De VRT streeft naar publieke meerwaarde, functionele kwaliteit en operationele kwaliteit.

 

 Publieke meerwaarde wordt gevormd door de sociaal-maatschappelijke relevantie van de VRT,  de functionele kwaliteit is de mate waarin het aanbod inspeelt op de verwachtingen van de mediagebruiker en de operationele kwaliteit is de mate waarin de beoogde producties op een professionele, effectieve en efficiënte manier tot stand komen.

Gerelateerd