Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

In 2017 telde de VRT gemiddeld 2.107,8 voltijds equivalenten (8,5 minder dan in 2016) of gemiddeld 2.265.4 actieve personeelsleden 

 

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 mag het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van de totale ontvangsten niet meer bedragen dan 43,25%.  In 2017 bedroeg het aandeel 42,10%

Verdeling volgens statuut

  • 81,7% van de personeelsleden was contractueel, 
  • 18,3% was statutair

Verdeling volgens andere criteria

  • Eind 2017 had 3,4% van de medewerkers een migratieachtergrond. 10.3% van de uitzendkrachten ( met minstens 5 activiteitsdagen) had een migratieachtergrond.
  • Eind 2017 had 2.0% van de medewerkers een arbeidshandicap.
  • Het aandeel vrouwelijke medewerkers in het totale personeelsbestand bedroeg eind 2017 38.7%.
  • Het aandeel vrouwen in midden en hoger kader (functieklassen 7, A, B en C) bedroeg eind 2017:  35.5%.

Gerelateerd