Interne en externe producties

Het aanbod van de VRT-netten is samengesteld uit eigen producties, extern gemaakte producties en aangekochte programma’s. 

De programmering van de netten wordt vastgelegd door het net, dat ook bepaalt of een programma intern of extern door een onafhankelijk productiehuis wordt gemaakt. De VRT kan als openbare omroep in Vlaanderen alleen maar relevant zijn als zij lokale en kwalitatief sterke programma’s programmeert en produceert.

Productiebeleid in de beheersovereenkomst

De Beheersovereenkomst 2016-2020 bepaalt:

  • De VRT besteedt een afgesproken deel van haar budget aan de externe audiovisuele sector (televisieproductie, radioproductie, digitale productie en toeleveringsbedrijven)
  • Binnen de kerntaken behoudt de VRT een aantal kerncompetenties en aligneert de interne capaciteit op de noodzaak van een wendbare organisatie. Productie van genres zoals fictie en entertainment zal verhoudingsgewijs in toenemende mate door de externe productiesector gebeuren.
  • De VRT investeert jaarlijks in de coproductie van minimaal 15 afleveringen documentaires,  waarvan minstens de helft auteursdocumentaires (one off-documentairefilm of afleveringen van reeksen).
  • De VRT besteedt vanaf 2016 minimaal 15% van haar totale inkomsten (exclusief ruil, Brussels Philharmonic en herstructureringskosten) aan externe productie, evoluerend naar minimaal 18,25% tegen 2020

Interne producties

Opname van Thuis VRT

De VRT focust met haar interne productie op de kernopdrachten van de publieke omroep zoals informatie en duiding en op strategische slots, merkbepalende continue producties en beleving.

De VRT zet een brede expertise in voor de realisatie van nieuwsuitzendingen, duidingsprogramma’s, sportwedstrijden, programma’s over cultuur en kennis & wetenschap, showprogramma’s, fictiereeksen, humorprogramma’s en radioprogramma’s.

Externe producties

© VRT Jokko

De VRT sluit geen exclusiviteitsovereenkomsten af met productiehuizen. De VRT kan wel preferentiële partnerships sluiten met productiehuizen en schermgezichten, die een eigen creativiteit bieden en eigen formats ontwikkelen. Daarnaast geeft de VRT ook open briefings aan de hele markt en hanteert hierbij transparante criteria om alle productiehuizen de mogelijkheid te geven zich creatief te ontwikkelen.

De VRT zet, al dan niet in het kader van het Mediafonds, coproducties op met externe productiehuizen in het bijzonder voor fictie, documentaire en animatie.

Interne en externe producties

'Dankzij onze successen mogen we meespelen met de grote jongens'

Ken je Anthony Nti, regisseur van De Shaq, al?

Zet 2021 goed in met deze tien om te zien

De Kinderfictie van Ketnet: met de ‘K’ van ‘kwaliteit’

Is ‘Vlaamse fictie’ een kwaliteitslabel in het buitenland?

Hoe komen Vlaamse fictiereeksen tot op jouw scherm?

Wat maakt Vlaamse fictie zo straf?

Waarom dwaalt ex-marinecommandant Maurice nog rond na zijn dood?

Gerelateerd