Samenstelling Raad van Bestuur

Twaalf leden van de Raad van Bestuur worden aangewezen door de Vlaamse Regering. Daarbij houdt ze rekening met de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering heeft op 17 januari 2020, 12 nieuwe bestuurders benoemd voor de Raad van Bestuur van de VRT. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

Op 27 januari 2020 is deze nieuwe Raad van Bestuur aangetreden. Meer informatie hierover in het persbericht van de Vlaamse regering van 17 januari.

Voorzitter, ondervoorzitter en raadsleden in alfabetische volgorde

Klik op de naam van het raadslid voor meer informatie

Wonen de vergaderingen bij

De gemeenschapsafgevaardigde, Gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace en secretaris Hilde Cobbaut wonen de vergadering ook bij.
Bob Vermeir is de woordvoerder van de Raad van Bestuur.
 

Voorzitter: Luc Van den Brande

Luc Van den Brande (° 1945) werd doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat  aan de KU Leuven. Hij startte zijn beroepsloopbaan als advocaat aan de balie van Mechelen (1970 – 1988) en was buitengewoon hoogleraar Politieke Instellingen aan de KU Leuven (2000-2005). Tijdens zijn politieke loopbaan was hij achtereenvolgens lid en voorzitter van de CVP-fractie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, senator, gemeenschapssenator, Lid van de Cultuurraad, Lid van het Vlaams Parlement (en voorzitter CVP-fractie ) en Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977 – 2009).  Van 1988 tot 1992 was hij Federaal Minister van tewerkstelling en Arbeid en tussen 1992 en 1999 was hij Vlaams Minister-President, ook bevoegd voor Economie, KMO’s, Wetenschapsbeleid, Energie, Europees en Buitenlands beleid. Hij was eveneens lid en navolgend voorzitter van de Christelijke fractie in het Benelux parlement (2000 – 2008), lid en vervolgens voorzitter van de EPP/CD-fractie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (2001 – 2009) en voorzitter van het EU Comité van de Regio’s (2008 – 2010). In 2010 ontving hij de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Momenteel is hij o.a. voorzitter van het Vlaams- Europees Verbindingsagentschap (Vleva),  lid en Ondervoorzitter van het EU Comité van de Regio’s, Special Adviser van de Europese Commissie, en voorzitter van VZW Flanders Technologie en NV Technopolis.

Hij is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT.

Lopende VRT-mandaten

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Lid van het Auditcomité (uitgenodigd als voorzitter RvB)
 • Waarnemer bij het Strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Voorzitter van het Remuneratie- en benoemingscomité
 • Voorzitter ad hoc comité beheersovereenkomst
 • Waarnemer in het Ad Hoc comité Nieuwbouw 
 • Lid Ad Hoc Subcomité Beheersovereenkomst

Overige mandaten

 • Voorzitter van vzw Flanders Technology (FTI) 
 • Voorzitter van nv Technopolis
 • Voorzitter van Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode
 • Voorzitter ‘ European Center for Workers’ Questions ‘ ( EZA)
 • Lid Raad van Bestuur EUCDW

Ondervoorzitter: Charlotte Verhaeghe

Charlotte Verhaeghe (°1980) is licentiaat in de Rechten.

Na een stage bij het VN-Tribunaal te Den Haag, startte ze haar loopbaan als advocaat aan de balie te Brussel.

Ze is partner bij het advocatenkantoor We.law en staat bedrijven en vrije beroepers bij in geschillen omtrent industriële en professionele aansprakelijkheid Ze is lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds juni 2018 en ondervoorzitter sinds mei 2019. Op de vergadering van de Raad van Bestuur  van 27 januari 2020 werd Charlotte Verhaeghe herverkozen tot ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. 

VRT-mandaten:

 • Ondervoorzitter Raad van Bestuur
 • Voorzitter en lid van het Auditcomité

Overige mandaten:

 • Lid Hoge Raad voor de Justitie

 

 

Philippe Beinaerts

Philippe Beinaerts (°1980) is licentiaat Taal- en letterkunde: Germaanse talen en volgde een aanvullende opleiding Internationale politiek.

Hij startte zijn loopbaan als redacteur bij het productiehuis Telesaurus waar hij werkte voor verschillende Canvasprogramma's zoals Nachtwacht, Frontlijn en Op weg naar Mekka. Daarna werd hij politiek journalist bij de Antwerpse regionale zender ATV en bij VTM. In 2013 werd hij woordvoerder en later kabinetchef bij Antwerps burgemeester Bart De Wever. 

