Bezoldiging Gedelegeerd Bestuurder en Directiecollege

De openbare omroep maakt het loon van zijn gedelegeerd bestuurder en de totale loonsom van zijn directiecollege openbaar. De VRT volgt daarbij de lijn uit andere takken van de bedrijfswereld die ook opereren in een concurrentiële omgeving.

Artikel 19 van het Decreet Deugdelijk bestuur bepaalt: “De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden en de leden van de Raad van Bestuur van de entiteiten, vermeld in artikel 2§1, mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse regering.”

Hoeveel verdienen de leden van de directie?

De openbare omroep maakt vanaf 2016 het loon van zijn gedelegeerd bestuurder en de totale loonsom van zijn directiecollege openbaar. De VRT volgt daarbij de lijn die gehanteerd wordt in andere takken van de bedrijfswereld die opereren in een concurrentiële omgeving.

  • CEO Paul Lembrechts had in 2017 een jaarlijkse bruto bezoldiging van 252.285,57 euro 
  • De totale jaarlijkse bruto bezoldiging van het directiecollege (6 directieleden, exclusief de CEO) bedroeg in 2017: 1.077.886,96 euro. (Bron: jaarverslag  2017)

Gerelateerd