maandag 21 november 2022
21 november 2022

Samenstelling Raad van Bestuur

© VRT - Silbermann

Twaalf leden van de Raad van Bestuur worden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarbij houdt ze  voor 8 bestuurders rekening met de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement. Daarnaast zijn er vier onafhankelijke bestuurders.

De algemene vergadering van 21 juni 2022 heeft 12 bestuurders benoemd. Hun mandaat gaat in op 4 juli 2022 en loopt tot januari 2025. 

De Extra Raad van Bestuur van 4 juli 2022 heeft uit deze 12 bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen en heeft de samenstelling van de comités goedgekeurd.

 • Frieda Brepoels, voorzitter
 • Marleen Nijsten, ondervoorzitter, 
 • Philippe Beinaerts,
 • Bart Caron,
 • Rozane De Cock,
 • Eric Deleu,
 • Vivi Lombaerts,
 • Jo Maes
 • Nico Moyaert,
 • Jacqueline Smit
 • Dirk Sterckx,
 • Joeri Van Den Bergh

Overzicht van verloop Raad van Bestuur binnen lopende  mandaatperiode.

Voorzitter, ondervoorzitter en raadsleden in alfabetische volgorde

Klik op de naam van het raadslid voor meer informatie

Wonen de vergaderingen bij

De gemeenschapsafgevaardigde Elisabeth Matthys, Gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace en secretaris Hilde Cobbaut wonen de vergadering ook bij.
Bob Vermeir is de woordvoerder van de Raad van Bestuur.
 

Voorzitter: Frieda Brepoels

Frieda Brepoels Sofie Silbermann

Frieda Brepoels (°1955) studeerde architectuur in Hasselt en startte in 1978 een zelfstandige praktijk als architect. In 1982 nam ze voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen. Als 27-jarige werd ze aangesteld als schepen voor Ruimtelijke Ordening, milieu en jeugd. Vanaf dan ging haar politieke carri7re alsmaar vooruit, in 1987 werd ze voor het eerst verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf 1991 tot 1999 was ze gedeputeerde in de provincie Limburg. In 1999 werd ze voor de Volksunie voor de tweede keer verkozen als federaal volksvertegenwoordiger. In 2001 stond ze samen met Geert Bourgeois aan de wieg van de N-VA. Van 2004 tot 2013 zetelde ze in het Europees Parlement waar ze vooral werkte rond volksgezondheid, milieu en mensenrechten. In 2013 ging ze terug naar haar thuisbasis om burgemeester te worden van Bilzen. Momenteel zetelt ze er nog in de gemeenteraad. 

De Vlaamse Regering  van 17 december 21 droeg Frieda Brepoels voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT. Na de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de VRT op 24 januari 22 volgde ze Luc Van den Brande op, die sinds 2010 voorzitter was. 

VRT-mandaten

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Lid van het Auditcomité (uitgenodigd als voorzitter Raad van Bestuur)
 • Waarnemer bij het Strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Voorzitter van het Remuneratie- en benoemingscomité
 • Voorzitter Raad van Bestuur pensioenfonds contractuelen
 • Voorzitter ad-hocsubcomite BHO 
 
Overige mandaten
 • Ondervoorzitter van de Limburgse reconversiemaatschappij, 
 • Lid Raad van Bestuur van AZ Vesalius en het ziekenhuisnetwerk ZW Limburg 
 • Gemeenteraadslid in Bilzen

Ondervoorzitter Marleen Nijsten

Charlotte Verhaeghe

Marleen Nijsten, Directeur Marketing & New Services bij Luminus

Marleen Nijsten studeerde Toegepaste Economie aan de KULeuven en volgde diverse managementopleidingen onder meer bij INSEAD. Ze heeft ruime ervaring in de energiesector: sinds 2015 is ze Directeur Marketing & New services bij Luminus, waar ze verantwoordelijk is voor de bedrijfsstrategie. Daarvoor bekleedde Nijsten verschillende functies binnen de mediasector. Zo was ze van 1999 tot 2006 Bladmanager bij De Tijd en Market researcher bij Concentra Media (1997-1999). Naast haar professionele activiteiten is Marleen Nijsten ook bestuurder bij VZW PAS Genk, een VZW die ouders ondersteunt. 

Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds  4 juli 2022.

VRT-Mandaten

 • Ondervoorzitter en Lid Raad van Bestuur
 • Lid ad-hocsubcomite BHO 

Overige mandaten

 • Bestuurder Lumiwind coöperatieve
 • Lid Raad van advies Bolt startup
 • Voorzitter Raad van Bestuur Rami Services, Gent
 • Directeur Marketing & New services bij Luminus
 • Bestuurder bij VZW PAS

Philippe Beinaerts

Guillaume Van Laethem

Philippe Beinaerts (°1980) is licentiaat Taal- en letterkunde: Germaanse talen en volgde een aanvullende opleiding Internationale politiek.

Hij startte zijn loopbaan als redacteur bij het productiehuis Telesaurus waar hij werkte voor verschillende Canvasprogramma's zoals Nachtwacht, Frontlijn en Op weg naar Mekka. Daarna werd hij politiek journalist bij de Antwerpse regionale zender ATV en bij VTM. In 2013 werd hij woordvoerder en later kabinetchef bij Antwerps burgemeester Bart De Wever. 

Hij is sinds 30 januari 2017  lid van de Raad van Bestuur van de VRT

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid Auditcomité
 • Lid van de Raad van Bestuur van de VAR  (als vaste vertegenwoordiger van de VRT)
 • Waarnemer strategisch comité VAR 

Bart Caron

Bart Caron Sofie Silbermann

Bart Caron (°1955) startte zijn professionele loopbaan als cultuurfunctionaris van de stad Kortrijk. Is contrabassist bij het Symfonieorkest van Vlaanderen en diverse ensembles. Hij werd stafmedewerker bij VVSG en daarna algemeen coördinator van Brugge 2002 (Culturele Hoofdstad van Europa). Hij was Kabinetschef voor Cultuur, Jeugd en Sport bij minister Bert Anciaux en Paul Van Grembergen daarna Vlaams volksvertegenwoordiger.

Van 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement

Hij schreef verschillende boeken: “Niet de kers op de taart. Waarom kunst- en cultuurbeleid geen luxe is” en “Vanop de Frontlijn, Reflecties bij cultuurbeleid.”, samen met Guy Redig. Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Lid strategisch comite VAR
 • Lid van de Kunstintegratiecommissie nieuwbouw
 • Voorgedragen als lid Raad van Bestuur meemoo

Overige mandaten

 • Voorzitter en bestuurder bij verschillende artistieke en culturele organisaties (Perplx, KAAP, Unie der Zorgelozen, …)
 • Hogeschool West-Vlaanderen: bestuurder
 • muzikant

Rozane De Cock

Rozane De Cock Guillaume Van Laethem

Rozane De Cock (°1975) studeerde communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en behaalde daar na een aggregaatsdiploma ook haar doctoraat in de Sociale Wetenschappen. Ze begon haar loopbaan als eindredacteur bij de Persgroep en ging nadien aan de slag als monitor, ombuds en onderwijsassistent bij de faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven). 

Sinds 2008 is ze als professor verbonden aan het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) en het Brussels Center for Journalism Studies (KU Leuven campus Brussel, directeur BCJS 2013-2022). Onder meer haar onderzoeksprojecten in het buitenland (City University London, Halmstad University Sweden) resulteerden in praktisch bruikbare onderzoeksresultaten. 

Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Voorzitter Auditcomité
 • Lid strategisch comité VAR

Overige mandaten

 • Voorzitter afdeling cd&v Aarschot

Eric Deleu

Eric Deleu Sofie Silbermann

Eric Deleu (°1953) was in zijn beroepsleven 30 jaar eigenaar van een reclamebureau. Op zijn 21e  werd hij verkozen als gemeenteraadslid voor VU in Berchem en daarna het eerste gemeenteraadslid en fractieleider van het Vlaams Blok in Antwerpen. Hij is sinds 2004 vijfmaal aangesteld als lid Raad van Bestuur VRT en was meer dan 10 jaar lid van het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen Var (mandaat binnen Raad van Bestuur VRT). Hij is schrijver, ter voorbereiding van de Beheersovereenkomst 2012 – 2016, van de nota: ideeën om meer middelen voor de VRT te genereren. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid strategisch comité VAR
 • lid algemene vergadering Pensioenfonds contractuelen 

Geneviève Lombaerts

Vivi Lombaerts Guillaume Van Laethem

Vivi Lombaerts (°1967) is licentiaat communicatiewetenschappen (VUB, 1989). Ze start haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker van de media-en cultuurcommissie van het Europees Parlement. In 1991 wordt ze adviseur media en adjunct-woordvoerder van Vlaams minister van economie Norbert De Bastelier. Ze coördineert er het onderzoek naar de doorlichting van de media,  de schrijvende pers en de cultuursector. Vanaf 1995 is ze als kabinetschef van Norbert De Batselier in het Vlaams Parlement verantwoordelijk voor de communicatie en de coördinatie van institutionele en ambtelijk veranderingsprocessen.   In 1998 wordt ze campagneleider en vervolgens woordvoerder van Johan Vande Lanotte in de federale regering. Ze volgt er van zeer nabij de begroting en de overheidsbedrijven op, waaronder de beursgang van Belgacom.   Vanaf 2008 heroriënteert ze zich naar eventmanagement. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen ontwikkelt ze het grote herdenkingsprogramma van WOI, GoneWest.  Ze coördineert 350 events tussen 2014 en 2018 en werkt nauw samen met één en Canvas aan de coproductie In Vlaamse Velden en spraakmakende live-uitzendingen zoals het Lichtfront, de 30.000ste Last Post of nog de herdenkingsmarathon op 11 november 2018. Vandaag ontwikkelt ze een nieuw futureproof-eventprogramma voor de Provincie West-Vlaanderen met als doel het brede publiek mee te laten kijken onder de motorkap van de toekomst; robotisering, artificiële intelligentie en de digi-technologische transitie…wat wordt het? Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid Raad van Bestuur pensioenfonds contractuelen
 • Lid ad-hocsubcomite BHO 

Overige mandaten

 • Lid Raad van Bestuur cultuurcentrum De Grote Post.
 • Lid Raad van Bestuur KleinVerhaal, sociaal-artistieke kunstenpraktijk.

Jo Maes

Jo Maes

Jo Maes, Voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Ordina groep.

Jo Maes studeerde Burgerlijk ingenieur aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hij was onder meer actief bij NMBS, Business Architects en Sopra Steria. 

In 2011 werd hij COO bij Ordina Belux, om vervolgens CEO te worden in 2014. Sinds 2017 is hij CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Ordina groep. 

Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds  4 juli 2022.

VRT-Mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Lid auditcomité

Overige mandaten

 • Voorzitter Raad van Bestuur Ordina groep
 • Bestuurder Sidiad BV

Nico Moyaert

Nico Moyaert Guillaume Van Laethem

Nico Moyaert (°1963) studeerde Politieke en Sociale wetenschappen aan de KU Leuven en volgde daarna ook een reeks opleidingen Marketing Management en Marketingcommunicatie.

