Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

Op 31/12/2015 werkten bij de VRT 2.313 personeelsleden, goed voor 2162,6 voltijdse functies (VTE's).

 

De evolutie van de voltijdse equivalenten op de VRT van 2011-2015

Verdeling volgens statuut (eind 2015)

  • 80% van de personeelsleden was contractueel, 
  • 20% was statutair
  • ten opzichte van respectievelijk 72% en 28% eind 2012.

Verdeling volgens andere criteria

  • Eind 2015 had 2.9% van de medewerkers een migratieachtergrond.
  • Eind 2015 had 1.2% van de medewerkers een arbeidshandicap.
  • Het aandeel vrouwelijke medewerkers in het totale personeelsbestand bedroeg eind 2015 39.0%.
  • Het aandeel vrouwelijke managers (functieklassen A, B en C) bedroeg eind 2015 22.0%.

 

Gerelateerd