vrijdag 09 oktober 2020
09 oktober 2020

VRT scherpt organisatiebeheersing verder aan na rapport Audit Vlaanderen

9 oktober 2020 – De publieke omroep VRT ontving vandaag de conclusies van het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen instelde. Dat gebeurde naar aanleiding van berichten eind vorig jaar over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege en na een anonieme klacht. Het rapport vormt het sluitstuk van die moeilijke periode voor de publieke omroep. De VRT is vast van plan de aanbevelingen van dit rapport nauwgezet te gaan uitvoeren. 

© VRT - Geert Van Hoeymissen

Het rapport van Audit Vlaanderen legt pijnpunten bloot in de werking van enkele afdelingen van de VRT. Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creëert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers. De publieke omroep neemt de aanbevelingen uit het rapport daarom ter harte om de wet op de overheidsopdrachten beter te laten respecteren, het contractbeheer sluitend te maken en het integriteitsbewustzijn aan te scherpen.

De publieke omroep moet vrij zijn van elke verdenking en een voorbeeld zijn in het respecteren van wetten, regels en deontologie. We willen niet alleen de beste programma’s maken, maar ook een verantwoordelijk mediabedrijf zijn dat zorgzaam omgaat met de centen van de Vlaming. Er geldt voortaan een nultolerantie voor het niet respecteren van de regels en voor elk gebrek aan integriteit. De controle op het correct naleven van regels en deontologie zal met onmiddellijke ingang versterkt worden.”

Frederik Delaplace, CEO

De voorbije maanden heeft de VRT al een reeks maatregelen getroffen die de organisatiebeheersing verhogen, zoals een duidelijke en verstrengde financiële delegatieregeling. De VRT blijft vastbesloten de publieke middelen die haar ter beschikking worden gesteld als goede huisvader te beheren.

Ook in een creatief bedrijf is een zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en nodig. Dat is de rotsvaste overtuiging van mezelf en de huidige VRT-directie. De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen ons helpen om hier werk van te maken.”

Frederik Delaplace, CEO

De VRT stelt alles in het werk om na de turbulente passage van vorig jaar de goede en correcte werking van de omroep te waarborgen. Het huidige directiecollege heeft zijn steun uitgesproken voor een plan om van de VRT een toonvoorbeeld te maken in het respecteren van wetten en deontologie. De publieke omroep zal constructief meewerken aan de verdere opvolging van het onderzoek.

Omdat het over concurrentie- en privacygevoelige informatie gaat, zal de VRT geen verdere details bekend maken over het rapport.

Dossier: Financiën

Bedrijfsinformatie

Sporza laat partners profiteren van het succes van het WK

Podcast: Club Angst

Geen Sporza Wintercircus zonder samenwerking tussen VRT en Stad Gent

Raad van bestuur VRT keurt Transformatieplan goed

VRT sleept zeven van de tien nominaties voor Ha! van Humo in de wacht

'Wat is de kans?'

VRT kiest voor Eyeworks om de toekomst van Thuis te verzekeren

22 Minuten Stomme Vragen over Siska Schoeters