Sinds 2013 is hij professioneel actief als fractiesecretaris van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Eerder was hij algemeen directeur van CIB Vlaanderen (beroepsfederatie inde vastgoedsector), raadgever toerisme van de Vlaamse minister van Toerisme, gedelegeerd bestuurder van Campingfederatie – CKVB (Recread), algemeen directeur van de Volksunie en de N-VA en stafmedewerker van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD). Tussendoor was hij als zaakvoerder van Communicatie-Atelier Moyaert ook tien jaar lang actief als tekstschrijver-redacteur.

Hij is lid van de Raad van Bestuur VRT sinds januari 2015.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het remuneratie- en benoemingscomité
 • Lid Raad van Bestuur Media Invest Vlaanderen (als vaste vertegenwoordiger van de VRT)
 • Lid ad-hocsubcomite BHO 

Jacqueline Smit

Jacqueline Smit

Jacqueline Smit, zelfstandig consultant

Jacqueline Smit is de oprichter van RockportInk en is gespecialiseerd in Executive Strategy Consultancy. Ze heeft een ruime ervaring bij onder meer Microsoft in Nederland, waar ze diverse leidinggevende rollen heeft opgenomen. Daarnaast was de actief als de CEO van de 538 Group in Nederland. Tot deze groep behoren de radiozenders Radio 538, jongerenzender SLAM! FM, SLAM TV en 12 digitale stations. Van 2015 tot 2017 was ze CCO van TMG Media. Jacqueline Smit zetelt ook in de Raad van Bestuur van de VAR en is voorzitter van de Raad van Bestuur van Esprix en van de Raad van Bestuur van ReNature Regenerative Agroforestry. 

Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds 4 juli 2022.

VRT-Mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Lid strategisch comité VAR

Overige mandaten

 • Voorzitter Raad van Bestuur Eprix
 • Voorzitter Raad van Bestuur ReNature Regenerative Agroforestry.
 • Consultant 3Rivers

Dirk Sterckx

Dirk Sterckx Guillaume Van Laethem

Dirk Sterckx (°1946) is Licentiaat Germaanse Filologie (1969 - RUG) en Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs (1969 - RUG). Na een loopbaan als leraar Nederlands Engels Duits van 1969 tot 1975 werd hij van 1975 tot 1999 journalist bij de openbare omroep. Vanaf sept 1980 EG correspondent voor BRT, sinds 1986 belast met eindredactie BRT-journaal, sinds sept 1994 eindredacteur en ankerman Ter zake, sinds december 1996 chef-nieuws belast met leiding VRT-journaal en ankerman VRT-journaal.

Van 1999 tot september 2011 was hij lid van het Europees Parlement. Gepensioneerd sinds 2011.  Lid van de Raad van Bestuur sinds 24 juni 2019.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Voorzitter van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het remuneratie- en benoemingscomité

Overige mandaten

 • Lid partijbestuur Open-VLD 
 • Lid Raad van Bestuur NMBS
 • Lid Raad van Bestuur Festival van Vlaanderen Brussel

Joeri Van den Bergh

Joeri Van Den Bergh

Joeri Van den Bergh, Co-founder, Partner & Future Consumer Expert bij InSites Consulting

Joeri Van den Bergh, studeerde toegepaste economie aan de VLEKHO (Brussel) en volgde diverse opleidingen aan de Vlerick Business School en London Business School. Hij heeft ruime ervaring als onafhankelijk bestuurder bij onder meer de Ancienne Belgique en Sensoa. Daarnaast geeft hij ook les aan de Vlerick Business School & EHSAL Management School. Hij schreef ook diverse boeken over merken, marketing, jonge generaties, marketing communicatie en trends. Als oprichter en partner van InSites Consulting helpt hij organisaties en bedrijven internationaal om hun merken succesvol door het steeds veranderende businesslandschap te navigeren. 

Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds 4 juli 2022.

