vrijdag 03 februari 2023
03 februari 2023

Websites en apps

VRT zet zich elke dag in om haar websites en
apps zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Toegankelijkheid van onze websites en apps

Iedereen, met of zonder (technisch) hulpmiddel, moet zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van de websites en apps van VRT:

  • Snel en makkelijk content vinden die je graag bekijkt, beluistert en/of leest
  • Op een laagdrempelige en eenvoudige manier deelnemen aan wedstrijden, stemmingen… of inschrijven voor een programma of evenement
  • Optimaal genieten van fictie, ook al zie je niet wat er op het scherm gebeurt
  • Programma’s bekijken in een lawaaierige omgeving zonder essentiële informatie te missen
  • Enz.

Wat zegt de Beheersovereenkomst?

De huidige Beheersovereenkomst bevat volgende doelstelling:

“De VRT maakt werk van de digitale toegankelijkheid van haar aanbod op basis van feedback van de mediagebruikers. Websites, apps en andere diensten zijn maximaal toegankelijk.”

Met als prestatie-indicator [KPI]:

“De VRT verbetert, conform de succescriteria van WCAG 2.1 (niveau A en AA), progressief de inclusieve gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van haar websites en apps.”

Dit houdt in dat VRT onafgebroken stappen zet om haar digitale producten (steeds) toegankelijker te maken.

Feedback van gebruikers speelt een belangrijke rol: op basis van deze waardvolle input leggen we de juiste prioriteiten vast.

Hoe pakt VRT het concreet aan?

Sensibiliseren en kennis opbouwen

Alles start met bewustwording en praktische kennis.

VRT organiseert regelmatig bewustmakingsessies voor beleidsverantwoordelijken, UX/UI-designers, ontwikkelaars en redacteurs.

Waar mogelijk gebeurt dit met medewerking van personen met een beperking, ouderen, personen met beperkte(re) digitale (basis)vaardigheden... want zij kunnen als ervaringsdeskundigen heel goed aangeven en verwoorden welke digitale barrières en/of belemmeringen ze dagelijks tegenkomen.

Deze inzichten zorgen voor meer bewustwording en werken inspirerend.

Daarnaast ontvangen UX/UI-designers en ontwikkelaars op regelmatige basis opleidingen over het ontwerpen en bouwen van inclusieve gebruikerservaringen.

Deze opleidingen zijn hands-on, gebaseerd op de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 (niveau AA), en verrijkt met veel praktijkvoorbeelden.

Ontwerp van een digitaal product

Wordt een nieuw digitaal product gebouwd, of een bestaand product aangepast/uitgebreid, dan denken en werken we vanaf het ontwerpproces “zo toegankelijk mogelijk”.

Tijdens dit proces speelt “inclusief” gebruikersonderzoek een steeds voornamere rol: een zo divers mogelijk publiek betrekken om rekening te kunnen houden met ieders noden, verwachtingen en mogelijkheden.

Ontwikkeling van een digitaal product

De inclusieve mindset tijdens het ontwerpproces zorgt ervoor dat ontwikkelaars goed voorbereid en geïnformeerd bouwen: ze zijn op de hoogte van eventuele toegankelijkheidsuitdagingen en zoeken er passende oplossingen voor.

De ontwikkelteams voeren op geregelde tijdstippen toegankelijkheidstesten uit, waar mogelijk in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen (gebruik makend van technische hulpmiddelen).
Zo worden eventuele issues snel gedetecteerd en opgelost.

Het is voor ons niet altijd mogelijk om vanaf de lancering een volledig WCAG-conform digitaal product aan te bieden: op basis van gebruikersfeedback worden dringende issues prioritair opgelost.

Inhoud van een digitaal product

VRT besteedt heel wat aandacht aan toegankelijke inhoud.

Op deze pagina’s vind je meer informatie over:

Enkele mooie realisaties

In 2020 kreeg de website van De Warmste Week het AnySurfer-label:

De website van de Warmste Week vermeldt dat het AnySurfer-label gehaald werd

Afbeelding links:

  • Na het aanpassen van de lettergrootte blijft de inhoud van de Sporza app op een mobiel device goed zicht- en leesbaar
Afbeelding rechts:
  • De grafische ploegopstelling wordt heel begrijpbaar voorgelezen door een schermleesprogramma
Scherm van de Sporza app met tekstvergroting

Vaak gestelde vragen

Welke toegankelijkheidsrichtlijnen volgt VRT?

We streven ernaar om onze nieuwe en vernieuwde digitale producten te ontwerpen en bouwen volgens de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 niveau AA

Ik ervaar een probleem met de toegankelijkheid van een website of app van VRT. Waar kan ik terecht met mijn klacht of opmerking?

Als je een probleem ervaart met de toegankelijkheid van onze digitale producten, neem dan contact op met onze klantendienst.

Zeker vermelden:

  • over welke website of app het gaat,
  • welk probleem je ervaart
  • en of je een (technisch) hulpmiddel gebruikt (type hulpmiddel, op welk toestel...)

Hoe meer concrete informatie we van jou ontvangen, hoe sneller we het probleem kunnen oplossen. Voor jou en andere gebruikers.

Ik heb een vraag over de toegankelijkheid van een website of app van VRT. Waar kan ik terecht met mijn vraag of suggestie?

Suggesties of vragen zijn heel erg welkom!

Contacteer ons via toegankelijkheid@vrt.be.