maandag 05 juli 2021
05 juli 2021

Productplaatsing

Een limonademerk in beeld bij Thuis, een kruidenmerk te zien bij Dagelijkse kost. Mag dat wel? Het mediadecreet laat onder voorwaarden zogenaamde productplaatsing toe.

Wat is productplaatsing?

Productplaatsing betekent het tegen vergoeding in beeld brengen van een merk, een product of een dienst. De Vlaamse decreetgever laat de openbare omroep toe om productplaatsing toe te passen.

Programma’s waarin productplaatsing te zien is, zijn voor de kijker herkenbaar door het ‘pp-logo’ dat aan het begin en aan het einde van het programma in beeld komt.

Er zijn twee soorten productplaatsing:

  • Productplaatsing in natura (productieruil): De adverteerder biedt het product aan. In ruil wordt in het programma het product, het merk of de dienst in beeld gebracht.
  • Financiële productplaatsing: De adverteerder betaalt in cash. In ruil wordt in het programma het merk, het product of dienst in beeld gebracht.

Algemene richtlijnen

In de eerste plaats volgt de VRT uiteraard de algemene regels in verband met commerciële communicatie die in het Mediadecreet gespecifieerd worden (art 51 tot en met 63). Specifieke regels in verband met productplaatsing: zie artikelen 98 tot en met 101 van het Mediadecreet.

Essentieel voor de openbare omroep is dat zijn geloofwaardigheid en redactionele onafhankelijkheid nooit in het gedrang komen, niet in de feiten en niet in perceptie. Daarom heeft de VRT eigen richtlijnen opgemaakt die strenger zijn dan wettelijke toegestaan wordt. 

Specifieke VRT-richtlijnen

1. Maximaal 40%

Het decretaal kader legt  geen  grens op de financiering via productplaatsing. Niettemin beperkt de VRT in haar interne richtlijnen de bijdrage via productplaatsing tot maximaal 40%. Naast productplaatsing kan de VRT wel nog andere vormen van externe financiering aanwenden, zoals via het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds)/Mediafonds of institutionele financiering.

2. Programma's, reportages of verhaallijnen rond een product, dienst of onderneming kunnen niet

De redactionele autonomie van programmamakers is een basisprincipe dat verankerd is in het mediadecreet, het VRT-programmacharter en alle beleidslijnen van de VRT. De VRT en de productiehuizen die voor haar werken bepalen steeds onafhankelijk alle programma-inhoud.

De VRT ontwikkelt daarom geen programma’s, reportages of verhaallijnen rond een product, dienst of onderneming van een adverteerder, zelfs al is de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd. Dat is een extra garantie om de redactionele onafhankelijkheid van de VRT te waarborgen. De openbare omroep wil op die manier vermijden dat er in perceptie een probleem zou ontstaan rond zijn geloofwaardigheid en onafhankelijkheid.

3. Niet bij kinderprogramma's

Productplaatsing bij de VRT kan niet in kinderprogramma's.

4. Productplaatsing in natura niet bij nieuwsdienst-, consumenten- en opsporingsprogramma's

Productplaatsing in natura: Bij de VRT is productplaatsing in natura niet toegelaten in de programma’s van de nieuwsdienst, consumentenprogramma’s en opsporingsprogramma’s.

Financiële productplaatsing kan volgens het decreet in (TV-)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s.

Adverteren

Wenst u uw product of dienst in een programma van de VRT te laten opnemen, dan kan u contact opnemen met programmasponsoring@vrt.be.

Gerelateerd