maandag 09 mei 2022
09 mei 2022

Hoe garandeert VRT NWS onpartijdige berichtgeving?

7 oktober 2019 — Hoe garandeert VRT NWS de onpartijdigheid van haar berichtgeving?

Bert Lauwers

Als nieuwsombudsman beantwoordt Bert Lauwers vragen en klachten over de journalistieke kwaliteit van de nieuwsredactie, waaronder ook klachten over onpartijdigheid. Maar wat betekent onpartijdigheid voor de VRT-nieuwsredactie?

Onpartijdigheid

De nieuwsredactie van VRT moet iedereen op een gelijke manier behandelen, en ook voor iedereen even kritisch zijn. Die onpartijdigheid moet aanwezig zijn in alle delen van de verslaggeving: de selectie van de onderwerpen, de gasten die aan bod komen en de manier waarop we verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp.

Klachten over de onpartijdigheid gaan niet alleen over politieke verslaggeving. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat VRT NWS alle politieke partijen op een gelijke manier behandelt. Maar ook over andere algemene onderwerpen moet de redactie onpartijdig verslag uitbrengen. Denk daarbij aan migratie, het klimaat, of onderwijs. Bovendien is het ook belangrijk dat de nieuwsredactie uitlegt waarom een bepaald onderwerp aan bod komt, en waarom ze bepaalde gasten uitnodigt.

Onpartijdigheid wil ook zeggen dat VRT NWS kritisch moet zijn, en niet vrijblijvend mag berichten over bepaalde thema’s en gebeurtenissen. De redactie moet de dingen benoemen zoals ze zijn, maar moet ook aan de andere kant durven te staan, en argumenten van die andere kant meenemen in haar verslaggeving. 

Voormalig nieuwsombudsman Tim Pauwels  in 'De zevende dag' op Eén. 

Wie waakt er over die onpartijdigheid?

Alle Vlaamse zenders hebben een onpartijdigheidsverplichting wat betreft de informatieprogramma’s. De Vlaamse Mediaregulator ziet erop toe dat die onpartijdigheid wordt nageleefd. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij de Vlaamse Mediaregulator, en de mediaregulator kan ook geldboetes uitdelen.

Binnen VRT is er ook de nieuwsombudsman Bert Lauwers. De ombudsman van VRT NWS onderzoekt deontologische vragen, opmerkingen en klachten over de programma’s van VRT NWS en toetst die af aan het redactiestatuut. Bovendien verzamelt de nieuwsombudsman alle vragen, opmerkingen en klachten en geeft op basis daarvan workshops aan de nieuwsredactie.

Dan is er nog de deontologische adviesraad (DAR). Ook zij ziet erop toe dat het redactiestatuut wordt nageleefd, maar in tegenstelling tot de nieuwsombudsman heeft de adviesraad een preventie functie en geeft ze advies over journalistieke plannen en ideeën nog voor ze worden uitgevoerd. De nieuwsombudsman werkt nauw samen met de DAR. Als klachten of opmerkingen herhaaldelijk voorkomen, informeert de nieuwsombudsman de adviesraad en de hoofdredactie hierover. Zo kan de adviesraad haar raadgeving aanpassen om zulke klachten in de toekomst te vermijden. 

Meer weten over onpartijdigheid, neutraliteit en objectiviteit? Lees het artikel van voormalig nieuwsombudsman Tim Pauwels.

Dossier: beroepsethiek

Meer over beroepsethiek

Hoe garandeert VRT NWS onpartijdige berichtgeving?

Wat kan en mag op de VRT-nieuwsdienst?

Twee nieuwe VRT-leden zetelen in de Raad voor de Journalistiek

Hoe behandelt VRT ethische vragen en kwesties?

Ruud Hendrickx nieuwe verantwoordelijke programma-ethiek

De VRT bouwt gokreclame af en neemt voortouw met strikter beleid

Klachtenrapport 2020: ‘impact pandemie sterk gevoeld'

Raad voor de Journalistiek vindt klacht tegen Spoed 24/7 op Eén gegrond