Interne en externe producties

Het aanbod van de VRT-netten is samengesteld uit eigen producties, extern gemaakte producties en aangekochte programma’s. 

De programmering van de netten wordt vastgelegd door het net, dat ook bepaalt of een programma intern of extern door een onafhankelijk productiehuis wordt gemaakt. De VRT kan als openbare omroep in Vlaanderen alleen maar relevant zijn als zij lokale en kwalitatief sterke programma’s programmeert en produceert.

Productiebeleid in de beheersovereenkomst

De Beheersovereenkomst 2021-2025 bepaalt:

  • KPI 38. De VRT besteedt minimaal 18,25% met een groeipad naar 20% van haar totale inkomsten exclusief ruil, Brussels Philharmonic en herstructureringskosten aan de externe productie. Hiervan gaat op jaarbasis minimaal 500.000 euro naar de externe audiosector. De VRT investeert bovenop dit percentage, 33% van de bijkomende middelen die ze haalt uit commerciële communicatie en BAN (excl. ruil) door de indexering van het globale plafond. Bestedingen (i.e. uitgaande geldstromen) aan de externe productie- (audio, video en digitale content) en facilitaire sector. Deze bestedingen bevatten 2 types: i.e. bestedingen in de externe productiesector (1) en de facilitaire sector (2). Bestedingen in de externe productiesector zijn cash out van tape op tafel (zonder schermwaarde en VRT-inbreng in natura), cash out van afgewerkte online producten, cash out van afgewerkte reportages, ontwikkelingsbudget externe productiehuizen. Versleuteling van de exclusiviteiten van de externe producenten vallen hier niet onder. Bestedingen in de facilitaire sector zijn cameraploegen, huur extern facilitair personeel en ENG personeel, huur productiemiddelen, opnamemiddelen, studio’s, reportagewagens, montage. Bestedingen type (1) en type (2) blijven grosso modo in gelijke mate evolueren. Een globale stijging van externe bestedingen kan niet gepaard gaan met een negatieve evolutie van bestedingen type (1).
  • KPI 39. De VRT investeert jaarlijks in de coproductie van minimaal 15 afleveringen documentaires,[1] waarvan minstens 8 auteursdocumentaires (one-off-documentairefilm of afleveringen per reeks). -  Documentaire is een non-fictiefilm of reeks, die een behandeling of interpretatie weergeeft van de realiteit, vanuit de persoonlijke betrokkenheid van de maker, met een intrinsiek lange termijnwaarde. Verduidelijking: Dit gaat over de investeringen. Het is mogelijk dat een documentaire waarin in jaar x geïnvesteerd wordt, in jaar y geprogrammeerd wordt, hetzij lineair, hetzij op VRT NU of beiden.

Interne producties

Opname van Thuis VRT

De VRT focust met haar interne productie op de kernopdrachten van de publieke omroep zoals informatie en duiding en op strategische slots, merkbepalende continue producties en beleving.

De VRT zet een brede expertise in voor de realisatie van nieuwsuitzendingen, duidingsprogramma’s, sportwedstrijden, programma’s over cultuur en kennis & wetenschap, showprogramma’s, fictiereeksen, humorprogramma’s en radioprogramma’s.

Externe producties

© VRT Jokko

De VRT sluit geen exclusiviteitsovereenkomsten af met productiehuizen. De VRT kan wel preferentiële partnerships sluiten met productiehuizen en schermgezichten, die een eigen creativiteit bieden en eigen formats ontwikkelen. Daarnaast geeft de VRT ook open briefings aan de hele markt en hanteert hierbij transparante criteria om alle productiehuizen de mogelijkheid te geven zich creatief te ontwikkelen.

De VRT zet, al dan niet in het kader van het Mediafonds, coproducties op met externe productiehuizen in het bijzonder voor fictie, documentaire en animatie.

Interne en externe producties

Jong talent, vaste waarden en iconische artiesten tijdens nieuwe Week van de Belgische muziek

Domina, een sterke vrouw in het oude Rome

Dit zijn de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting 2022

Vanaf 6 februari: de nieuwe fictiereeks Twee zomers op Eén

Opnames fictiereeks 1985 gestart

De MIA’s en Gala van de Gouden K's worden verplaatst naar april 2022

2021… De top 10 der toppen

Ontdek het voorjaar 2022 van Eén, Canvas en VRT NU

Gerelateerd