VRT-Mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Lid remuneratie en benoemingscomité

Overige mandaten

 • Adjunct professor Vlerick Business School
 • Gastprofessor EMS
 • Lid algemene vergadering Sensoa vzw

Gemeenschapsafgevaardigde: Elisabeth Matthys

Elisabeth Matthys Sofie Silbermann

Elisabeth Matthys (Gent, 1977) is advocaat-vennoot bij advocatenkantoor Stibbe. Ze studeerde aan de Universiteit Gent en Oxford. Ze is gespecialiseerd in sociaal recht en sportrecht. Daarnaast is ze ook gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

VRT-mandaten

 • Gemeenschapsafgevaardigde bij de Raad van Bestuur
 • Waarnemer bij het Auditcomité
 • Waarnemer bij het Strategisch comité VAR en dochterondernemingen VAR
Overige mandaten
 • Bestuurder van Elimath BV
 • Lid van de AV van Stibbe BV
 • Bestuurder in Liberas Vzw

Verloop Raad van Bestuur lopende mandaatperiode

De Vlaamse Regering heeft op 17 januari 2020, 12 nieuwe bestuurders benoemd voor de Raad van Bestuur van de VRT. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

Op 27 januari 2020 is deze nieuwe Raad van Bestuur aangetreden. Meer informatie hierover in het persbericht van de Vlaamse regering van 17 januari.

In een persbericht van de Vlaamse Regering 17 december 2021 werd een herschikking van de Raad van Bestuur aangekondigd.

De  Vlaamse regering heeft op 17 december 2021 Elisabeth Matthys aangeduid als nieuwe gemeenschapsafgevaardigde, zij volgt Jeroen Tiebout op. Jeroen Tiebout werd op 20 november 2020  aangesteld als gemeenschapsafgevaardigde.  Hij volgde Rudi De Kerpel op die ontslag nam.

De leden van de Raad van Bestuur van de VRT hebben op 24 januari 2022 op een extra Raad van Bestuur Frieda Brepoels verkozen als nieuwe voorzitter. Frieda Brepoels volgt Luc Van den Brande op, hij was sinds januari 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De extra Raad van Bestuur werd voorafgegaan door een buitengewone Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur waar Luc Van den Brande afscheid nam als voorzitter en bestuurder. Hij wordt als bestuurder opgevolgd door Marc De Clercq. Het eervol ontslag van raadslid Stefaan D’haeze maakte plaats voor Frieda Brepoels.

Op 2 februari 2022 keurde het Vlaams Parlement een  hervorming van de Raad van Bestuur van de VRT goed. De hervorming maakt de weg vrij voor de aanduiding van vier onafhankelijke bestuurders . Het decreet bevat ook een aantal hervormingen die moeten bijdragen aan het goed bestuur van de openbare omroep. 

De Vlaamse Regering heeft op 17 juni 2022 vier nieuwe, onafhankelijke bestuurders voor de VRT voorgedragen. Met deze voordracht kan de hervorming van de Raad van Bestuur van Vlaams minister Dalle, waarbij er minder ‘politieke’ leden zetelen in de Raad, worden uitgevoerd. 

De algemene vergadering van 21 juni 2022 heeft 12 leden benoemd. Hun mandaat ging in op 4 juli 2022 en loopt tot januari 2025. De Extra Raad van Bestuur van 4 juli 2022 heeft uit deze 12 leden een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen en heeft de samenstelling van de comités goedgekeurd.

Volgende raadsleden kregen eervol ontslag: Charlotte Verhaeghe (lid sinds juni 2018 en ondervoorzitter van mei 2019 tot januari 2022) , Lynn Wesenbeek (lid sinds januari 2020), Jan Huijbrechts (lid sinds januari 2020) en Marc De Clercq  ( Lid sinds januari 2022 en van 2011 tot 2020) .

Volgende onafhankelijke raadsleden  startten hun mandaat op 4 juli 2022 :  Marleen Nijsten die ook ondervoorzitter werd.  Daarnaast Jo Maes, Jacqueline Smit en Joeri Van Den Bergh. Hun mandaten gingen in op 4 juli 2022.