dinsdag 01 maart 2022
01 maart 2022

We zetten in op duurzaamheid

De VRT wil als organisatie streven naar duurzaamheid: bij alles wat ze doet zo goed mogelijk rekening houden met de socio-economische en maatschappelijke context en met de impact op ecologie en klimaat. 

De VRT probeert haar ecologische voetafdruk te beperken, onder andere door:

 • het gebruik van groene stroom;
 • het gebruik van energiezuinige servers;
 • de stapsgewijze vervanging van klassieke (studio)verlichting door led-verlichting;
 • de gedeeltelijke vervanging van het technisch wagenpark door voertuigen die voldoen aan de laatste Europese CO2-uitstootnormen;
 • het gebruiken van energieprestaties als criterium voor technologische vervangingsinvesteringen;
 • het gebruik van grondwater voor de koeling van installaties.

De VRT-gebouwen voldoen niet aan de huidige en toekomstige energieprestatieregelgeving. Maar het toekomstige omroepcentrum zal daar verandering in brengen. De VRT ambieert voor haar nieuwe kantooromgeving de hoogst mogelijke score van 4 sterren (volgens het scoringsmechanisme beschreven in de publicatie “waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse Overheid).

Doelstellingen duurzaamheid in de Beheersovereenkomst

De VRT ageert waar mogelijk in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ze werkt aan een milieuduurzaamheidsstrategie. De VRT houdt bij alles wat ze doet zo veel mogelijk rekening met haar impact op ecologie en klimaat. De VRT streeft ernaar haar milieuvoetafdruk te verkleinen via onder meer:

 • het opnemen van duurzaamheidscriteria in haar aankoopbeleid;
 • het verduurzamen en het vergroenen van haar mobiliteit;
 • het bewust omgaan met de milieu-impact van al haar producties;
 • het maken van duurzame keuzes in catering;
 • een bijna energie-neutrale nieuwbouw;
 • een bredere visie op infrastructuur en werkruimte die ook rekening houdt met de toegenomen trend richting plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Meer over MVO en duurzaamheid

VRT is eerste met zero emissie reportagewagens

Wandel vrolijk het weekend in

Veel tips en tricks tijdens de grote Radio2 Energiedag

Radio2 pakt uit met grote burgemeestersbevraging over energiecrisis

VRT-vakman Wolfgang Maris te zien in 'De repair shop'

Gekoesterde maar versleten voorwerpen krijgen tweede leven

Achter de schermen bij de duurzame productie van De repair shop

Er komt een tweede MNM-bos met 5000 bomen

Gerelateerd