Samenstelling Raad van Bestuur

Twaalf leden van de Raad van Bestuur worden aangewezen door de Vlaamse Regering. Daarbij houdt ze rekening met de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

Voorzitter: Luc Van den Brande

Luc Van den Brande (° 1945) werd doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat  aan de KU Leuven. Hij startte zijn beroepsloopbaan als advocaat aan de balie van Mechelen (1970 – 1988) en was buitengewoon hoogleraar Politieke Instellingen aan de KU Leuven (2000-2005). Tijdens zijn politieke loopbaan was hij achtereenvolgens lid en voorzitter van de CVP-fractie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, senator, gemeenschapssenator, Lid van de Cultuurraad, Lid van het Vlaams Parlement (en voorzitter CVP-fractie ) en Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977 – 2009).  Van 1988 tot 1992 was hij Federaal Minister van tewerkstelling en Arbeid en tussen 1992 en 1999 was hij Vlaams Minister-President, ook bevoegd voor Economie, KMO’s, Wetenschapsbeleid, Energie, Europees en Buitenlands beleid. Hij was eveneens lid en navolgend voorzitter van de Christelijke fractie in het Benelux parlement (2000 – 2008), lid en vervolgens voorzitter van de EPP/CD-fractie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (2001 – 2009) en voorzitter van het EU Comité van de Regio’s (2008 – 2010). In 2010 ontving hij de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Momenteel is hij o.a. voorzitter van het Vlaams- Europees Verbindingsagentschap (Vleva),  lid en Ondervoorzitter van het EU Comité van de Regio’s, Special Adviser van de Europese Commissie, en voorzitter van VZW Flanders Technologie en NV Technopolis.

Hij is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT.

VRT-mandaten

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Lid van het Auditcomité
 • Waarnemer bij het Strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Voorzitter van het Renumeratie- en benoemingscomité
 • Voorzitter Raad van Bestuur pensioenfonds contractuelen, vertegenwoordiger werkgeversfractie
 • Voorzitter paritaire beroepscommissie klachtenprocedure pensioenfonds contractuelen ex-officio namens de werkgever
 • Voorzitter commissie gerechtelijke vorderingen bij het pensioenfonds contractuelen ex-officio namens de werkgever
 • Voorzitter van de algemene vergadering van het pensioenfonds statutairen ( in vereffening) 

Overige mandaten

 • Ere-Voorzitter  en lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva)
 • Lid van het EU-Comité van de Regio’s
 • Voorzitter van vzw Flanders Technology (FTI) en nv Technopolis
 • Special Adviser van de Europese Commissie
 • Voorzitter van Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode
 • Ondervoorzitter van de Kunsten Hogeschool - LUCA
 • Voorzitter van de vzw Lemmensinstituut
 • Lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Beiaardschool
 • Speciaal adviseur van Europees Commissievoorzitter Jean -Claude Juncker met opdracht de burger dichter bij de instellingen te brengen.

Ondervoorzitter: Charlotte Verhaeghe

Charlotte Verhaeghe (°1980) is licentiaat in de Rechten.

Na een stage bij het VN-Tribunaal te Den Haag, startte ze haar loopbaan als advocaat aan de balie te Brussel.

Ze is verbonden aan het advocatenkantoor Praxislaw en staat bedrijven en vrije beroepers bij in geschillen omtrent industriële en professionele aansprakelijkheid

VRT-mandaten:

 • Ondervoorzitter Raad van Bestuur
 • Voorzitter en lid van het Auditcomité

Overige mandaten:

 • Lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel
 • Lid van de Raad van bestuur van de vzw Odisee

De Vlaamse Regering heeft in haar vergadering van 22 juni 2018 beslist om  Charlotte Verhaeghe voor te dragen als vervanger van Veronique Matthys in de Raad van Bestuur van de VRT. Deze beslissing werd op maandag 2 juli 2018 bekrachtigd door de Algemene vergadering van de NV VRT.

Op haar vergadering van 27 mei 2019 werd Charlotte Verhaeghe verkozen tot ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Zij vervangt Ellen Van Orshaegen (°1973)  die lid was van de Raad van Bestuur van de VRT sinds september 2014 en ondervoorzitter sinds januari 2015. Zij nam ontslag als bestuurder op 23 april 2019.

