Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

In 2018 telde de VRT gemiddeld 2.094,9 voltijds equivalenten. 

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 mag het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van de totale ontvangsten niet meer bedragen dan 43,25%. In 2018 bedroeg het aandeel 41,73%.

Verdeling volgens statuut

  • 83,0% van de personeelsleden was contractueel, 
  • 17,0% was statutair

Verdeling volgens andere criteria

Streefcijfers diversiteit

  • 39,6% vrouwen voor het hele personeelsbestand (norm: 40% tegen 2020)
  • 39,1% voor midden en hoger kader (norm:33% tegen 2020)
  • 3,3% Nieuwe Vlamingen ( norm: 4% tegen 2020)
  • Gelet op de AVG-richtlijn, koos de VRT er, vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, voor om (voorlopig) geen specifieke gegevens te registreren over personen met een beperking. Deze gegevens zijn ook niet elders ter beschikking.

Gerelateerd