dinsdag 03 december 2019
03 december 2019

Goede doelen

De VRT biedt maatschappelijke meerwaarde door humanitaire thema’s te ondersteunen.

Acties waarvan de VRT partner is

Sommige VRT-acties en -evenementen hebben maatschappelijke impact tot doel, zoals de acties Kom op tegen kanker en De warmste Week.

Zendtijd voor humanitaire en maatschappelijke campagnes

De VRT biedt vrijwillig gratis zendtijd aan voor spots van humanitaire en maatschappelijke campagnes. Daar zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Het reglement voor deze zendtijd is momenteel in herziening.

Dit zijn de geldende afspraken:

De spots moeten passen in een mediacampagne rond een bepaald thema die over heel Vlaanderen georganiseerd wordt door een niet-gouvernementele organisatie die een collectief belang nastreeft. De organisaties moeten ook dan ook voldoen aan de vereisten om een BAN-partner te zijn.
De ter-beschikking-gestelde zendtijd wordt op evenwichtige wijze verdeeld tussen de verschillende maatschappelijke thema’s.

De VRT beslist elk jaar in de maand oktober welke organisaties gratis zendtijd voor promotiespots krijgen in het volgend jaar. Aanvragen dienen tegen uiterlijk 1 oktober te gebeuren via een standaardaanvraagformulier en worden gericht aan humanitairecommissie@vrt.be. Als het gaat om fondsenwervende campagnes moet de aanvragende organisatie bij haar aanvraag het bewijs leveren dat haar boekhouding gecontroleerd wordt door een bedrijfsrevisor en dat ze erkend is om fiscale attesten uit te reiken.

Acties bij grote rampen

Jammer genoeg zijn er elk jaar grote (natuur)rampen. Verschillende humanitaire organisaties (ook Belgische) bieden daarbij hulp. Bij dergelijke grote rampen overlegt de VRT met deze organisaties en met de andere grote Vlaamse omroepen om te bekijken welke acties gepast zijn om de Vlaming te informeren en te sensibiliseren.

Kom op tegen Kanker

De Warmste Week

Gerelateerd