vrijdag 04 februari 2022
04 februari 2022

Bevoegdheden directie

De Gedelegeerd Bestuurder is samen met het directiecollege bevoegd voor het operationele bestuur van de VRT. Zij voert ook de beslissingen van de Raad van Bestuur uit. 

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden beschreven in artikel 14 van het Mediadecreet.

Samengevat voor taken van operationeel bestuur:

  1. De ondernemingsplannen en strategische meerjarenplannen voorbereiden en uitvoeren
  2. Nieuwe diensten ontwikkelen en  bestaande diensten producten en processen verbeteren
  3. Een coherent personeelsbeleid voeren
  4. Alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen  uitvoeren volgens het jaarlijkse ondernemingsplan en binnen de  begroting.
  5. De infrastructuur zoals gebouwen, goederen en de voorraden beheren binnen de limieten van het goedgekeurde investeringsprogramma;
  6. Een   intern en extern communicatiebeleid voeren.
  7. Het programma-aanbod en het uitzendschema vastleggen.
  8. Andere operationele beslissingen nemen  die nuttig of nodig zijn voor de goede werking en die niet tot de bevoegdheden behoren van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder mag specifieke bevoegdheden delegeren aan andere personeelsleden van de VRT.

De gedelegeerd bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Hij is belast met de voorbereiding van de beslissingen.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de VRT in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

Bron: Mediadecreet

Gerelateerd