dinsdag 06 december 2022
06 december 2022

Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

Eind 2021 telde VRT 2.016,5 voltijds equivalenten. Bron: jaarverslag 2021

Streefcijfers diversiteit

  • 42.1% vrouwen voor het hele personeelsbestand (41,1% eind 2020)  (KPI 11: minstens 40% tegen 2025)
  • 48,8% voor hoger kader* (42,9% eind 2020) (KPI 11: genderevenwicht tegen 2025)
  • 4,7% personen met buitenlandse herkomst** (3,8% eind 2020 ( KPI 11: minstens 7% tegen 2025)
  • 2,9 % personen met een handicap en reintegratie van chronische ziekte***.  (1.9% eind 2020) (KPI 11: Minstens 2% tegen 2025 voor personen met een handicap en re-integratie van chronisch zieken. De meting van deze KPI zal gelet op de GDPR-bepalingen niet exact gemeten kunnen worden.)

*: hoger kader is functieklasse A,B en C

**: Personen met buitenlandse herkomst hebben minstens 1 ouder die geboren is buiten de EU-15 (i.e. buiten België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Meting op basis van sociale kruispuntbak, waar ze anoniem worden bijgehouden

***: op basis van interne meting door Medische dienst en dienst welzijn

Uitzendkrachten

Het productieproces van mediacontent in een mediabedrijf kent doorheen het jaar pieken en dalen. Om pieken op een kostenefficiënte manier op te kunnen vangen, moet VRT naast haar “vaste” medewerkers,ook onder andere een beroep doen op uitzendkrachten.

In 2021 werd er in totaal 187.880 uur uitzendarbeid betaald, of gemiddeld 94,7 VTE

Tenslotte huurt VRT voor specifieke opdrachten en projecten externe expertise in, voornamelijk in het domein van de digitale en technologische ontwikkeling en voor beleidsondersteuning.

Gerelateerd