Hij is sinds 30 januari 2017  formeel lid van de Raad van Bestuur van de VRT

 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van de Raad van Bestuur van de VAR  (als vaste vertegenwoordiger van de VRT)
 • waarnemer strategisch comité VAR

 

Bart Caron

Bart Caron (°1955) startte zijn professionele loopbaan als cultuurfunctionaris van de stad Kortrijk. Is contrabassist bij het Symfonieorkest van Vlaanderen en diverse ensembles. Hij werd stafmedewerker bij VVSG en daarna algemeen coördinator van Brugge 2002 (Culturele Hoofdstad van Europa). Hij was Kabinetschef voor Cultuur, Jeugd en Sport bij minister Bert Anciaux en Paul Van Grembergen daarna Vlaams volksvertegenwoordiger.

Van 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement

Hij schreef verschillende boeken: “Niet de kers op de taart. Waarom kunst- en cultuurbeleid geen luxe is” en “Vanop de Frontlijn, Reflecties bij cultuurbeleid.”, samen met Guy Redig. Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Lid strategisch comite VAR
 • Lid ad hoc comité nieuwbouw
 • Lid van de Kunstintegratiecommissie nieuwbouw

Overige mandaten

 • Voorzitter en bestuurder bij verschillende artistieke en culturele organisaties (Perplx, KAAP, Unie der Zorgelozen, …)
 • Hogeschool West-Vlaanderen: bestuurder
 • muzikant

Rozane De Cock

Rozane De Cock (°1975) studeerde communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en behaalde daar na een aggregaatsdiploma ook haar doctoraat in de Sociale Wetenschappen. Ze begon haar loopbaan als eindredacteur bij de Persgroep en ging nadien aan de slag als monitor, ombuds en onderwijsassistent bij de faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven). Sinds 2008 is ze als professor verbonden aan het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) en sinds 2013 is ze directeur van het Brussels Center for Journalism Studies (KU Leuven campus Brussel). Onder meer haar onderzoeksprojecten in het buitenland (City University London, Halmstad University Sweden) resulteerden in praktisch bruikbare onderzoeksresultaten. Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid Auditcomité
 • Lid strategisch comité VAR

Overige mandaten

 • Voorzitter afdeling CD&V Aarschot

Eric Deleu

Eric Deleu (°1953) was in zijn beroepsleven 30 jaar eigenaar van een reclamebureau. Op zijn 21e  werd hij verkozen als gemeenteraadslid voor VU in Berchem en daarna het eerste gemeenteraadslid en fractieleider van het Vlaams Blok in Antwerpen. Hij is sinds 2004 viermaal aangesteld als lid RVB VRT en was meer dan 10 jaar lid van het Strategisch Comité Var en dochterondernemingen Var (mandaat binnen RVB VRT). Hij is schrijver, ter voorbereiding van de Beheersovereenkomst 2012 – 2016, van de nota: ideeën om meer middelen voor de VRT te genereren. Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid strategisch comité VAR
 • Lid ad hoc comité nieuwbouw 

 

Stefaan d'Haeze

Stefaan d'Haeze is Licentiaat Rechten, Management Vlerick School en heeft een attest bemiddelaar (mediator) aan de UGent en de UA.

Van 1976 tot 2014 was hij werkzaam in de verzekeringssector.

Sinds 2002 is hij Rechter in Ondernemingszaken aan de rechtbank te Gent, afdeling Gent.

Stefaan d'Haeze is lid van de RvB sinds 10 mei 2019.

VRT -Mandaten

 • Lid Raad van Bestuur
 • Voorzitter ad hoc comité Nieuwbouw
 • Lid van de Kunstintegratiecommissie nieuwbouw

Overige mandaten

 • Bestuurder bij VZW Kompas
 • Bestuurder bij VZW Noordstarfonds

 

 

Jan Huijbrechts

Jan Huijbrechts (°1962) is master cultuurwetenschappen en publicist. Na elf jaar als zaakvoerder te hebben gewerkt koos hij in 1996 voor een politiek-ondersteunende job als parlementair medewerker. Jan Huijbrechts had zitting in de gemeenteraad van Hoogstraten (2000-2012) en in de Antwerpse provincieraad (1991-2018). Tijdens zijn politiek actieve loopbaan heeft hij heel wat beleidservaring kunnen opdoen, bijvoorbeeld als lid van een aantal raden van bestuur. Zo zetelde hij onder meer in de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, de Plantijn Hogeschool, Monumentenwacht Antwerpen en Cultuurhuis De Warande in Turnhout.  

