donderdag 07 oktober 2021
07 oktober 2021

Hoe behandelt VRT ethische vragen en kwesties?

24 juli 2018 — De  publieke omroep streeft de hoogste standaarden na, ook op het vlak van integriteit en beroepsethiek.

Diane Waumans

Integriteit

Integriteit gaat in het algemeen over eerlijk, betrouwbaar, professioneel en verantwoordelijk beslissen, handelen en communiceren binnen en buiten VRT. Er zijn 10 basisprincipes en een integriteitscode die dienen als morele leidraad voor iedereen die bij de publieke omroep werkt. Daar staan plichten voor de medewerkers in, maar ook rechten waar ze zich op kunnen beroepen.

Voorbeeld: als een medewerker naast de VRT-opdracht ook nog voor andere bedrijven of organisaties wil werken, dan zal de leidinggevende kijken of dat kan en of die opdracht te rijmen valt met de waarden van VRT. Bovendien wordt gekeken of die cumul of nevenactiviteit geen belangenconflict kan veroorzaken.

Beroepsethiek

Beroepsethiek gaat over de ethische kwaliteit van al wat de publieke omroep maakt en verspreidt. VRT is de enige mediaspeler in Vlaanderen en ver daarbuiten die daarvoor een manager beroepsethiek heeft aangesteld, Diane Waumans. Diane overlegt voortdurend met programmamakers en aanbodverantwoordelijken over het correcte evenwicht tussen creativiteit en verantwoordelijkheid. Thema’s als privacy, humor en geweld worden vaak afgetoetst:

Videospeler inladen...

De beroepsethische principes, rechten en plichten voor programmamakers staan uitgelegd in het  programmacharter. Ze zijn ook te vinden via de app ‘VRT Ethiek’. De werking en het beleid wordt mee bewaakt en uitgestippeld door de programmacharterraad. 

Apart redactiestatuut voor VRT NWS

Voor de VRT-nieuwsdienst is een apart beroepsethisch kader uitgewerkt: het redactiestatuut. Daarin worden de deontologische basisrichtlijnen en de deontologische code voor VRT-journalisten gebundeld. Het statuut bevat garanties om journalistiek onafhankelijk te werken. De deontologische adviesraad staat de journalisten daarin bij.

Dit kan u misschien ook interesseren?

Dossier: beroepsethiek

Meer over beroepsethiek

Hoe garandeert VRT NWS onpartijdige berichtgeving?

Wat kan en mag op de VRT-nieuwsdienst?

Twee nieuwe VRT-leden zetelen in de Raad voor de Journalistiek

Hoe behandelt VRT ethische vragen en kwesties?

Ruud Hendrickx nieuwe verantwoordelijke programma-ethiek

De VRT bouwt gokreclame af en neemt voortouw met strikter beleid

Klachtenrapport 2020: ‘impact pandemie sterk gevoeld'

Raad voor de Journalistiek vindt klacht tegen Spoed 24/7 op Eén gegrond