Heeft u een klacht?

De VRT vindt het belangrijk om uw klachten over haar aanbod en netten te kennen.

Hoe kunt u een klacht aan de VRT overmaken?

  • U vult de verplichte velden in de klantendienst-module. Klachten verstuurd via de klantendienst-module worden slechts geregistreerd voor zover u van ons een bevestiging ontvangt per e-mail. Blijft deze bevestiging uit binnen een tijdspanne van 24 uren volgend op het indienen van de klacht dan moet u zich opnieuw registreren.
  • U stuurt een e-mail naar klachtenprocedure@vrt.be . 

De VRT behandelt klachten zoals dit is voorgeschreven in het klachtendecreet van 1 juni 2001. Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan. Het is dus noodzakelijk dat de klager zijn identiteit bekend maakt onder de vorm van: voornaam, familienaam,  adres en eventueel een e-mailadres.

Wanneer een klacht onontvankelijk is, wordt ze niet als klacht behandeld.

Wanneer een klacht wel ontvankelijk is brengt de VRT de klager op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek over de klacht. Indien de VRT van oordeel is dat een klacht niet gegrond is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

Vlaamse Ombudsdienst

Wanneer u niet akkoord gaat met het antwoord van de VRT, kunt u zich met uw klacht wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Decreet Openbaarheid van besturen

Het decreet "Openbaarheid van Bestuur" (2004) verplicht de Vlaamse Overheidsinstellingen de burger voldoende inzage te geven in de beleidsbeslissingen. Het decreet is van toepassing op de bestuursdocumenten van de VRT. De VRT volgt daarvoor een procedure

Charter voor klantvriendelijkheid

De klantendienst van de VRT ondertekende het charter voor klantvriendelijkheid: De VRT-klantendienst engageert zich om alle redelijke middelen in te zetten om zijn interne procedures te verbeteren  voor registratie, traceerbaarheid en behandeling van vragen en klachten van mediagebruikers en zal zich maximaal inzetten om nog meer tastbare resultaten te behalen voor een klantvriendelijker beleid.

Gerelateerd