betrouwbare informatie en duiding optimaal te kunnen participeren aan de Vlaamse, democratische samenleving.
 • VRT besteedt bijzondere aandacht aan buitenlandse berichtgeving en onderzoeksjournalistiek.
 • Bij het betrekken van externe experten streeft VRT naar verscheidenheid.
 • VRT bewaakt de onpartijdigheid van haar informatie- en duidingsaanbod. Ze gaat bewust en verantwoord om met alle opinies in de Vlaamse publieke ruimte door deze de nodige context en duiding te geven en hen het nodige gewicht toe te kennen.
 • VRT bewaakt de kwaliteit van haar aanbod.
 • Het aanbod van VRT voldoet aan de hoogste deontologische standaarden.
 • VRT stuurt haar beleid inzake onpartijdigheid, kwaliteit en deontologie bij waar nodig. Ze houdt daarbij rekening met adviezen van de deontologische adviesraad, die eveneens klachten van mediagebruikers beoordeelt die VRT via de klachtendienst ontvangt.

VRT draagt bij tot geïnformeerd burgerschap

 • VRT beoogt een grotere kennis van de parlementaire democratie en de werking van de politieke instellingen in Vlaanderen, België, Europa en de wereld.
 • VRT brengt mediagebruikers in contact met de verschillende opinies, opvattingen en ideologieën die leven in de samenleving.
 • Levensbeschouwelijke strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, in een apart televisieprogramma en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma.
 • VRT voedt het maatschappelijk debat, moedigt mediagebruikers aan om op een geïnformeerde manier deel te nemen aan het maatschappelijk debat en draagt bij tot de democratische meningsvorming.

Aanbod

De openbare omroep biedt onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding. Hij zet daarvoor al zijn netten en mediaplatformen in. Bij belangrijke gebeurtenissen zenden de VRT-zenders meer nieuws- en duidingsprogramma’s uit.

De VRT-nieuwsdienst stelt via een eigen syndicatiedienst audiovisueel nieuwsaanbod ter beschikking van de Vlaamse schrijvende pers. Op die manier kunnen zij van het VRT-videomateriaal gebruikmaken om hun berichtgeving te ondersteunen. Tegelijkertijd verhoogt zo het bereik van het VRT-nieuwsaanbod.

Kwaliteit en opleidingen

Medewerkers van de nieuwsdienst volgen heel wat opleidingen. Dat zijn bijvoorbeeld workshops over storytelling en over deontologie en informatiesessies met experten. Tijdens een “brainstormdag” zoeken de medewerkers, samen met gastsprekers, naar nieuwe inzichten over de invulling van de informatieopdracht in de toekomst.

Aanbod voor jongeren

Jongeren zijn doorgaans de bevolkingsgroep die het eerst overstapt naar nieuwe mediavormen. De voorbije jaren bleek dat zij hun nieuwsbehoefte steeds vaker invulden met behulp van het internet en de sociale media.

VRT investeert in een aangepast informatieaanbod voor jongeren:

 • MNM en Studio Brussel zenden dagelijks nieuwsuitzendingen gericht naar jongeren uit. Bij belangrijke gebeurtenissen bieden ze ook extra nieuwsberichten aan.
 • Op weekdagen biedt MNM ‘op het halfuur’ in de ochtend en de avondshow duidingsitems bij het nieuws. Ook bij Studio Brussel wordt tijdens programma’s extra duiding gegeven bij het nieuws. 
 • Met KLAAR biedt VRT via de platformen van het Archief voor Onderwijs en Smartschool beeldmateriaal aan op maat van het onderwijs, meer bepaald voor leerkrachten en leerlingen van de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs.
 • Voor de doelgroep 13- tot 17-jarigen is er het Instagramkanaal nws.nws.nws

 

Recente berichten over VRT NWS - Informatie

Publiek toont vertrouwen in 'helemaal helder' aanbod van KIES24 op VRT

Hoe komen de verkiezingsuitslagen op jouw scherm?

“Boodschappen van algemeen nut zijn een spiegel van wat er leeft in Vlaanderen”

Wat doet VRT om desinformatie te bestrijden?  

Beleef de paasvakantie op je paasbest bij VRT

6 VRT-nominaties voor de Belfius Persprijzen

Hoe komt Tom Waes aan bijna 2 miljoen kijkers?

Radio 2 blikt terug op een jaar vol bijzondere mensen