vrijdag 19 februari 2021
19 februari 2021

Mediawijsheid

De VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers. Dat doet ze door in regelmatig in verschillende programma's op radio, televisie en online aandacht te hebben voor de evoluties in de media en het mediagebruik en de impact er van voor de mediagebruikers.

Mediawijsheid

Een breed-educatieve rol en een pro-actieve aanpak in het versterken van de mediawijsheid.

  • De VRT speelt een belangrijke rol op het vlak van educatie voor alle mediagebruikers over generaties heen. Ze ondersteunt in het bijzonder de opleiding van kinderen en jongeren.
  • Een resoluut digitale aanpak die het wijzigende mediagebruik volgt, gaat vergezeld van een actieve rol van de VRT op het vlak van de mediawijsheid en het dichten van de digitale kloof.
  • De VRT zet in tijden van desinformatie, misbruik van data en internationalisering van de media meer dan ooit via diverse merken in op het bevorderen van mediawijsheid. Dat doet ze onder andere door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
  • De VRT werkt samen met organisaties en initiatieven op het vlak van mediawijsheid. Het gaat dan in eerste instantie over het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, WAT WAT en het onderwijsveld. Kennisdeling en een optimale ontsluiting van het aanbod richting onderwijs en een jonger publiek is hier essentieel.
  • Er is een bijzondere aandacht voor het tegengaan van desinformatie bij kinderen en jongeren. De VRT gaat met onder meer VRT NWS in interactie met deze doelgroepen. Initiatieven zoals NWS NWS NWS zijn uitermate belangrijk om de connectie met een jonger publiek te versterken.
  • De VRT maakt werk van de digitale toegankelijkheid van haar aanbod op basis van feedback van de mediagebruikers. Websites, apps en andere diensten zijn maximaal toegankelijk. De VRT heeft binnen de diverse aanbodsmerken aandacht voor het ‘digitaal mee’ zijn van mensen door acties met betrekking tot mediawijsheid op te zetten.

(Bron: BHO 2020-2025)

Aanbod en participatieve acties

Diverse aspecten van mediawijsheid komen aan bod in informatieve programma’s, zoals @Elindo (Ketnet) Nieuwe feiten (Radio 1), De inspecteur (Radio 2), Generation M (MNM) en De afspraak (Canvas).

Online verspreidt de VRT mediathema’s via de websites en de sociale media.

De VRT richt zich, in het kader van mediawijsheid, tot specifieke doelgroepen met participatieve acties, denk maar aan de Ketnet Jr.-app of Studio Dada (Studio Brussel). Let’s get digital (MNM) biedt jongeren de kans om de digitale wereld en toekomst te leren kennen.

Samenwerking

Samen met Mediawijs.be (het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid), de Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs, het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering en de universitaire onderzoekscentra SMIT (VUB) en MICT (UGent), organiseert de VRT workshops waarbij “mediawijze” projecten werden voorgesteld.

 

Nedbox

De openbare omroep stelt content en expertise ter beschikking voor Nedbox. Dat digitaal platform heeft tot doel dat anderstaligen Nederlands kunnen leren. Het werd ontwikkeld in samenwerking met Het Centrum voor Taalonderricht van de KULeuven.

Voor haar mediabank werkte Mediawijs.be samen met de VRT om video’s (bijvoorbeeld uit Terzake) over mediawijze thema’s (zoals online privacy en cyberpesten) te ontsluiten.

Edubox

EDUbox is een educatieve tool van VRT NWS om jongeren op een andere manier te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s. EDUbox informeert en inspireert jongeren en stimuleert hen bovendien om zelf aan de slag te gaan.

De boxen zijn ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Deze box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Door de EDUbox in de les te verwerken, werken leerkrachten aan een aantal specifieke eindtermen zoals onderzoekscompetenties en mediawijsheid. 

Videospeler inladen...

Meer over Mediawijsheid

Spring mee op de digitale sneltrein

Radiowijs: educatief pakket over radiomaken

Vlaming vraagt de VRT meer in te zetten op factchecking

Slim op het internet met Ketnet

Vlaanderen en Nederland binden met 'EDMO' strijd aan tegen desinformatie

VRT NWS brengt dit schooljaar een EDUbox rond AI naar de klas 

VRT NWS lanceert EDUbox Sociale media voor onderwijs

30.000 leerlingen spelen ‘Schaal van M’ rond Mediawijsheid

Mediawijs nieuws

Gerelateerd