Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

Eind 2020 telde de VRT 2.025,8 voltijds equivalenten, goed voor 2.143 actieve personeelsleden.

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 mag het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van de totale ontvangsten niet meer bedragen dan 43,25%. 

In de periode 2016-2019 overstegen de personeelskosten de norm van maximaal 43,25% van alle ontvangsten niet. De verhouding personeelskosten ten opzichte van ontvangsten daalden sinds 2016 jaar na jaar tot 40,76% in 2020.

Verdeling volgens statuut

  • 13.25% van de actieve personeelsleden was eind 2020 statutair (ten opzichte van 15,3% eind 2019). 
  • 86,75% was contractueel (tegenover 84,7% eind 2019).

Verdeling volgens andere criteria

Streefcijfers diversiteit

  • 41,1% vrouwen voor het hele personeelsbestand (norm: 40% tegen 2020)
  • 42,3% voor midden en hoger kader (norm:33% tegen 2020)
  • 3,5% Nieuwe Vlamingen ( norm: 4% tegen 2020)
  • 1,9 % personen met een beperking. (norm:1,8% tegen 2020)

Het productieproces van mediacontent in een mediabedrijf kent doorheen het jaar pieken en dalen. Om pieken op een kostenefficiënte manier op te kunnen vangen, moet de VRT naast haar “vaste” medewerkers,ook onder andere een beroep doen op uitzendkrachten.

In 2020 werd er in totaal 156.254 uur uitzendarbeid betaald, of gemiddeld 79,1 VTE

Tenslotte huurt de VRT voor specifieke opdrachten en projecten externe expertise in, voornamelijk in het domein van de digitale en technologische ontwikkeling en voor beleidsondersteuning.

Gerelateerd