woensdag 27 oktober 2021
27 oktober 2021

CEO VRT roept op tot meer samenwerking binnen de mediasector

26 oktober 2021 - Frederik Delaplace, CEO van de VRT, roept op tot meer samenwerking binnen
de mediasector, om lokaal sterk te staan tegenover internationale spelers. Dat zei hij tijdens een lezing op de UBA Belgian Media Date. “Laat ons samen de verandering in mediagedrag omarmen. Zodat
onze lokale media relevant en overeind blijven.”

Frederik Delaplace © VRT

Op donderdag 21 oktober gaf Frederik Delaplace een speech over hoe de consument de media zal veranderen. De United Brands Association verzamelde hiervoor mediacollega’s en adverteerders in het publiek. Zij staan allemaal voor een boeiende uitdaging, want door de digitale evolutie verandert het gedrag van de consument razendsnel. Om daarop in te spelen, moeten mediabedrijven zich wendbaar opstellen. En volgens Delaplace moeten ze dat vooral samen doen.

Zowel producenten, distributeurs als andere mediabedrijven moeten elkaar versterken.”

Frederik Delaplace spreekt bezoekers congres toe © VRT

Frederik Delaplace: “Het is niet zo dat we nu ondertussen wel weten hoe de digitale wereld in elkaar zit. Die zal blijven evolueren en de mediaconsumptie zal blijven veranderen. Er komt iets op ons af waarvan we de impact nog niet kunnen voorzien. Om mee te kunnen, moeten we de veranderingen omarmen. Hiervoor moet er meer samengewerkt worden binnen de hele sector: zowel producenten, distributeurs als andere mediabedrijven moeten elkaar versterken.”

Een portie gezonde zelfzekerheid is op zijn plaats: wat er in Vlaanderen gemaakt wordt qua radio, televisie en schrijvende pers hoort bij de top. Het gemiddelde niveau van wat er in Vlaanderen aan media wordt geproduceerd, ligt bijzonder hoog. De band die de Vlaamse media hebben met de lokale consument, cultuur, taal en beeldvorming is een enorm krachtig wapen. Bovendien breken heel wat Vlaamse mediaproducties wereldwijd door. Niet door ‘internationale’ formats te kopiëren, maar wel door ijzersterke, lokale content met herkenbare emoties te maken. Het zijn die emoties die internationaal succes veroorzaken. 

De Vlaamse mediaspelers kunnen nooit zo groot, snel of innovatief worden als hun internationale concurrentie. Daar tegenover staat dat er kwaliteiten zijn waar lokale mediaspelers beter in zijn: nabijheid, een doorwrochte kennis van de consument – méér dan een set data – en een veilige, betrouwbare omgeving voor consument en adverteerder. Daar moeten alle Vlaamse mediaspelers op blijven inzetten, zonder te panikeren over de buitenlandse concurrentie en al zeker niet door hen zomaar na te apen.

Concurrentie zal en moet er zijn, maar dan wel concurrentie waar het ecosysteem beter van wordt.”

Frederik Delaplace: “Het ecosysteem binnen de Vlaamse media heeft grote waarde in de revolutie waar de spelers doorgaan. Tenminste, als die met zijn allen – media, mediamakers, adverteerders, distributeurs, regelgevers, consumenten, ... – de handen in elkaar slaan om er allemaal sterker uit te komen. Concurrentie zal en moet er zijn, maar dan wel concurrentie waar het ecosysteem beter van wordt.”

In zo’n samenwerking is het cruciaal dat iedereen zijn eigen rol kan spelen. De publieke en private omroepen hebben elk hun eigen missie, elk met hun sterktes, maar ook met hun beperkingen. De winstgedreven media houden de publieke omroep scherp en de VRT houdt ook de commerciële omroepen scherp. Zo hoort het ook. Wilt die tweespalt uitgroeien tot een goed draaiend ecosysteem, dan moeten de Vlaamse mediaspelers met zijn allen evolueren en zich niet van vijand vergissen. De radiomarkt is in Vlaanderen ijzersterk – zowel lineair als digitaal – omdat DPG Media en VRT elkaar de hoogte hebben ingeduwd. Onze kwaliteitskranten halen grotere marktaandelen dan waar ook in Europa omdat ze elkaar zijn blijven uitdagen.

Frederik Delaplace: “We worden als medialand echt niet sterker door de publieke omroep af te bouwen of te blokkeren met beperkende maatregelen over de lengte van teksten, de kostprijs van de Tour de France of een reclameplafond. Laat ons het ecosysteem eerst maximaliseren en dan bekijken hoe we dat eerlijk verdelen.”

Het vergt van VRT, en al haar partners, wel een mind shift. Maar een sterke publieke omroep is uiteindelijk de beste garantie dat het hele ecosysteem groeit en bloeit. Niet als een soort van subsidiecentrum voor mediabedrijven of als uitdovend mediamodel voor 75+, maar als een moderne en toekomstgerichte mediaorganisatie met oog voor haar maatschappelijke opdracht. Dat laatste zou de beste waarborg moeten zijn dat alle mediaspelers samen het ecosysteem kunnen uitbouwen zonder elkaar voor de voeten te lopen. 

We zullen vandaag keuzes moeten maken. Laat ons samen de verandering in mediagedrag omarmen. Zodat onze lokale media relevant en overeind blijven.”

Frederik Delaplace

Bekijk hier de video van de voordracht van Frederik Delaplace op de UBA Belgian Media Date.

Videospeler inladen...
Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Succesverhalen uit 2023 bekeken door de lens van VRT-partners