 

Philippe Beinaerts

Philippe Beinaerts (°1980) is licentiaat Taal- en letterkunde: Germaanse talen en volgde een aanvullende opleiding Internationale politiek.

Hij startte zijn loopbaan als redacteur bij het productiehuis Telesaurus waar hij werkte voor verschillende Canvasprogramma's zoals Nachtwacht, Frontlijn en Op weg naar Mekka. Daarna werd hij politiek journalist bij de Antwerpse regionale zender ATV en bij VTM. In 2013 werd hij woordvoerder en later kabinetchef bij Antwerps burgemeester Bart De Wever. 

Hij verving tijdens de lopende ambtsperiode Eric Defoort die overleed op 16 december 2016

Hij is sinds 30 januari 2017  formeel lid van de Raad van Bestuur van de VRT

 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van de Raad van Bestuur van de VAR en waarnemer strategisch comité VAR

 

Marc De Clercq

Marc De Clercq (°1951) is  sedert 1/10/2016 emeritus gewoon hoogleraar aan de UGent en opdrachthouder alumnibeleid op het kabinet van de rector. Hij was decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in de periode 1/10/1998-1/10/2001,   vicerector van de Universiteit Gent tussen 1/1/ 2001 en 1/10/2005 en opnieuw decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in de periode 1/10/2008-1/10/2016. Hij was voorzitter van de vakgroep Algemene economie en van het Centrum voor Milieueconomie en Milieumanagement en doceerde onder andere Algemene Economie, Milieueconomie, Internationale Economie, Europese Economische Integratie aan de Universiteit Gent, de Vlerick Business School en de Université de Lille II.

Hij werkte als raadgever voor verscheidene nationale en internationale instellingen onder meer voor de Europese Unie, de Koning Boudewijnstichting, het Ministerie van Leefmilieu, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Aquafin en de OESO. Hij was lid van de Board of Editors van Environmental and Resource Economics en was van 1993 tot 1998 voorzitter van de Opvolgingscommissie Milieutaksen (Kanselarij van de Eerste Minister). Hij was lid van de RVB van de VDK Spaarbank.

Hij is auteur van vijf boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen in binnen- en buitenlandse tijdschriften en hield lezingen aan verscheidene binnen-buitenlandse instellingen.

Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse  Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (klasse van de menswetenschappen).

Hij zetelt sinds 2010 in de Raad van Bestuur van de VRT.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het Auditcomité
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid Raad van bestuur VIAA

Overige mandaten

 • Voorzitter Raad van Bestuur Roeland taalkampen vzw
 • Gewezen voorzitter en Lid Raad van Bestuur Vereniging voor Economie
 • Voorzitter RVB FEB-Alumni Universiteit Gent  (Vereniging oud studenten Economie aan de UGent)
 • Lid Algemene Raad Vlerick Management School
 • Lid Wetenschappelijk comité van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Lid RVB  en penningmeester Mariagaard vzw
 • Lid Algemene vergadering Karus vzw

Christine Conix

Christine Conix (° 1955) studeerde architectuur aan het Hoger Instituut voor Architectuurwetenschappen Henry van de Velde te Antwerpen.

In 1979, richtte ze haar eigen architectenbureau op als zelfstandig architecte, om in 1989 het bureau om te vormen tot een bvba “Architectenbureau Christine Conix”, waar ze zaakvoerder werd.

In 2013 werd een fusie aangegaan met RDBM Architecten & Adviseurs. De oprichters van de nieuwe vennootschap CONIX RDBM Architects, zijn de architecten Christine Conix, Jorden Goossenaerts en Frederik Jacobs. De organisatie bestaat uit een  team van 65 medewerkers die werken vanuit vestigingen in Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Terneuzen en Rabat. 

De Vlaamse Regering heeft op haar vergadering van 22 juni 2018 beslist om Christine Conix  voor te dragen als vervanger van Sihame El Kaouakibi in de Raad van Bestuur van de VRT. Deze beslissing werd op maandag 2 juli 2018 bekrachtigd door de Algemene vergadering van de NV VRT. 

