maandag 06 september 2021
06 september 2021

Tegemoetkomen aan de wensen van de mediagebruiker

De functionele kwaliteit wordt bereikt door tegemoet te komen aan de behoeften van de mediagebruikers. Dat kan gemeten worden aan de hand van: bereik, waardering en tevredenheid.

Tegemoetkomen aan de wensen van de mediagebruiker

De publieke meerwaarde is pas optimaal als de VRT zo veel mogelijk Vlaamse mediagebruikers bereikt. Dat kan alleen als zij hun behoeften kent en respecteert. De VRT gaat dat na aan de hand van drie parameters: bereik, waardering en tevredenheid.

Bereik

De mate waarin een programma inspeelt op de behoeften van de kijker of luisteraar, is af te leiden uit de mate waarin zij er naar kijken of luisteren. De VRT maakt in de eerste plaats gebruik van de officiële cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Waardering

De kijker en luisteraar die een programma bekeken of beluisterd heeft, heeft er in principe ook een mening over.

  • De waardering voor een productie wordt gemeten bij een panel van mediagebruikers. Daardoor kan de VRT een beroep doen op objectieve gegevens.
  • Klachten en meningen van kijkers en luisteraars zijn anderzijds belangrijk om relevante opmerkingen te kennen.

Tevredenheid

De mediabehoeften verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment. Zo willen veel mensen in de eerste plaats geïnformeerd worden, maar hebben ze op sommige momenten juist behoefte aan ontspanning. De mate waarin de VRT daarmee rekening houdt, bepaalt de tevredenheid van de mediagebruikers.

Gerelateerd