Hij is de auteur van een dertigtal, veelal militair-historische studies, die de periode tussen de Brabantse Omwenteling en de Tweede Wereldoorlog in onze gewesten bestrijken. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de historiografie van de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-Mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid algemene vergadering pensioenfonds contractuelen
 • Lid Raad van Bestuur Meemoo (voorheen VIAA)
Overige mandaten
 • Lid Raad van Bestuur Het Toneelhuis

 

Geneviève Lombaerts

Vivi Lombaerts (°1967) is licentiaat communicatiewetenschappen (VUB, 1989). Ze start haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker van de media-en cultuurcommissie van het Europees Parlement. In 1991 wordt ze adviseur media en adjunct-woordvoerder van Vlaams minister van economie Norbert De Bastelier. Ze coördineert er het onderzoek naar de doorlichting van de media,  de schrijvende pers en de cultuursector. Vanaf 1995 is ze als kabinetschef van Norbert De Batselier in het Vlaams Parlement verantwoordelijk voor de communicatie en de coördinatie van institutionele en ambtelijk veranderingsprocessen.   In 1998 wordt ze campagneleider en vervolgens woordvoerder van Johan Vande Lanotte in de federale regering. Ze volgt er van zeer nabij de begroting en de overheidsbedrijven op, waaronder de beursgang van Belgacom.   Vanaf 2008 heroriënteert ze zich naar eventmanagement. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen ontwikkelt ze het grote herdenkingsprogramma van WOI, GoneWest.  Ze coördineert 350 events tussen 2014 en 2018 en werkt nauw samen met één en Canvas aan de coproductie In Vlaamse Velden en spraakmakende live-uitzendingen zoals het Lichtfront, de 30.000ste Last Post of nog de herdenkingsmarathon op 11 november 2018. Vandaag ontwikkelt ze een nieuw futureproof-eventprogramma voor de Provincie West-Vlaanderen met als doel het brede publiek mee te laten kijken onder de motorkap van de toekomst; robotisering, artificiële intelligentie en de digi-technologische transitie…wat wordt het? Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid ad hoc comité beheersovereenkomst
 • Lid RvB pensioenfonds contractuelen
 • Lid Ad Hoc Subcomité Beheersovereenkomst

Overige mandaten

 • Lid Raad van Bestuur cultuurcentrum De Grote Post.
 • Lid Raad van Bestuur KleinVerhaal, sociaal-artistieke kunstenpraktijk.

 

Nico Moyaert

Nico Moyaert (°1963) studeerde Politieke en Sociale wetenschappen aan de KU Leuven en volgde daarna ook een reeks opleidingen Marketing Management en Marketingcommunicatie.

Sinds 2013 is hij professioneel actief als fractiesecretaris van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Eerder was hij algemeen directeur van CIB Vlaanderen (beroepsfederatie inde vastgoedsector), raadgever toerisme van de Vlaamse minister van Toerisme, gedelegeerd bestuurder van Campingfederatie – CKVB (Recread), algemeen directeur van de Volksunie en de N-VA en stafmedewerker van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD). Tussendoor was hij als zaakvoerder van Communicatie-Atelier Moyaert ook tien jaar lang actief als tekstschrijver-redacteur.

Hij is lid van de RVB VRT sinds januari 2015.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het remuneratie- en benoemingscomité
 • Lid Raad van Bestuur Media Invest Vlaanderen (als vaste vertegenwoordiger van de VRT)
 • Lid Ad Hoc Subcomité Beheersovereenkomst

 

Dirk Sterckx

Dirk Sterckx (°1946) is Licentiaat Germaanse Filologie (1969 - RUG) en Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs (1969 - RUG). Na een loopbaan als leraar Nederlands Engels Duits van 1969 tot 1975 werd hij van 1975 tot 1999 journalist bij de openbare omroep. Vanaf sept 1980 EG correspondent voor BRT, sinds 1986 belast met eindredactie BRT-journaal, sinds sept 1994 eindredacteur en ankerman Ter zake, sinds december 1996 chef-nieuws belast met leiding VRT-journaal en ankerman VRT-journaal.

Van 1999 tot september 2011 was hij lid van het Europees Parlement. Gepensioneerd sinds 2011.  Lid van de Rvb sinds 24 juni 2019.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid en voorzitter van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het remuneratie- en benoemingscomité

Overige mandaten

 • Lid partijbestuur Open-VLD 
 • Lid RVB NMBS
 • Lid RVB Festival van Vlaanderen Brussel

 

 

Lynn Wesenbeek

Lynn Wesenbeek (°1962) heeft een loopbaan in de media van 30 jaar als reportagemaker, nieuwsanker en presentatrice. Ze is vertrouwd met productie, research, live verslaggeving en presentatie galashows. Ze is auteur van het boek ’50 Tinten Wijs’. Ze is moderator van debatten N/F/E voor grote ondernemingen en de overheid. Ze is gepassioneerd door de Europese politiek, media, ondernemen, cultuur en zeilen. Lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2020. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid auditcomité

 

Gemeenschapsafgevaardigde: Jeroen Tiebout

De Vlaamse regering heeft op 20 november 2020 Jeroen Tiebout aangesteld als gemeenschapsafgevaardigde. Hij volgt Rudi De Kerpel op die ontslag nam.

Biografie nog aan te vullen

VRT-mandaten

 • Gemeenschapsafgevaardigde bij de Raad van Bestuur
 • Waarnemer bij het Auditcomité
 • Waarnemer bij het Strategisch comité VAR en dochterondernemingen VAR

Overige mandaten

 • nog aan te vullen