Hoeveel mensen werken er bij de VRT?

Op 31/12/2016 werkten bij de VRT 2.227 personeelsleden, goed voor 2061,3 voltijdse functies (VTE's).

 

Volgens de Beheersovereenkomst 2016-2020 mag het aandeel van de personeelskosten ten opzichte van de totale ontvangsten niet meer bedragen dan 43,25%.  In 2016 bedroeg het aandeel 43,05%

Verdeling volgens statuut (eind 2015)

  • 80,1% van de personeelsleden was contractueel, 
  • 19,9% was statutair

Verdeling volgens andere criteria

  • Eind 2016 had 3,0% van de medewerkers een migratieachtergrond. 12% van de nieuwe personeelsleden had een migratieachtergrond.
  • Eind 2016 had 1.6% van de medewerkers een arbeidshandicap.
  • Het aandeel vrouwelijke medewerkers in het totale personeelsbestand bedroeg eind 2016 38.5%.
  • Het aandeel vrouwen in midden en hoger kader (functieklassen 7, A, B en C) bedroeg eind 2016:  31.6%.

Gerelateerd