We handelen op een sociaal verantwoorde manier

De VRT ondertekende het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector dat de sociale principes bevat waaraan de VRT zich wil houden. 

© Geert Van Hoeymissen

Sociaal charter

Eind 2013 ondertekenden de VRT, andere Vlaamse en regionale omroepen, mediavakbonden, koepelorganisaties, beroepsverenigingen, enkele individuele bedrijven en de minister van Media een Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector.

Het bevat een aantal sociale principes (onder andere over werkomstandigheden en de verhouding werk-privé) waaraan de ondertekenaars zich moeten houden. Ook in haar relaties met andere bedrijven (bijvoorbeeld in contracten met leveranciers) verwijst de VRT naar het sociaal charter.

Gemengde werkgroepen komen periodiek samen om acties te formuleren op verschillende domeinen die beschreven staan in het charter.

Op 9 juli 2019 werd een nieuwe versie ondertekend.

Aandacht voor het sociaal klimaat

De VRT voert intensief sociaal overleg met de sociale partners.

Bij het afsluiten van de beheersovereenkomst 2016-2020 ging VRT het engagement aan om werk te maken van een wendbare en toekomstgerichte organisatie. Met deze overeenkomst werd de opdracht van een brede, publieke omroep gevrijwaard, met aanbod op radio, televisie en online voor alle doelgroepen.

Daarnaast legde deze overeenkomst de budgettaire afspraken vast: de overheidsdotatie vermindert (oplopend tot -30 miljoen in 2020), voor de personeelsuitgaven geldt een plafond (43,25% van de inkomsten) en tegen 2020 zal de VRT 18,25% van de inkomsten uitbesteden aan de mediasector.

De VRT bereikte in september 2016 hierover een akkoord. Dat kwam tot stand met inspraak van VRT-medewerkers via participatiesessies, en na constructieve gesprekken met de vakbonden. Dit maakt het op een evenwichtige en sociaal verantwoorde manier mogelijk om de publieke omroep te laten evolueren in een meer wendbare organisatie. Dit kan door onder andere efficiënter te werken, te concentreren op de kerntaken, door de loonkosten te verlagen en door arbeidsherverdeling.

Meer over MVO en duurzaamheid

EDUbox Mobiliteit helpt jongeren kiezen voor duurzame ontknoping

VRT-collega’s doneren 2850 euro voor Geleidehonden

VRT-collega’s zamelen 2850 euro in voor Centrum voor Geleidehonden

De VRT doet mee met de Week van de Mobiliteit

Studio Brussel lanceert Camping Belgica en 'Vijftig tinten gras'

Verhalen vanop de langste treinlijn van het land

VRT wint Fleet mobility manager of the year 2020

Thuis en Infrabel sensibiliseren 1,2 miljoen kijkers

Gerelateerd