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur

Overige mandaten 

 • CEO van Conix RDBM Architects Bvba
 • Mede oprichter en vice voorzitter van G30 asbl, groepering van architectenvennootschappen in België.
 • Bestuurder van BAM nv - Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Nv van publiek recht)
 • Bestuurder van DCDW nv 

Stefaan d'Haeze

Stefaan d'Haeze is Licentiaat Rechten, Management Vlerick School en heeft een attest bemiddelaar (mediator) aan de UGent en de UA.

Van 1976 tot 2014 was hij werkzaam in de verzekeringssector.

Sinds 2002 is hij Rechter in Ondernemingszaken aan de rechtbank te Gent, afdeling Gent.

De Ministerraad van 10 mei 2019 heeft Stefaan d'Haeze voorgedragen als vervanger van Ellen Van Orshaegen als lid van de Raad van Bestuur. De Algemene vergadering van de NV VRT heeft deze benoeming bevestigd.

Mandaten

 • Bestuurder bij VZW Omega 
 • Bestuurder bij VZW De Nieuwe Vaart 
 • Bestuurder bij VZW Noordstarfonds

 

Dirk Sterckx

Dirk Sterckx werd geboren op 25 september 1946 en is Licentiaat Germaanse Filologie (1969 - RUG) en Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs (1969 - RUG). Na een loopbaan als leraar Nederlands Engels Duits van 1969 tot 1975 werd hij van 1975 tot 1999 journalist bij de openbare omroep. Vanaf sept 1980 EG correspondent voor BRT, sinds 1986 belast met eindredactie BRT-journaal, sinds sept 1994 eindredacteur en ankerman Ter zake, sinds december 1996 chef-nieuws belast met leiding VRT-journaal en ankerman VRT-journaal.

Van 1999 tot september 2011 was hij lid van het Europees Parlement. Gepensioneerd sinds 2011.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid en voorzitter van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het renumeratie- en benoemingscomité

Overige mandaten

 • Lid partijbestuur Open-VlD 
 • Lid RVB NMBS
 • Lid RVB Festival van Vlaanderen Brussel
 • Lid RVB European Maritime Safety Agency

De Vlaamse regering heeft in haar vergadering van 19 juni 2019 beslist om Dirk Sterckx voor te dragen als vervanger van Christian Leysen die werd verkozen als lid van het Federaal Parlement. Dirk Sterckx werd op maandag 24 juni 2019 in een Buitengewone Algemene Vergadering benoemd tot lid van de Raad van Bestuur VRT.

 

Nico Moyaert

Nico Moyaert (°1963) studeerde Politieke en Sociale wetenschappen aan de KU Leuven en volgde daarna ook een reeks opleidingen Marketing Management en Marketingcommunicatie.

Sinds 2013 is hij professioneel actief als fractiesecretaris van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Eerder was hij algemeen directeur van CIB Vlaanderen (beroepsfederatie in de vastgoedsector), raadgever toerisme van de Vlaamse minister van Toerisme, gedelegeerd bestuurder van Campingfederatie-CKVB (Recread), algemeen directeur van de Volksunie en de N-VA en stafmedewerker van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD). Tussendoor was hij als zaakvoerder van Communicatie-Atelier Moyaert ook tien jaar lang actief als tekstschrijver-redacteur.

Hij is lid van de RvB van de VRT sinds januari 2015.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR
 • Lid van het renumeratie- en benoemingscomité
 • Lid Raad van Bestuur Media Invest NV

 

Freya Piryns

Freya Piryns (°1976) startte haar carrière als onderwijzeres voor OVB en GOK en werd later pedagogisch coördinator in De Pijl, een multiculturele school in Antwerpen Noord. In 2016 behaalde zij een master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de UA.

Van 2007 tot 2014 was ze senator.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR

Overige mandaten

 • Gemeenteraadslid Antwerpen

Chris Reniers

Chris Reniers (°1960) studeerde rechten aan de VUB. Zij startte haar carrière in 1984 bij de vakbond ACOD als juridische adviseur. Nadien werd ze er hoofd van de juridische dienst. In 2000 werd ze verkozen tot algemeen secretaris van de ACOD. Ze zetelt in het beheerscomité van de HZIV, is lid van de Vlaamse Havencommissie en heeft een mandaat in het Bureau van het Vlaams en van het Federaal ABVV. 

