dinsdag 24 mei 2022
24 mei 2022

Bezoldiging Gedelegeerd Bestuurder en Directiecollege

De openbare omroep maakt het loon van zijn gedelegeerd bestuurder en de totale loonsom van zijn directiecollege openbaar. De VRT volgt daarbij de lijn uit andere takken van de bedrijfswereld die ook opereren in een concurrentiële omgeving.

Artikel III.25 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt: “De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden van de overheidsinstanties vermeld in artikel III,22, eerste lid mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse regering.”

In 2021 ontving de gedelegeerd bestuurder een bruto bezoldiging van 259.189,28 euro.

Hoeveel verdienen de leden van de directie?

De openbare omroep maakt vanaf 2016 het loon van zijn gedelegeerd bestuurder en de totale loonsom van zijn directiecollege openbaar. De VRT volgt daarbij de lijn die gehanteerd wordt in andere takken van de bedrijfswereld die opereren in een concurrentiële omgeving.

  • De totale jaarlijkse bruto bezoldiging van het directiecollege (exclusief de CEO) bedroeg in 2021: 1.074.875,25 euro. (Bron: jaarverslag  2021)

Gerelateerd