We zetten in op duurzaamheid

De VRT wil als organisatie streven naar duurzaamheid: bij alles wat ze doet zo goed mogelijk rekening houden met de socio-economische en maatschappelijke context en met de impact op ecologie en klimaat. 

De VRT probeert haar ecologische voetafdruk te beperken, onder andere door:

  • het gebruik van groene stroom;
  • het gebruik van energiezuinige servers;
  • de stapsgewijze vervanging van klassieke (studio)verlichting door led-verlichting;
  • de gedeeltelijke vervanging van het technisch wagenpark door voertuigen die voldoen aan de laatste Europese CO2-uitstootnormen;
  • het gebruiken van energieprestaties als criterium voor technologische vervangingsinvesteringen;
  • het gebruik van grondwater voor de koeling van installaties.

De VRT-gebouwen voldoen niet aan de huidige en toekomstige energieprestatieregelgeving. Maar het toekomstige omroepcentrum zal daar verandering in brengen. De VRT ambieert voor haar nieuwe kantooromgeving de hoogst mogelijke score van 4 sterren (volgens het scoringsmechanisme beschreven in de publicatie “waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse Overheid).

Meer over MVO en duurzaamheid

Thuis en Infrabel sensibiliseren 1,2 miljoen kijkers

Nieuw sociaal charter voor mediasector

Buck: duurzaam geproduceerde fictiereeks

VRT ondersteunt Sign for my future

Gerelateerd