Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

Eind 2019 telde de VRT 2.046,1 voltijds equivalenten, goed voor 2.171 actieve personeelsleden.

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 mag het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van de totale ontvangsten niet meer bedragen dan 43,25%. 

In de periode 2016-2019 overstegen de personeelskosten de norm van maximaal 43,25% van alle ontvangsten niet. De verhouding personeelskosten ten opzichte van ontvangsten daalden sinds 2016 jaar na jaar tot 41,42% in 2019 (een daling van 1,63 procentpunt).

Verdeling volgens statuut

  • 15,3% van de actieve personeelsleden was eind 2019 statutair (ten opzichte van 17,0% eind 2018). 
  • 84,7% was contractueel (tegenover 83,0% eind 2018).

Verdeling volgens andere criteria

Streefcijfers diversiteit

  • 40,2% vrouwen voor het hele personeelsbestand (norm: 40% tegen 2020)
  • 40,3% voor midden en hoger kader (norm:33% tegen 2020)
  • 3,3% Nieuwe Vlamingen ( norm: 4% tegen 2020)
  • Gelet op de AVG-richtlijn, koos de VRT er, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, voor om (voorlopig) geen specifieke gegevens te registreren over personen met een beperking. Deze gegevens zijn ook niet elders ter beschikking.

Het productieproces van mediacontent in een mediabedrijf kent doorheen het jaar pieken en dalen. Om pieken op een kostenefficiënte manier op te kunnen vangen, moet de VRT naast haar “vaste” medewerkers,ook onder andere een beroep doen op uitzendkrachten.

In 2019 werd er in totaal 206.547,95 uur uitzendarbeid betaald, of gemiddeld 2.265 dagen per maand.

Tenslotte huurt de VRT voor specifieke opdrachten en projecten externe expertise in, voornamelijk in het domein van de digitale en technologische ontwikkeling en voor beleidsondersteuning.

Gerelateerd