Mediawijsheid

De VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers. Dat doet ze door in regelmatig in verschillende programma's op radio, televisie en online aandacht te hebben voor de evoluties in de media en het mediagebruik en de impact er van voor de mediagebruikers.

Wat staat in de beheersovereenkomst?

  • De VRT bevordert mediawijsheid door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
  • De VRT helpt het publiek om de mogelijkheden van het digitale medialandschap te benutten, er kritisch mee om te gaan, door een gids te zijn naar betrouwbare bronnen en door interactie met het publiek.
    Projecten die zich specifiek richten op kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen zijn daarbij aandachtspunten.
  • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid en onderwijs.
  • Het Actieplan Mediawijsheid van de VRT is de leidraad voor wat ze op het vlak van mediawijsheid doet.
  • De VRT draagt in het verlengde van haar educatieve opdracht bij tot de mediawijsheid van de Vlaming. Met haar Actieplan Mediawijsheid heeft de omroep aandacht voor mediawijsheid in de algemene programmering, participatieve acties voor doelgroepen en het samenwerken met belanghebbenden.

Aanbod en participatieve acties

Diverse aspecten van mediawijsheid komen aan bod in informatieve programma’s, zoals @Elindo (Ketnet) Nieuwe feiten (Radio 1), De inspecteur (Radio 2), Generation M (MNM) en De afspraak (Canvas).

Online verspreidt de VRT mediathema’s via de websites en de sociale media.

De VRT richt zich, in het kader van mediawijsheid, tot specifieke doelgroepen met participatieve acties, denk maar aan de Ketnet Jr.-app of Studio Dada (Studio Brussel). Let’s get digital (MNM) biedt jongeren de kans om de digitale wereld en toekomst te leren kennen.

Samenwerking

Samen met Mediawijs.be (het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid), de Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs, het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering en de universitaire onderzoekscentra SMIT (VUB) en MICT (UGent), organiseert de VRT workshops waarbij “mediawijze” projecten werden voorgesteld.

 

Nedbox

De openbare omroep stelt content en expertise ter beschikking voor Nedbox. Dat digitaal platform heeft tot doel dat anderstaligen Nederlands kunnen leren. Het werd ontwikkeld in samenwerking met Het Centrum voor Taalonderricht van de KULeuven.

Voor haar mediabank werkte Mediawijs.be samen met de VRT om video’s (bijvoorbeeld uit Terzake) over mediawijze thema’s (zoals online privacy en cyberpesten) te ontsluiten.

Edubox

EDUbox is een educatieve tool van VRT NWS om jongeren op een andere manier te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s. EDUbox informeert en inspireert jongeren en stimuleert hen bovendien om zelf aan de slag te gaan.

De boxen zijn ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Deze box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Door de EDUbox in de les te verwerken, werken leerkrachten aan een aantal specifieke eindtermen zoals onderzoekscompetenties en mediawijsheid. 

Videospeler inladen...

Meer over Mediawijsheid

VRT NWS lanceert EDUbox Sociale media voor onderwijs

30.000 leerlingen spelen ‘Schaal van M’ rond Mediawijsheid

Ketnet stelt digitaal najaar voor: innovatief, mediawijs en op kindermaat

M-award voor Boeva and the games

20 jaar Ketnet in 10 Blikvangers

Nog één spelletje, mama? 

Radiowijs: educatief pakket over radiomaken

VRT NWS brengt dit schooljaar een EDUbox rond AI naar de klas 

Mediawijs nieuws

Gerelateerd