Ze zetelt sinds 2010 in de Raad van Bestuur van de VRT.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het Auditcomité
 • Lid van de algemene vergadering van het pensioenfonds contractuelen

Overige mandaten

 • Lid van het beheerscomité van de HZIV
 • Lid van Bureau Vlaams ABVV
 • Lid van Bureau Federaal ABVV
 • Lid van Beheerscomité HZIV
 • Lid van Vlaamse Havencommissie
 • Lid van de Raad van Bestuur UGent
 • Lid van de Raad van Bestuur SPMT-AristA

Jan Roegiers

Jan Roegiers (°1967) was van 1991 tot 1995 leraar en werd daarna kabinetsmedewerker. In 2001 werd hij verkozen als Vlaams parlementslid, een functie die hij bekleedde tot 2014 en ondermeer combineerde met het limaatschap ven de Senaat (2013-2014), Het Benelux-parlement (2009-2014) en het comité van de Regio's (2009-2014). Hij is lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2015.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Lid van het strategisch comité Var en dochterondernemingen VAR

Overige mandaten

 • Voorzitter van Curieus vzw
 • Eigenaar koffie-en brunchbar in Gent

 

Chris Verhaegen

Chris Verhaegen (°1946) studeerde rechten en vertaalster Engels-Italiaans aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft journalistieke ervaring bij De Standaard, De Tijd en het jongerenmagazine Top. Ze werkte voor het VEV (nu Voka) en op het gemeenschapskabinet voor externe betrekkingen. In 1988 werd ze directeur van de Belgische vereniging van Pensioenfondsen, in 1997 (tot 2011) secretaris-Generaal van EFRP (nu ‘PensionsEurope, de Europese koepelorganisatie).  In 2011 werd zij de eerste voorzitter van de ‘occupational pensions stakeholder group’ bij EIOPA, de Europese toezichthouder. In 2012 zette het weekblad 'Financial News' (City of London) haar op zijn FN100 lijst als één van de 100 meest invloedrijke vrouwen in de financiële sector in Europa. Sinds mei 2014 is ze  voorzitter van het federaal instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze is lid van de Raad van Bestuur van de VRT sinds januari 2015.

VRT-mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur
 • Voorgedragen als bestuurder bij het pensioenfonds contractuelen (werkgeversfractie)
 • voorgedragen als Lid paritaire beroepscommissie klachtenprocedure bij het pensioenfonds contractuelen (werkgeversdelegatie) 
 • voorgedragen als Lid commissie gerechtelijke vorderingen bij het pensioenfonds contractuelen (werkgeversdelegatie) 

Overige mandaten

 • Voorzitter Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (IGVM - IEFH)
 • Bestuurder BTC n.v. (Belgisch Technische Coöperatie)

Gemeenschapsafgevaardigde: Rudi De Kerpel

Rudi De Kerpel (°1962) werd in 1987 zaakvoerder van het exportbedrijf in azalea’s ‘De Kerpel Export bvba’. Twee jaar later werd hij Algemeen Directeur Bloemenveiling Flora c.v. en sinds 1993 ook voorzitter van het Directiecomité veiling Produco c.v.. Tussen 1994 en 2018 was hij zaakvoerder en eigenaar van het tuincentrum Eurotuin Merelbeke, Deinze, Ophasselt en Roeselare alsook van Wellopet NV. Hij is verder voorzitter van Eurotuin Groep bvba en Gedelegeerd Bestuurder van Linnaeus n.v.. 

De Kerpel zetelde eerder al in de Raad van Bestuur van de VRT: van 2000 tot 2005. In januari 2010 werd hij voor de tweede keer verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de VRT. Sinds januari 2015 is hij gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse regering bij de VRT

VRT-mandaten

 • Gemeenschapsafgevaardigde bij de Raad van Bestuur
 • Waarnemer bij het Auditcomité
 • Waarnemer bij het Strategisch comité VAR en dochterondernemingen VAR

Overige mandaten

 • Gedelegeerd bestuurder bij Linnaeus n.v.
 • Lid raad van Bestuur van Belgische Tuincentra Vereniging vzw
 • Lid Raad van Bestuur RAF bvba (Balls & Glory)
 • Lid Raad van Bestuur Vandenweghe Natuursteen nv 
 • Lid Adviesraad Garden Connect bv – Nederland