woensdag 01 juni 2022
01 juni 2022

Inkomsten

De VRT haalt haar inkomsten uit twee bronnen: de overheidsfinanciering en de eigen inkomsten. 

De basisfinancieringsenveloppe

De Vlaamse overheid kent elk jaar een financieringsenveloppe aan de VRT toe. Deze financieringsenveloppe is vastgelegd in het mediadecreet, verdere modaliteiten zijn bepaald in de beheersovereenkomst.

Gemengde financiering

Naast de overheidsfinanciering haalt de VRT nog inkomsten uit andere bronnen, zowel uit commerciële als niet-commerciële activiteiten.

Het aandeel van de overheidsfinanciering in de totale financiering bedroeg in 2021: 61,2%

(Bron: VRT-Jaarverslag 2021)

De VRT onderscheidt acht financieringspijlers, waarvan de indeling gebaseerd is op het Kader voor Merchandising en Nevenactiviteiten (het kader waarbinnen de VRT commerciële activiteiten kan uitoefenen).

Pijler 1: Subsidies.

Pijler 2: Inkomsten uit de exploitatie van het openbaar aanbod: distributie-inkomsten.

Pijler 3: Inkomsten uit boodschappen van algemeen nut en commerciële communicatie.

Pijler 4: Inkomsten uit valorisatie buiten België.

Pijler 5: Inkomsten uit exploitatie van afgeleiden

Pijler 6: Inkomsten uit andere commerciële exploitaties

Pijler 7: Andere inkomsten

Pijler 8: Ruilen

Kader financiering en nevenactiviteiten

Gerelateerd