Waar haalt de VRT haar inkomsten?

18 juni 2020 — De VRT haalt haar inkomsten uit overheidsfinanciering en uit andere bronnen, zowel uit commerciële als niet-commerciële activiteiten.

© Geert Van Hoeymissen

De VRT is een NV van publiek recht. Dat wil zeggen dat de VRT een bedrijf is dat een publieke opdracht heeft toegewezen gekregen. Om haar opdracht goed uit te kunnen voeren, valt ze voor haar inkomsten deels terug op financiering vanuit de overheid. Voor haar werking moet de VRT ook een beroep doen op inkomsten die ze zelf verwerft.

40.6 euro belastingen*

De Vlaamse burger betaalt per jaar 40.6 euro aan belastingen om te genieten van het aanbod van de VRT. Dat komt neer op 11,1 eurocent per dag, waarvoor hij elke dag tien mediakanalen krijgt op televisie en radio (Eén, Canvas, Ketnet, Radio 1, Radio 2, Klara, MNM, Studio Brussel, VRT NWS en Sporza), verschillende websites en apps en een extra digitaal aanbod. De financieringsenveloppe vanuit de overheid is vastgelegd in het mediadecreet, de Vlaamse mediaregelgeving die alle elementen van de regels voor radio-omroep en televisie bevat. 

*In 2019

Videospeler inladen...

Zeven andere bronnen van inkomsten

De overheidsdotatie is niet voldoende om de VRT in al haar werkingen te voorzien. 64,4% van alle inkomsten komt uit belastinggeld. Voor de overige 38.6% doet de VRT een beroep op andere bronnen van inkomsten.

De VRT onderscheidt nog zeven andere financieringspijlers die helpen om haar kijkers, luisteraars en lezers dagelijks te informeren of entertainen. 

1) Distributie-inkomsten (10.6%)

Deze inkomsten bestaan uit:

 • de vergoedingen die de VRT ontvangt van de kabeldistributeurs voor het lineair uitzenden van de VRT-programma’s. Het gaat hier niet alleen om Belgische distributeurs zoals Proximus en Telenet, maar ook om distributeurs in Nederland en Duitsland.
 • de vergoedingen van Telenet en Proximus voor het aanbod-op-aanvraag, en voor de interactieve applicaties die met het aanbod worden meegestuurd.
 • de inkomsten uit sms- en betaallijnen.

2) Boodschappen van algemeen nut en commerciële communicatie (17.2%)

Overheidsinstellingen, sociale en humanitaire verenigingen en verenigingen uit het domein van het algemeen welzijn kunnen – tegen vergoeding – via de lineaire radio- en televisiekanalen korte, informatieve boodschappen brengen.

Commerciële communicatie staat voor het vrijmaken van commerciële ruimte via de VRT-kanalen aan adverteerders die hiermee hun goederen of diensten wensen te promoten, en dit tegen betaling. Vormen van commerciële communicatie zijn radioreclame, radiosponsoring, televisiesponsoring, sponsoring niet-uitgezonden evenementen, internetreclame en financiële productplaatsing.

Deze opbrengsten worden (met uitzondering van de financiële productplaatsing) door VAR verworven.

3) Inkomsten uit valorisatie in het buitenland (0%)

VRT kan mediaruimte vermarkten rond haar aanbod dat ze aanbiedt in territoria buiten België. Tot en met 2019 zijn er nog geen inkomsten geboekt voor deze pijler.

4) Exploitatie van afgeleiden (1.2%)

Afgeleide producten zijn producten of diensten die in het verlengde liggen van aanbod op een van de VRT-netten, maar maken er geen fundamenteel onderdeel van uit. Met de afgeleide producten wordt in eerste instantie een commercieel doel (extra inkomsten) nagestreefd, naast het ondersteunen van de VRT-merken.

Bij de VRT worden alle activiteiten die leiden tot deze afgeleide producten, gegroepeerd onder de noemer Brand Extensions. Dat kan gaan over de verkoop van merchandisingproducten (zoals boeken, dvd's en cd’s,…), de organisatie van evenementen, en aanbod-op-aanvraag op digitale televisie aangeboden onder “Ooit Gemist”. 

5) Commerciële exploitaties (0.2%)

 • Andere commerciële exploitatie omvat de inkomsten uit de verkoop van programma’s en formats (bijvoorbeeld aan buitenlandse productiehuizen of omroepen).
 • Ook dienstverlening zoals vertaling en ondertiteling, het verzorgen van transmissiediensten (ter beschikking stellen van communicatielijnen), het verhuren van productiemiddelen, en andere behoren tot de andere commerciële exploitatie van de VRT.

6) Inkomsten uit ruilen (6.6%)

De inkomsten uit ruilen zijn de verzameling van drie soorten inkomsten:

 • De inkomsten uit “facilitaire toelevering” of productieruil. De VRT levert daarbij prestaties aan externe productiehuizen in het kader van productieovereenkomsten. De waarde van de onderaanneming wordt daardoor mee opgenomen in de waarde van de uitzendrechten.
 • De contracten “mediaruimte” zijn die overeenkomsten met andere mediagroepen met het oog op wederzijdse vermeldingen in elkaars media.
 • De “gemengde ruilen” slaan op spotjes of promotionele aankondigingen die worden geruild voor o.a. promotionele aanwezigheid van de VRT op evenementen, de levering van data, de levering van specifieke diensten voor een VRT productie, uitzendrechten, enz… Hieronder valt ook de productplaasting in natura(= het in beeld brengen van een merk, een product of een dienst waarbij de adverteerder in ruil het product of de dienst aanbiedt).

7) Andere inkomsten (3.7%)

 • De opbrengsten van samenwerking rond programma’s (zowel de institutionele als niet-institutionele financiering).
 • Opbrengsten uit geleide bezoeken.
 • Gerecupereerde kosten (zoals tussenkomsten van verzekeringen,…).
 • Deelname door het personeel in de kosten van het bedrijfsrestaurant.
 • Financiële opbrengsten, meerwaarden, schadevergoedingen,…

Dossier: Financiën
woensdag 19 augustus 2020
19 augustus 2020

Meer over Financiën

VRT scherpt organisatiebeheersing verder aan na rapport Audit Vlaanderen

Waar haalt de VRT haar inkomsten?

'Homo universalis' remake in Nederland

Wat betekent de VRT voor de economie?

VRT en VVSG sluiten samenwerkingscharter