Mediawijsheid

De VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers. Dat doet ze door in regelmatig in verschillende programma's op radio, televisie en online aandacht te hebben voor de evoluties in de media en het mediagebruik en de impact er van voor de mediagebruikers.

  • De VRT bevordert mediawijsheid door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
  • De VRT helpt het publiek om de mogelijkheden van het digitale medialandschap te benutten, er kritisch mee om te gaan, door een gids te zijn naar betrouwbare bronnen en door interactie met het publiek.
    Projecten die zich specifiek richten op kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen zijn daarbij aandachtspunten.
  • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid en onderwijs.
  • Het Actieplan Mediawijsheid van de VRT is de leidraad voor wat ze op het vlak van mediawijsheid doet.
  • De VRT draagt in het verlengde van haar educatieve opdracht bij tot de mediawijsheid van de Vlaming. Met haar Actieplan Mediawijsheid heeft de omroep aandacht voor mediawijsheid in de algemene programmering, participatieve acties voor doelgroepen en het samenwerken met belanghebbenden.

Aanbod en participatieve acties

Diverse aspecten van mediawijsheid komen aan bod in informatieve programma’s, zoals Bij Debecker (Radio 1), De Madammen (Radio 2), De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow (MNM), Factcheck (Eén) en Terzake (Canvas). Online verspreidt de VRT mediathema’s via de websites en de sociale media.

De VRT richt zich, in het kader van mediawijsheid, tot specifieke doelgroepen met participatieve acties, denk maar aan de Ketnet Jr.-app of Studio Dada (Studio Brussel).

Samenwerking

Samen met Mediawijs.be (het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid), de Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs, het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering en de universitaire onderzoekscentra SMIT (VUB) en MICT (UGent), organiseert de VRT workshops waarbij “mediawijze” projecten werden voorgesteld.

De openbare omroep stelt content en expertise ter beschikking voor Nedbox. Dat digitaal platform heeft tot doel dat anderstaligen Nederlands kunnen leren. Het werd ontwikkeld in samenwerking met Het Centrum voor Taalonderricht van de KULeuven.

Voor haar mediabank werkte Mediawijs.be samen met de VRT om video’s (bijvoorbeeld uit Terzake) over mediawijze thema’s (zoals online privacy en cyberpesten) te ontsluiten.

Mediawijs nieuws

Gerelateerd