Samenwerking

Via samenwerking met andere organisaties draagt de VRT bij in de versterking van het maatschappelijk weefsel.

Samenwerking met derden

De VRT werkt samen met andere organisaties en bedrijven. Daarmee creëert de omroep maatschappelijke meerwaarde. De omroep werkt samen met een breed gamma van organisaties en bedrijven, op het vlak van informatie, cultuur, muziek, educatie, sport, innovatie, ...

De Beheersovereenkomst van de VRT legt de nadruk op samenwerking met derden.

Maatschappelijke meerwaarde

De openbare omroep creëert maatschappelijke meerwaarde door rond zijn aanbod samenwerkingsverbanden op te zetten met zowel publieke als private partners. Deze partnerships realiseren meerwaarde voor de betrokken partners en de VRT. De partners zijn financieel stabiel en ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Samenwerkingsverbanden

De VRT werkt op tal van vlakken samen met andere organisaties en bedrijven.

 • Omroepen en de schrijvende pers (websyndicatie) (o.a. voor de informatieopdracht), zoals met RTBF, Nederlandse Publieke omroep, EBU, Medialaan, RTL, SBS, regionale omroepen, … Met distributeurs wordt ook samengewerkt, o.a. voor het produceren en uitzenden van Vlaamse fictiereeksen.
 • Externe productiehuizen (de VRT moet tegen 2020 18,25% van haar totale inkomsten besteden aan externe productiehuizen)
 • Cultuur: met tal van cultuurpartners van musea tot cultuurhuizen
 • Muziek: Vlaamse artiesten (voor eigen producties en specifieke muziekprojecten), concertorganisatoren, platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen, het Muziekoverleg, beheersvennootschappen (zoals SABAM), belangenverenigingen en steunpunten, …
 • Onderwijs (o.a. in het kader van mediawijsheid): met partners zoals het Departement Onderwijs, de Vlaamse Onderwijsraad, het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, …
 • Sport: met sportfederaties (zoals de volleyballiga, de handbalbond en de basketballiga), andere omroepen en distributeurs (zoals Telenet), ...
 • Innovatie: samenwerkingen met Vlaamse startups, technologische bedrijven, … (o.a. via VRT Sandbox)
 • Andere organisaties, zoals VIAA (archiefinstelling), belangengroepen werkzaam in het diversiteitsveld, ...

Internationale samenwerking

De VRT werkt als openbare omroeporganisatie samen met andere openbare omroepen.

Dat doet zij onder andere binnen de EBU (de vereniging van Europese openbare radio- en televisieomroepen) en  met BVN (eensamenwerking met de Nederlandse Publieke Omroep en de Nederlandse Wereldomroep) op het vlak van satelliettelevisie.

EBU

De VRT is lid van de European Broadcasting Union (EBU), de vereniging van Europese openbare radio- en televisieomroepen. De EBU werd in 1950 gesticht om de programmatorische en technische samenwerking tussen de jonge Europese omroepen te bevorderen en heeft haar hoofdzetel in Genève, Zwitserland. De EBU telt (2016) 73 actieve leden in 56 landen.

Belangrijkste activiteiten:

 • onderhandelen over internationale sportrechten
 • uitwisseling van beeld- en geluidsmateriaal, o.a. via Eurovisie en Euroradio
 • stimuleren en coördineren van Europese coproducties
 • operationele, commerciële, technische, juridische en strategische ondersteuning

Via zijn lidmaatschap verwerft de VRT regelmatig uitzendrechten van internationale sportevenementen.

Voor een aantal van deze uitzendrechten rust op de VRT de verplichting om sublicenties toe te kennen aan omroepen erkend door de Vlaamse Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van de Eurovisie-sublicentieregels van de EBU.

Lees er meer over:

BVN

Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN) is de publieke zender voor Nederlandstaligen in het buitenland. 

De BVN-partners zorgen voor een volledig Nederlandstalige programmering. De VRT levert ongeveer een derde van de programma's. De Nederlandse Wereldomroep zorgt voor specifieke programma's voor Nederlandstaligen in het buitenland. De rest komt van de Nederlandse Publieke Omroep.

De BVN-partners zorgen voor een volledig Nederlandstalige programmering. De VRT levert ongeveer een derde van de programma's. De Nederlandse Wereldomroep zorgt voor specifieke programma's voor Nederlandstaligen in het buitenland. De rest komt van de Nederlandse Publieke Omroep.

De VRT levert programma's in alle genres: nieuws en actualiteit, informatiemagazines, fictie en soap, jeugdprogramma's, quizprogramma's ontspanningsprogramma's, documentaires en reality, extra's en live-uitzendingen.

Er is een overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stichting BVN.

 

Andere lidmaatschappen

Fiat/Ifta

Fita/Ifta is het wereldwijde netwerk van omroeparchieven. De VRT en VIAA zijn er lid van.

Prix-Italia

De VRT is lid van de Prix-Italia, een jaarlijk mediafestival voor mediaprofessionals rond storytelling en innovatie in radio, tv en web.

Medianet Vlaanderen

MediaNet Vlaanderen verenigt meer dan 60 bedrijven die binnen de media actief met content en innovatie bezig zijn.  MediaNet brengt bedrijven en overheden dichter bij elkaar om zich te buigen over de problematiek en uitdagingen van een snel evoluerende en ICT-gedreven mediamarkt. 

Gerelateerd