De VRT  hanteert verschillende beroepsethische richtlijnen. Voor de programma’s van de nieuwsdienst en de andere programma’s zijn er specifieke deontologische richtlijnen.

Regelgeving van toepassing voor alle medewerkers

Grensoverschrijdend gedrag

Bij de VRT is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag - met name geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - ontoelaatbaar. De VRT heeft een duidelijk beleid en interne procedures rond grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van de VRT, maar ook medewerkers van externe partners, productiehuizen of leveranciers, kunnen dit gedrag melden bij de VRT-preventieadviseur psychosociale aspecten Tilly Saeys of bij de adviseur Integriteit.

Tilly Saeys (Preventie): 02 741 40 40, of 0476 90 10 44, of tilly.saeys@vrt.be

Integriteit: 02 741 43 21

 

De  VRT heeft op 7 maart 2022 het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector onderschreven.

Nieuwsombudsman VRT Nieuws

Sinds 24 april 2017 heeft VRTNWS een Ombudsdienst. Je kunt bij hen terecht via nieuwsombudsman@vrtnws.be. De Nieuwsombudsman toetst de vragen, opmerkingen of klachten af aan het redactiestatuut en de interne richtlijnen over onpartijdigheid voor de programma's van de VRT Nieuwsdienst. 

Voor programma's die niet onder het redactiestatuut vallen, geldt het programmacharter. Voor die programma's kunt u niet terecht bij de Nieuwsombudsman, maar wel bij de VRT klantendienst.